Max Kašparů

Psychiater Max Kašparů radí, ako vychovať psychicky silné dieťa

Čo robiť a ako vychovávať deti tak, aby v budúcnosti dokázali zostať samy sebou, aby boli psychicky odolné, vyrovnané a šťastné zároveň?

Sú dospelí, schopní, ale stále sedia vo vašej obývačke? Psychiater Max Kašparů tvrdí, že mamahotel neprospieva nikomu

Dospelí muži, ktorí odmietajú začať žiť vlastný život, sa často až do konca života stávajú mamičkinými miláčikmi. Psychiater Max Kašparů hovorí, že ide o chybu vo výchove. Mamahotel neprospieva nikomu.