Ako vychovať šťastné deti vo svete plnom neistoty?

Výchova detí vo svete neistoty prináša nové výzvy, na ktoré musíte pamätať. Je to však aj obdobie, ktoré vytvára  jedinečnú príležitosť, ako si vážiť čas prežitý s rodinou a vytvoriť domáce prostredie, ktoré je podporné a prívetivé.
Výchova detí vo svete neistoty prináša nové výzvy, na ktoré musíte pamätať. Je to však aj obdobie, ktoré vytvára jedinečnú príležitosť, ako si vážiť čas prežitý s rodinou a vytvoriť domáce prostredie, ktoré je podporné a prívetivé. / Foto: Bigstock

Výchova detí vo svete neistoty predstavuje nové výzvy, ktoré poskytujú  jedinečnú príležitosť spojiť rodiny a urobiť z domova bezpečné útočisko pre všetkých. To, aby deti prežívali šťastné detstvo nemá veľa spoločného s tým, čo im kupujete. Súvisí to hlavne s časom, ktorý spolu s deťmi prežívate.

 

Aj keď sa život možno skomplikoval, v 21. storočí poznáme viac nástrojov a máme viac informácií na to, aby sme vedeli deti učiť prekonávať prekážky a podporovali ich emocionálny vývoj. Dnes, našťastie, nie je tendencia zametať  emócie pod koberec. Práve naopak. Problémové obdobia je možné využiť aj ako príležitosť emocionálne sa rozvíjať, duchovne rásť a liečiť  problémy v  rodinách. Samozrejme, ani jeden duchovný rast sa nezaobíde bez zápasov. S tým je potrebné rátať. V súčasnosti sa pred deťmi nedajú informácie skrývať. Médiá sú prirodzenou súčasťou ich života, a tak vedia takmer o všetkom, čo sa vo svete deje. Nemôžeme byť teda prekvapení, že už aj malé deti môžu pociťovať stres z toho, čo sa okolo nich deje, no vďaka určitým prístupom v rodine, predsa len sa môžu cítiť pokojnejšie a prežívajú menej stresu. Pozrime sa na  6 prístupov, ktoré vám v tom môžu pomôcť.

 

1. Emócie detí vnímajte vážne

Prijmite a potvrďte všetky emócie, ktoré vaše deti prežívajú. Ak vaše dieťa pociťuje úzkosť z toho, že chodí do školy, neprehliadnite tieto emócie a nekomentujte ich tak, že mu poviete, že je to jednoducho tak alebo že sa nemá báť. Čo môžete urobiť, je pokúsiť sa pochopiť, prečo sa tak dieťa cíti. Snažte sa mu napríklad niekoľko dní venovať ešte viac, strávte spolu viac času, aby sa cítilo bezpečne a milované, vymyslite aktivity na zvýšenie jeho sebavedomia. Odolajte nutkaniu povedať mu, aby sa takto necítilo aj keď viete, že sa nemá v skutočnosti v škole čoho obávať. Podeľte sa o chvíle zo svojho života, keď ste sa cítili rovnako a ako ste to prežili, čo vám pomohlo a podobne.

 

2. Vytvorte si v rodine bezpečnú zónu

Nejde o to, aby ste mali každú minútu počas dňa dokonalú rodinnú situáciu. Vytvoriť bezpečnú zónu znamená, že vaše dieťa môže byť vo svojom domove samo sebou, autentické, prirodzené a bez súdenia.Vyhnite sa neustálemu kritizovaniu alebo ponižovaniu. Snažte sa dieťa aktívne a počúvať a úprimne s ním komunikovať. Ak má nezvyčajnú záľubu, opýtajte sa ho, čo ho na tom zaujíma alebo ako sa cíti, keď sa tomu, čo má najradšej, venuje. Takáto komunikácia prospieva celej rodine a povzbudzuje každého, aby nechal stres bokom a otvoril svoje srdce. Ak sa dejú akékoľvek zmeny v rodine alebo v spoločnosti, rozprávajte sa o nich s deťmi. Aj deti chcú vedieť, ako ich ovplyvnia akékoľvek zmeny. Keď budú vedieť, čo môžu čakať, informácia o prípadných ďalších  krokoch ich upokojí.

 

3. Obmedzte sociálne siete 

Deti priťahuje technika ako magnet. Väčšina detí sa zo začiatku hnevá, keď im určíte presný čas, ktorý môžu stráviť na sociálnych sieťach. Aj napriek tomu, necíťte sa zle, keď sa vaše deti rozčúlia nad akýmikoľvek pravidlami, ktoré zavediete. Väčšina z týchto detí po niekoľkých týždňoch hovorí, že sú šťastné a  vďačné za to, im rodičia obmedzili čas na sociálnych sieťach alebo na iných technológiách. Po čase totiž zisťujú, že reálne zážitky s rodičmi, súrodencami alebo s kamarátmi im dávajú v živote oveľa viac šťastia ako len technológie. Musia sa však o tom presvedčiť na vlastnej koži.

 

4. Vymýšľajte rodinné aktivity

Môžete robiť čokoľvek, čo máte všetci v rodine aspoň trochu radi. Športujte, chodievajte na kultúrne podujatia, hrajte sa rôzne hry. Tiež nie je nič lepšie ako rodinná oslava alebo stretnutie, pri ktorom sa stretávajú takmer všetci členovia rodiny. Keď sú deti ešte malé, niekedy môže byť ťažké vymyslieť aktivity, ktoré nebudú baviť len deti, ale aj zvyšok rodiny. Môžete si zaviesť tiež rôzne rituály, ktoré môžete dodržiavať denne, cez víkendy, počas osláv, dovoleniek a podobne. Rituály dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Jedným slovom, majú sa vždy na čo tešiť. Očakávanie je tak spojené s nádejou, že dieťa môže opäť prežiť niečo pekné. A preto sú v rodinách dôležité rituály spojené s určitými tradíciami a zvykmi. Niektoré tradície sú v rodinách špecifické a niektoré sú približne rovnaké. Napríklad rôzne oslavy, sviatky a podobne. Spoločné rituály posilňujú rodinu i priateľstvo. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa.


 

5. Osvojte si v rodine rastové myslenie

Nie každý deň je ružový a nie vždy všetko funguje tak, ako chceme. Chyby sú súčasťou rastu. Výzvy sú potrebné na to, aby ste deťom vštepili odvahu a odhodlanie. Z tohto dôvodu je potrebné rastové myslenie. Ľudia sa v podstate od seba odlišujú spôsobom myslenia. Podstata fixného myslenia spočíva v tom, že schopnosť uspieť je vrodená. Buď sa zrodíme pre úspech, alebo nie. Ovplyvniť to nemôžeme. Rastové myslenie je vybudované na presvedčení, že schopnosť uspieť sa rozvíja v čase a môžeme na úspechu pracovať. Môžeme mať dva pohľady na úspešných ľudí. Môžeme si myslieť, že uspeli preto, lebo sa narodili ako géniovia a boli na to predurčení alebo si môžeme myslieť, že učenie a cieľavedomá práca ich k úspechu priviedli. Ak vám je sympatickejší druhý pohľad, bude pre vás aj jednoduchšie pochopiť, že deti je lepšie chváliť hlavne za to, čo sa dokážu naučiť a nie za to, čo už prirodzene vedia alebo aké sú. Tento prístup sa potom aj neskôr na pracovisku prejavuje aj u dospelých ľudí. Šťastnejšie a pozitívnejšie sú deti s rastovým myslením, teda tie, ktoré veria, že ich schopnosti sa môžu rozvíjať a zlepšovať tvrdou prácou. 

 

6. Pomôžte svojim deťom rozvíjať zručnosti, ktoré podporujú psychickú odolnosť

V súčasnosti jednou z najväčších úloh rodičov je pomôcť dieťaťu pri formovaní takých psychických kvalít, ktoré mu umožnia byť strojcom svojho osudu, riadiť svoj život podľa svojich predstáv a prekonávať s čo najväčšou ľahkosťou všetky prekážky. Niektoré deti majú tendenciu prežívať viac utrpenia a ľahšie sa vzdávajú, keď čelia náročnej úlohe alebo keď si hneď nedokážu osvojiť novú zručnosť. Hlavnou príčinou býva často  zraniteľnosť a strata kontroly. Práve tieto deti potrebujú od rodičov väčšiu podporu, aby si vybudovali odolnosť a aby videli, že dokážu zvládnuť rôzne výzvy. Existuje viac spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť deťom budovať ich psychickú odolnosť, zdravé sebavedomie, dôveru vo vlastné schopnosti, názory a postoje, primeranú motiváciu, reálny pohľad na svet, stabilnú identitu a pocit istoty a bezpečia.  Aj keď je každé dieťa iné, je dôležité pomôcť mu preskúmať aktivity, ktoré rozvíjajú jeho sebadôveru a pomáhajú mu cítiť sa dobre. Šport, umenie, písanie denníka, joga a meditácia predstavujú len  niektoré z možností, ktoré im pomôžu nájsť samých seba a posilnia ich psychickú odolnosť.

 

Výchova detí vo svete neistoty prináša nové výzvy, na ktoré musíte pamätať. Je to však aj obdobie, ktoré vytvára  jedinečnú príležitosť, ako si vážiť čas prežitý s rodinou a vytvoriť domáce prostredie, ktoré je podporné a prívetivé. V budúcnosti sa rodina stane ešte dôležitejšia  aj preto, lebo sa pravdepodobne stane jediným nositeľom skutočnej pravdy. Ak je rodina v tomto benevolentná, nezáleží jej na tom, nemôžeme sa potom čudovať, že deti žijú v chaose a v neistote. A v tom horšom prípade nasávajú všetky negatívne impulzy z okolia. Samozrejme, najdôležitejšie je, aby rodičia vedeli, čo je dobré a správne. Rodičia by sa mali snažiť deťom odovzdávať prirodzenú ľudskú múdrosť. Ak z nich vyžaruje, deti ju určite vycítia a budú sa nás snažiť napodobňovať. V takomto naladení a v takomto rodinnom prostredí aj v čase krízy či iných nepokojov sa dieťa cíti šťastne a bezpečne.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Simona Hoskovcová: Psychická odolnost předškolního dítěte
Simona Horáková Hoskovcová, Lucie Suchochlebová Ryntová: Výchova k psychické odolnosti dítěte
Raising kids

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina, Šťastie
Zdieľať na facebooku