Ako sa správa muž, ktorý má nízke sebavedomie?

Existuje niekoľko prejavov správania muža, ktorého trápi nízke sebavedomie.
Existuje niekoľko prejavov správania muža, ktorého trápi nízke sebavedomie. / Foto: Bigstock

Ak si myslíte, že nízke sebavedomie trápi len ženy, pretože sa neustále porovnávajú s inými ženami, často veľmi výraznými osobnosťami, mýlite sa. Nízkym sebavedomím trpia aj muži.

 

Existuje mnoho dôvodov, prečo môžu muži zápasiť s nízkym sebavedomím. Jedným z najrozšírenejších problémov je toxická maskulinita. Maskulinita je koncept, ktorý človek získava po narodení učením sa od spoločnosti a rodičov. Tí mu vštepujú, ako má „správny“ chlapec, neskôr muž vyzerať a správať sa. V súčasnosti však mnohí muži strádajú, pretože sú vedení neraz k stereotypným prejavom, ktoré im bránia v rozvoji, práve kvôli tzv. toxickej maskulinite. Maskulinita je toxická, ak sú jej prejavy vyžadované ako štandard mužnosti, od ktorého sa bez sankcií nedá odchýliť. Toxicita maskulinity sa prejavuje v tom, že jej nositelia až agresívnym spôsobom odmietajú akúkoľvek inú podobu mužnosti. Mužov, ktorí sa od „správnej“ maskulinity odchýlia, podrobujú sankciám. Tie môžu mať rôznu podobu, od výsmechu cez rôzne formy šikanovania až po priame fyzické napadnutie. Jedným z typických prejavov toxickej maskulinity je pripisovanie emocionality či zdieľania pocitov len ženskému pohlaviu. Muži sú neraz vedení k tomu, že pocity sú ženskou záležitosťou alebo že chlapi neplačú. Tí muži, ktorí sa prejavia v správaní viac emocionálnejšie, sú neraz podrobení výsmechu. Bohužiaľ, práve kvôli tomuto stereotypnému mysleniu sa mnohí muži nenaučili orientovať sa vo svojich emocionálnych potrebách a ich napĺňaní. Medzi ďalšie významné dôvody, prečo môžu muži trpieť nízkym sebavedomím, patria:

  • Problémy s obrazom tela a pociťovaním tlaku zo strany sociálnych médií a ich rovesníkov, aby odrážali „ideálne“ telo.
  • Minulé problémy týkajúce sa zneužívania alebo duševných chorôb, ktoré neboli vyriešené a kvôli ktorým nie je niekto schopný byť k sebe láskavý.
  • V niektorých prípadoch je nízke sebavedomie jednoducho charakterovou črtou.

 

Pozrime sa na niekoľko prejavov správania muža, ktorého trápi nízke sebavedomie.

 

Najčastejšie prejavy muža s nízkym sebavedomím

1. Neznesie žiadnu kritiku a odmieta rady od iných

Muž s nízkym sebavedomím nevie prijímať kritiku a vníma ju ako útok na svoju osobu. Keď si ho niekto dovolí spochybniť, reaguje útočne a podráždene. Jednoducho povedané, nedokáže prijať žiadne pripomienky ani konštruktívnu kritiku, a to ani vtedy, keď vie, že by ho výrazne posunula lepším smerom.

 

2. Neustále sa potrebuje o niečom uisťovať

Keďže trpí pocitom neistoty, potrebuje byť neustále uisťovaný o tom, ako ho niekto miluje a priťahuje. So svojou neistotou sa snaží často vysporiadať tak, že žije v niekoľkých milostných vzťahoch súčasne. Aj takýmto spôsobom sa snaží zdvihnúť si svoje nízke sebavedomie. Môže tiež vyžadovať neustálu pochvalu, napríklad vzhľadu, oslavu svojich úspechov a podobne. To môže po určitej dobe vyvolať u neho narcistické sklony a mnohí priatelia ho kvôli tomu môžu opustiť.

 

3. Potrebuje mať neustále pocit, že vyzerá dobre

Muž s nízkym sebavedomím miluje chválu a komplimenty. Sám seba neustále utvrdzuje v tom, že vyzerá skvele, aj keď to nemusí byť pravda. Často vyžaduje od iných, aby sa vyjadrovali k jeho vzhľadu, k oblečeniu a podobne. Ak ho niekto nepochváli, dokáže sa hneď uraziť.

 

4. Keď dosiahne úspech, začne sa správať arogantne

Pokora mu rozhodne nič nehovorí. Pokiaľ sa mu podarí uspieť, bude chcieť vykričať svoj úspech do sveta. Má pocit, že sa všetko musí točiť okolo neho. Svoje príbehy rád prikrášľuje, pretože mu robí dobre, že ho okolie považuje za úspešného.

 

5. Potrebuje byť neustále stredobodom pozornosti

Chce byť stále stredobodom pozornosti. Týmto spôsobom sa snaží zdvihnúť si svoje nízke sebavedomie. Táto túžba sa prejavuje neustálou snahou o vtipkovanie, nevhodnými poznámkami, výstredným správaním a obliekaním.

 

6. Je veľmi žiarlivý

Muž, ktorý trpí nízkym sebavedomím, je podozrievavý a veľmi žiarli. Je jedno, či ide o partnerský alebo priateľský vzťah. Dokáže žiarliť aj na kolegov na pracovisku. Neznesie predstavu, že sa niekomu inému dostáva viac pozornosti a záujmu ako jemu. Preto urobí všetko preto, aby sa to nikdy nestalo.

 

7. Môže pociťovať úzkosť

Môže mať problém niekomu sa prihovoriť, opýtať sa niekoho na cestu, ak sa stratí a podobne. Môže sa tiež báť učiť nové veci a získavať nové skúsenosti. Môže to v ňom vyvolávať úzkosť.

 

8. Môže mať problém zapojiť sa do zmysluplných rozhovorov

Pre tých, ktorí majú nízke sebavedomie, je často veľmi ťažké komunikovať s ostatnými. Často je to preto, že všetko prehnane analyzujú a nedokážu počúvať, čo niekto iný hovorí bez toho, aby si to dali do kontextu. Často nesprávne chápu súvislosti medzi jednotlivými informáciami.

 

Ako sa vyrovnať s nízkym sebavedomím?

Postupnými krokmi sa môžete dopracovať k zmene. Venujte pozornosť hlavne tomu, čo vás znepokojuje a snažte sa to pochopiť. Najprv je potrebné si uvedomiť, že chcete urobiť zmenu a potom môže nasledovať riešenie. Prvý krok spočíva v  uznaní problému. Je nemožné, aby ľudia muža s nízkym sebavedomím a jeho správaním neustále tolerovali a akceptovali všetky jeho nevhodné prejavy správania. Ak ho niekto na tieto jeho dlho pretrvávajúce problémy upozorní, mal by ich s pokorou prijať a začal premýšľať nad stratégiami, ktoré mu môžu pomôcť zvládnuť spôsob, pomocou ktorého sa postupne naučí vážiť si sám seba. Niekedy je najlepším miestom na zvládnutie tohto procesu vyhľadať odborné poradenstvo alebo sa porozprávať s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny, ktorý s vami môže  diskutovať o vašich pocitoch v bezpečnom prostredí. Nie je dobrý nápad robiť zmeny sám vtedy, keď vám niečo spôsobuje úzkosť a problémy. Tiež je potrebné si uvedomiť, že neexistuje rýchly a účinný liek, ktorý by vám vrátil sebavedomie na zdravú úroveň. Každá zmena si vyžaduje určitý čas. Takže aj na zvyšovaní svojho sebavedomia  to robte krok za krokom a buďte k sebe láskaví a trpezliví.

 


Zdroje:
Men with low self esteem
Common patterns of low self-esteem
Low self esteem

Čítajte viac o téme: Sebavedomie
Zdieľať na facebooku