Prečo je dôležité, aby deti premýšľali a hovorili o sebe pozitívne?

Každý rodič túži po tom, aby jeho dieťa malo o sebe pozitívny obraz. Aby k takémuto vnímaniu seba samého došlo, rodičia  by mu mali poskytovať dostatočné množstvo pozitívnych informácií.
Každý rodič túži po tom, aby jeho dieťa malo o sebe pozitívny obraz. Aby k takémuto vnímaniu seba samého došlo, rodičia by mu mali poskytovať dostatočné množstvo pozitívnych informácií. / Foto: Bigstock

Aby deti mali o sebe pozitívny obraz, rodičia  by mu mali poskytovať dostatočné množstvo pozitívnych informácií. Vždy, keď budete hovoriť deťom niečo pekné, na základe čoho začnú samy seba vnímať v dobrom svetle, budujete ich sebavedomie a zároveň si s nimi vytvárate harmonický vzájomný vzťah. 

 

Mnohé deti majú o sebe negatívny obraz. Je to najmä vtedy, keď sú šikanované, majú problémy v učení alebo majú problém nájsť si priateľov. Všetky deti, najmä dospievajúci, sú náchylní pochybovať o sebe. V hlave im víri veľa negatívnych myšlienok, ktoré súvisia s ich osobou, ktoré ich vyčerpávajú a rúcajú ich sebavedomie. Napríklad nie je to nič nezvyčajné, keď deti o sebe hovoria negatívne veci. Napríklad: „Som taký lúzer. Som škaredá. Nie som dobrý v matematike“. Takéto a podobné výroky škodia sebavedomiu a odolnosti dieťaťa. V skutočnosti, ak dieťa tieto vety hovorí často, začne im veriť. Ak však povzbudíte svoje dieťa, aby bolo pozitívnejšie vo svojich názoroch a aby začalo o sebe rozprávať pozitívnejšie, môžete mu pomôcť stať sa pozitívnejším, sebavedomejším, odolnejším a ochotnejším čeliť výzvam.

 

Niekedy je ťažké odhaliť skutočné príčiny negatívneho zmýšľania o sebe.  Keď ich však rodičia odhalia, môžu pomôcť deťom vyrovnať sa s týmito negatívnymi myšlienkami a pocitmi. Môžu ich napríklad učiť, ako rozprávať o sebe pozitívne a postupne aj meniť ich myslenie. Môžu ich tiež naučiť vnímať viac svoje silné stránky. Pozitívne rozprávanie o sebe predstavuje činnosť, ktorá umožňuje deťom prehodnotiť svoje myslenie a buduje sebaúctu. Ako základná súčasť sociálno-emocionálneho učenia pozitívne rozprávanie o sebe predstavuje  oveľa viac ako len podporu pozitívneho postoja. Základný cieľ spočíva v trénovaní mozgu takým spôsobom, aby rozpoznal jednak silné stránky dieťaťa a tiež príležitosti na zlepšenie života,  pozitívny rozvoj a dôvody, prečo veci, na ktorých dieťaťu záleží, skúšať znova a znova. Keď rodičia učia svoje deti rozprávať o sebe pozitívne už od útleho veku, posilňujú ich odolnosť. Učia sa, že sa nemusia nechať neúspechmi vykoľajiť a že aj napriek tomu môžu nasledovať svoje ciele a sny. Učia sa tiež rozumieť tomu, že svetu môžu ponúknuť veľa pozitívnych vecí, že sú jedineční a že vedia o svojich silných stránkach, ktoré im pomáhajú prekonávať prekážky v zlých časoch. Sebavedomie, ktoré  dieťa má, zohráva obrovskú úlohu v jeho duševnej pohode. Môže mu pomôcť prekonať náročné časy. Hlavne obdobie sklamania, keď úsilie, ktoré vynaložilo, neskončilo s najpozitívnejším výsledkom alebo výsledok nebol presne taký, aký by očakávalo. Pozitívny obraz o sebe má ešte ďalšie výhody. Pozrime sa na ne.

  • Buduje odolnosť.
  • Rozvíja pozitívny pohľad na život.
  • Pomáha deťom identifikovať ich silné stránky.
  • Formuje ich sebavedomie.
  • Motivuje deti, aby hľadali veci, v ktorých sú dobré.
  • Umožňuje deťom rozpoznať oblasti, v ktorých sa môžu neustále zlepšovať.
  • Umožňuje im čeliť výzvam a riskovať.
  • Dodáva deťom odvahu ísť si za snom a stanoviť si reálne ciele.
  • Môže tiež pomôcť zlepšiť riešenie problémov a rozhodovanie v strese. 

 

Učiť svoje deti, ako by mohli o sebe zmýšľať a rozprávať pozitívne, sa vám môže spočiatku zdať trochu neobvyklé a možno aj náročné. Ale to je úplne normálne. Treba si však uvedomiť, že vy a vaše dieťa sa učíte novú zručnosť  a mozog si musí zvykať na nové formulovanie myšlienok. Môžete postupovať nasledujúcim spôsobom:

 

1. Rozpoznanie negatívnych myšlienok a slov

To, aby dieťa začalo o sebe hovoriť pozitívne, začína uvedomením si a rozpoznaním negatívnych myšlienok a slov, ktoré deti o sebe hovoria. Mnoho detí si neuvedomuje svoje negatívne zmýšľanie či rozprávanie a vplyv, ktorý má tento postoj na ich život. Pomôžte im rozpoznať, keď o sebe premýšľajú alebo hovoria negatívne veci. Využite napríklad aj vzory z filmov a kníh. Pripomeňte im aj, že naučiť sa o sebe zmýšľať a hovoriť pozitívne, vyžaduje prax.

 

2. Komunikácia s dieťaťom by mala byť pozitívne zameraná

Osobná komunikácia je pre deti niečím výnimočným. Je dobré si vyhradiť čas a priestor na komunikáciu s vlastnými deťmi. V podstate je jedno, kedy so svojimi deťmi komunikujete, ale obzvlášť účinná je doba pred spaním. Je dokázané, že dieťa si po odchode rodičov ich slová opakuje. Ešte aj ráno si na ne spomenie a je možné, že vaše pozitívne slová mu dajú silu na konanie dobrých skutkov aj ďalšie dni. Hovorte o deťoch pozitívne veci pred inými ľuďmi. Tento spôsob oceňovania má skutočne veľkú moc. Rodičia ho môžu robiť priamo pred deťmi alebo to môžu zahrať aj tak, že deti sa nachádzajú niekde v blízkosti a oni o nich pred inými ľuďmi povedia o nich niečo pozitívne. Deti nasávajú informácie ako špongie  hlavne vtedy, ak sa rozprávate s niekým iným. Keď ukradomky počujú o sebe niečo pozitívne, ešte viac zvýšia svoju pozornosť a ihneď si tieto slová osvoja. Prijímajú ich ako skutočné a konajú tak, aby rodičom dokázali, že to, čo si na nich vážia a obdivujú, vedia uplatňovať stále lepšie a lepšie. Deti si veľakrát myslia, že je to chválenie alebo pýcha, keď rozpoznajú svoje silné stránky alebo identifikujú to, v čom sú dobré. Upozornite ich, že vedieť, v čom vynikajú a zároveň v čom sa potrebujú zlepšiť, je životná zručnosť, ktorú budú využívať počas celého života. Často sa pýtajte dieťaťa, čo sa mu na sebe najviac páči. Spočiatku im možno budete musieť pomôcť identifikovať ich silné stránky alebo nájsť niečo, v čom sú dobrí. Tieto veci nemusia vidieť hneď. Môžete ich tiež nasmerovať na aktivity, ktoré sú v súlade s ich záujmami. Zvládnutie tejto zručnosti je pre deti obrovským posilňovačom sebavedomia.

 

3. Napíšte deťom list alebo povzbudzujúci odkaz

Ak sa vám zapáči niečo, čo urobí vaše dieťa, napíšte mu to vo forme listu alebo krátkeho odkazu. Napíšte  presne, čo si na ňom vážite, čo na ňom obdivujete, čím vám urobilo radosť. Odkaz alebo list umiestnite na viditeľné miesto, aby ho dieťa hneď ráno našlo. Ani si neviete predstaviť, ako veľmi sa vaše dieťa poteší. Vaše slová sa mu navždy vryjú hlboko do srdca. Práve toto sú to vzácne chvíle, ktoré sa deťom dostávajú hlboko pod kožu. 

 

4. Vyzdvihujte najmä snahu a úsilie 

Je oveľa prospešnejšie zamerať sa na snahu vášho dieťaťa ako na čokoľvek iné. Zdržte sa komentárov o konečnom výsledku. Napríklad, namiesto toho, aby ste sa zamerali na známku z matematiky, rozprávajte o tom, ako precízne a dlhodobo sa dieťa matematike venuje. Chváľte  jeho snahu, nie konečný výsledok. Nie všetko vyjde vždy tak, ako si človek naplánuje. Či už ide o športové podujatie alebo projekt v škole. Dôležité je, že dieťa tvrdo pracovalo a nevzdávalo sa. Je dôležité, aby vedelo, že podstatné je sústrediť sa na vytrvalosť, snahu a úsilie a že je je v poriadku, že veci niekedy nedopadnú tak, ako si predstavovalo.

Pri týchto technikách nevštepujete deťom len pozitívne predstavy o nich samých, ale posilňujete aj vaše vzájomné vzťahy. Samozrejme, existujú aj také deti, ktoré na vaše pozitívne informácie navonok nebudú reagovať. Možno sa budú smiať alebo si ich nebudú všímať. Toto robia hlavne deti v puberte. Odborníci tvrdia, že tu treba využiť hlavne trpezlivosť. Keď budú vidieť, že to s tým povzbudzovaním myslíte vážne, príde čas, keď sa nad tým aj zamyslia. Veľa detí si v puberte skôr, ako uveria svojim rodičom, dlhšiu dobu testuje ich reakcie. Ak vo svojom úsilí vytrváte, tak po čase či už vedome, alebo podvedome, začnú konať podľa spomínaných kladných hodnotení.

Rodičom, ktorí sa často stretávajú s negatívnym správaním u svojich detí, sa niekedy veľmi ťažko hľadá na nich niečo pozitívne. Je to spôsobené tým, že sú nastavení na negatívne videnie. Znecitlivejú voči pozitívnym veciam, ktoré sa u ich dieťaťa tiež vyskytujú. Ak si túto skutočnosť dlhšiu dobu neuvedomia, hrozí, že čím viac kritiky budú vyslovovať, tým horšie sa dieťa bude správať. Jediným východiskom z tejto situácie je to, že rodičia s kritikou prestanú. Musia sa naučiť hľadať aj tie najmenšie príklady pozitívneho správania a zameriavať sa na ne.

Výhody pozitívneho zmýšľania o sebe  sú početné, ale ich vyžaduje si vyžaduje prax. Deti sú každý deň bombardované negatívnymi správami, ktoré sa dajú ľahko osvojiť a stotožniť sa s nimi. Ale vďaka dôslednému precvičovaniu, povzbudzovaniu a usmerňovaniu sa pozitívny pohľad a pozitívne rozprávanie o sebe môže stať prirodzenou súčasťou dieťaťa. Je to zručnosť, ktoré môže využiť hlavne  vtedy, keď čelí náročnej situácii alebo rieši ťažkú úlohu. Ak zistíte, že aj napriek vášmu najlepšiemu úsiliu je vaše dieťa naďalej sužované negatívnymi myšlienkami a pocitmi, obráťte sa na odborníkov. Niekedy, totiž, negatívny pohľad na seba môže súvisieť s depresiou alebo úzkosťou.

 


Zdroje:
Koenig, Larry J.: Chytrá výchova
How to teach children to engage in positive self-talk
 

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Sebavedomie
Zdieľať na facebooku