Prečo vaša prítomnosť v živote dieťaťa znamená tak veľa?

Nedovoľte, aby vám detstvo vášho dieťaťa uniklo bez toho, aby ste mu  venovali toľko času, koľko len môžete. Nikto nemôže nahradiť vašu rolu v živote vášho dieťaťa.
Nedovoľte, aby vám detstvo vášho dieťaťa uniklo bez toho, aby ste mu venovali toľko času, koľko len môžete. Nikto nemôže nahradiť vašu rolu v živote vášho dieťaťa. / Foto: Bigstock

Tráviť čas so svojimi deťmi znamená niečo viac, než len sedieť v jednej miestnosti s nimi. Aby vás dieťa skutočne cítilo, musíte sa aktívne s ním podeliť o svoj čas. Je to jedinečný čas a vaše dieťa ho vo svojom živote potrebuje. Veď práve vy ste pre dieťa ten najdôležitejší človek, a preto tak veľmi túži po vašej pozornosti.

 

Hlavným dôvodom, prečo vaše deti s vami spolupracujú, prečo sa s vami hrajú a rady s vami trávia čas, je, že vás milujú a chcú byť prijímané. Z toho vyplýva, že základom každej výchovy je dobrý vzťah s dieťaťom. Keď máte s dieťaťom dobrý vzťah, máte na neho aj vplyv. Dieťa nič tak neposilňuje ako skutočný vzťah s rodičmi. Z tohto dôvodu je tak potrebné dobre poznať svet vášho dieťaťa a čo najhlbšie do neho prenikať. Vnímajte svet dieťaťa nielen očami, ale aj srdcom. Buďte ochotní v prípade potreby sa aj meniť. Čo fungovalo včera, dnes už fungovať nemusí. Tak, ako sa mení vaše dieťa, mal by sa meniť aj váš rodičovský prístup. Odborníci tvrdia, že všetci máme dokonalé deti, ktoré nás učia presne to, čo sa aj my rodičia potrebujeme naučiť. Všetko sa to dá zvládnuť, len sa musíte naučiť vnímať prítomný okamih, keď ste spolu s dieťaťom.

 

Snažte sa byť pri deťoch duchom prítomní. Má to pre ne veľký význam

Mnohí odborníci tvrdia, že rodičia síce trávia s deťmi viac času ako v minulosti, ale často nie sú na deti emocionálne napojení, myšlienkami sú niekde inde, pozerajú do mobilu alebo snívajú o niečom, čo budú robiť, keď dieťa napríklad zaspí. Mnohí sa tešia, že si sadnú k počítaču, kde nájdu množstvo podnetov na premýšľanie. Alebo sa pripoja na nejakú sociálnu sieť, kde sa s niekým porozprávajú. Deti cítia, keď rodičia nie sú mysľou pri nich a práve preto sú niekedy nespokojné a nervózne. Je smutné sledovať rodičov, ktorí si prídu popoludní po dieťa do materskej školy a namiesto toho, aby počúvali radostné a spontánne rozprávanie svojho dieťaťa, ktoré toho veľa počas dňa v škôlke prežilo, tak radšej pozerajú do mobilu. Mnohé matky otvorene hovoria, že rady chodia so svojimi deťmi na detské ihrisko, ale úprimne povedané, nudia sa tam. A tak pozerajú do mobilu. Mnohé mamičky zase priznávajú, že sa aj v byte s deťmi nudia, a tak občas pozrú, čo je nové na Instagrame, sem – tam odpovedia na sociálnej sieti, inokedy si prečítajú článok. Priznávajú, že ich pozornosť je rozptýlená. Odborníčka na technológie Linda Stone pred viac ako 20 rokmi nazvala tento jav ako nepretržitú čiastočnú pozornosť„Tento novodobý fenomén poškodzuje nielen dospelých, ale aj deti. Predovšetkým ide o emocionálnu interakciu, ktorá prebieha medzi matkou a dieťaťom. Týka sa to tiež citlivej komunikácie, ktorá je základom väčšiny ľudského učenia. A tak sme sa ocitli akoby v nových výchovných situáciách, ktoré ešte nemáme ani poriadne preskúmané,“ upozorňuje Linda Stone. Nestačí, keď sú rodičia prítomní len fyzicky, dôležité je aj to, ako sú k deťom pripútaní aj citovo. A toto si veľa ľudí vôbec neuvedomuje a ani to nepovažuje za problém. Zistilo sa však, že deti, ktoré môžu žiť s rodičmi, ktorí im venujú aktívnu pozornosť, dosahujú vo viacerých oblastiach života lepšie výsledky a sú šťastnejšie. Deti milujú nové hračky a často si ich žiadajú. Nič však pre nich neznamená viac, ako tráviť čas s vami. A preto, venujte im čas, energiu, lásku a prítomnosť. Pre dieťa to znamená oveľa viac ako ktorákoľvek hračka, ktorú mu môžete kúpiť.

 

Prečo je vaša prítomnosť tak dôležitá?

Dnešnú realitu charakterizuje okrem iného aj to, že na mnohých miestach často vidíme ľudí, ktorí majú zrak upriamený na svoje mobily či iné elektronické zariadenia. Hoci sú v prítomnosti iných, nekomunikujú spolu a často nie sú ani duchom prítomní. Rovnaká situácia sa vyskytuje aj v mnohých rodinách pri kontakte s deťmi. Váš pracovný život môže zasahovať do vašej schopnosti byť duchom v prítomnosti vašich detí. Vaše deti ale veľmi túžia po vašej prítomnosti a túžia hlavne po týchto veciach:

 

Chcú, aby ste si ich všímali

Chcú, aby ste si všímali ich úsmev, radosť, smiech, smútok. Okrem toho chcú, aby ste boli aktívni v nepríjemných chvíľach, keď potrebujú vašu pomoc. Spoliehajú sa na vás a ak tam nie ste, môže to byť nepríjemné pre ich duševné zdravie .

 

Vaša prítomnosť im poskytuje pohodlie a bezpečnosť

Deti sa cítia pohodlnejšie, keď vedia, kde ste. Toto pohodlie je dôvod, prečo vás hľadajú, keď nie ste doma, ale aj keď doma ste, ale v inej izbe. Možno nič nepotrebujú, ale chcú vás vidieť a nájsť útechu vo vašej prítomnosti. Vedomie, že ste nablízku, dáva deťom pocit bezpečia, ktorý nič iné nenahradí. Často chcú vedieť, že ste blízko, aj keď v tej chvíli nepotrebujú vašu plnú pozornosť. Keď ste vždy mimo domu a uprednostňujete prácu, záujmy, rôzne stretnutia, nenachádzajú doma pohodlie, pretože nie ste nablízku.

 

Svojou prítomnosťou dávate deťom pocit, že ich milujete

Vďaka vašej prítomnosti dieťa vyrastá s vedomím, že je milované a môže milovať. Vie, že rodičom na ňom záleží a chce, aby sa mu darilo a bolo šťastné. Na to, aby vaše dieťa získalo tieto pocity, nie je potrebné žiadne špeciálne bohatstvo a peniaze.

 

Dieťaťu ste vzorom

Deti sa učia od svojich rodičov už od narodenia. Učia sa hovoriť, chodiť, držať lyžičku, používať kúpeľňu a mnoho iných vecí. Deti sledujú všetko, čo robíte, aj keď o tom nič nehovoria. Ak nie ste prítomní v ich živote, niektoré dôležité kroky potrebné pre život sa nenaučia v správnom čase. Môže ich to tiež prinútiť učiť sa z iných zdrojov, a to nie je vždy prospešné. Venujte čas tomu, aby ste im ukázali, že ste  tu vždy pri nich a ste vždy pripravení ich sprevádzať životom.

 

Deti potrebujú fyzický dotyk

Fyzický dotyk od milovanej osoby je pre deti silný. Ich potreba kontaktu je veľmi silná. Ako vaše dieťa vyrastá, stále vás potrebuje a túži po tom,  aby ste ho milovali a vychovávali. Fyzický dotyk zlepšuje vývoj mozgu a chráni vaše dieťa pred pocitom odlúčenia. Maznajte sa so svojím dieťaťom, nechajte ho sedieť na kolenách a veľa ho objímajte.

 

Vaša prítomnosť dieťaťu pomáha budovať sebavedomie

Duchom prítomní rodičia pomáhajú svojim deťom získať sebadôveru a sebaúctu. Keď navštevujete ich koncerty, zápasy a školské podujatia, cítia sa bezpečne a milované. Keď im pomáhate s domácimi úlohami alebo sa uisťujete, či sú dokončené, tak tiež podporuje ich pocit vlastnej hodnoty.

 

Vaša prítomnosť v živote dieťaťa podporuje aj komunikačné schopnosti

Prítomnosť v živote vášho dieťaťa mu umožňuje rozvíjať komunikačné zručnosti, vrátane:

  • kritického myslenia,
  • slovnej zásoby,
  • gramatiky,
  • socializácie.

 

Prítomný rodič má pozitívny vplyv na úspechy v škole a lepšie správanie

Štúdie ukazujú, že deti so starostlivými a duchom prítomnými rodičmi dosahujú lepšie výsledky v škole. Výborný  efekt má  aj zapojenie rodiča do aktivít súvisiacich so školou. Problémy so správaním sa často vyskytujú práve u tých detí, ktorých rodičia nie sú prítomní v ich živote. Ich rodičia tam môžu byť síce fyzicky, ale sú sociálne vzdialení alebo odpojení od vnútorného sveta dieťaťa. 

 

Ako byť viac prítomný v živote svojho dieťaťa?

Keď si myslíte, že nemáte čas byť prítomní v živote dieťaťa, je čas prehodnotiť priority. Nielen  dieťa, ale aj vy si uvedomíte mnohé veci.  Zmena postoja vám pomôže si uvedomiť, aké krásne je byť skutočne milujúcim rodičom a uvoľní sa zbytočný  stres a tlak. Životný štýl každého človeka je iný, takže to, čo funguje v jednej rodine, nemusí fungovať v druhej. Ak si nie ste istí, ako byť prepojení so svojím dieťaťom, nasledujúce nápady vám môžu pomôcť.

 

Odložte elektroniku

Každé dieťa túži tráviť čo najviac času s rodičmi. Tí  síce fyzicky s dieťaťom napríklad vonku aj sú, ale ich myseľ blúdi niekde inde. Často sú príliš zaneprázdnení svojimi pracovnými plánmi, telefónmi a sociálnymi sieťami. Veď, koľko rodičov pri hrách s deťmi drží v ruke mobil? A často je to len preto, lebo sledujú, čo sa deje na sociálnych sieťach. A najhoršie je, keď sa neustále porovnávajú s mamičkami, ktoré na ne celé dni umiestňujú dokonalé fotky. Toto porovnávanie potom odoberá obrovské množstvo energie a často spôsobuje aj zhoršenú náladu. Byť dobrou mamou nespočíva v tom, koľko atraktívnych rodinných fotografií vystavíte na internete, ale v tom, ako hodnotne naplníte spoločný čas s deťmi. Sústreďte sa na to, na čom naozaj záleží. Vaše deti si uložia do srdca zážitky prežité s vami a nie fotografie vystavené na internete. Výhoda toho, že pred deťmi budete čo najmenej používať mobil alebo iné elektronické zariadenie spočíva aj v tom, že v budúcnosti aj  samotné deti sa týmto zariadeniam budú venovať menej. Veď ony len často napodobňujú rodičov. Navyše aj tie najmenšie deti dokážu veľmi dobre vycítiť, kedy sa  s nimi skutočne hráte alebo maľujete zvieratká a kedy ste duchom neprítomní a v hlave alebo v mobile  riešite svoje veci. Keď sa hráte, buďte duchom prítomní len so svojím dieťaťom, venujte sa mu naplno. Takto sa cíti šťastne.

 

Robte domáce práce spolu

Robenie domácich prác vám pomôže sústrediť sa na prítomnosť a zapojiť sa do ľudí okolo vás. Zameranie duševnej a fyzickej energie na každú úlohu vám pomôže zabrániť tomu, aby ste sa rozptyľovali alebo stratili v myšlienkach. Požiadať svoje deti, aby vám pomohli s domácimi úlohami, vám umožní spojiť sa s nimi a zároveň naučiť dôležitosť týchto prác.

 

Zamerajte sa na svojich päť zmyslov

Ak sa vám zdá, že nemôžete zostať v duchu prítomní so svojimi deťmi, chvíľka na opätovné zameranie vám môže pomôcť. Zhlboka sa nadýchnite a potom sa zamerajte na svojich päť zmyslov vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Uvedomte si, čo vidíte.

2. Sústreďte sa na to, čo počujete.

3. Dotknite sa niečoho v okolí.

4. Premýšľajte o tom, čo cítite.

5. Zistite, či môžete niečo ochutnať.

Táto aktivita všímavosti vám pomáha prijať prítomnosť v živote vášho dieťaťa. Keď premýšľate o svojich zmysloch, zároveň sa sústreďujete na to, čo sa práve deje.

 

Urobte si denný režim

Ak nemáte čas na to, aby ste boli so svojimi deťmi, musíte urobiť zmenu. Nechajte aktivity, ktoré vám už neslúžia a prispôsobte si rozvrh dňa tak, aby vyhovoval vášmu rodinnému životu. Nájdite si čas na čítanie, tvorenie, hry, športovanie, pobyt v prírode  so svojimi deťmi. Nájdite si čas na spomalenie a vychutnávajte si každú chvíľku, ktorú s deťmi prežívate. Vďaka tomu sa vaše deti cítia lepšie a zmierňuje to aj váš stres, úzkosť, hnev a iné negatívne pocity.

 

Zamerajte sa na vďačnosť

Keď sa zameriate na vďačnosť, uvedomíte si podstatné časti svojho života. Denník vďačnosti vám môže pomôcť zapamätať si, za čo ste každý večer pred spaním vďační. Pripomína vám, že ste tu, aby ste svoje dieťa povzbudzovali a vychovávali, nie sa zameriavali na iné lákadlá materiálneho sveta.

Aj keď vaše dieťa môže prosiť a trvať na tom, aby malo najnovšie hračky a elektroniku, v skutočnosti ich nepotrebuje. Potrebuje vašu prítomnosť vo svojom živote na každom kroku. Nemôžete si kúpiť lásku svojho dieťaťa žiadnymi materiálnymi vecami. Skutočne šťastné bude vtedy, keď sa stanete súčasťou jeho života, budete sprevádzať jeho kroky a venujete mu dostatok času. Nedovoľte, aby vám jeho detstvo uniklo bez toho, aby ste mu  venovali toľko času, koľko len môžete. Nikto nemôže nahradiť vašu rolu v živote vášho dieťaťa a je len na vás, či sa vám to podarí.

 


Zdroje:
Amy Morin: 13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia
Elaine Mazlish, Adele Faber: Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku