6 spôsobov, ako motivovať deti, keď ich nič nezaujíma

Foto: Bigstock
Nech sa už deje čokoľvek, obklopte svoje dieťa láskou a starostlivosťou, bez ohľadu na to, aké výsledky má v škole alebo ako sa správa. / Foto: Bigstock

Všetci rodičia snívajú o tom, že vychovajú motivované a aktívne deti, ktoré si vďaka motivácii  zabezpečia prístup k lepším životným príležitostiam. Ale čo robiť, ak sa dieťa nechce rozvíjať a učiť alebo sa odmietne snažiť o úspech? Ako ho motivovať, keď je úplne ľahostajné k tomu, čo sa okolo neho deje?

 

Pravdepodobne ste už použili niekoľko metód, ale ani jedna nefungovala dlhšiu dobu. Ako teda môžete vzbudiť záujem vášho dieťaťa o vykonávanie určitých dôležitých aktivít a motivovať ho? Existuje pomerne veľa stratégií, ktoré pomáhajú budovať vnútornú motiváciu. V tomto článku sa však zameriame hlavne na tie faktory, ktoré bránia motivácii dieťaťa a na niektoré chyby, ktorým sa treba vyhnúť. Zoznámite sa tiež s niekoľkými prístupmi, ako motivovať deti tak, aby v živote uspeli. Niektoré môžu byť pre vašu rodinu vhodnejšie ako iné, pretože všetky deti sú jedinečné.

 

Prečo deti strácajú motiváciu?

Nedostatok motivácie u dieťaťa sa negatívne prejavuje na jeho prístupe k práci, v komunikácii a má problémy aj vo vzťahoch. Často odvráva, hnevá sa, plače. V škole sa mu môžu zhoršiť výsledky. Nedostatok motivácie spôsobujú viaceré faktory. Najčastejšie sú to tieto: osobnosť dieťaťa, charakter úlohy, sociálne prostredie, časový limit, konkurencia, očakávaná odmena, očakávané hodnotenie a motivácia súvisí aj s tým, aký prístup k dieťaťu majú rodičia, učitelia či vychovávatelia. Strata motivácie je u detí bežná. Záujmy dieťaťa sa s dospievaním dynamicky menia. Veci, ktoré ho motivujú v určitom veku, sa v inej životnej fáze môžu zrazu stať irelevantnými. Spôsob, akým dieťa pracuje v rôznych podmienkach, závisí predovšetkým od jeho osobnosti. Preto neexistujú žiadne univerzálne metódy na zvýšenie motivácie, ktoré by rovnako pôsobili na všetky deti. Napriek tomu niektoré nápady fungujú lepšie ako iné a určite stoja za vyskúšanie.

 

1. Upravte svoje rodičovské očakávania

Ak dieťaťu chýba motivácia, môže to byť spôsobené napríklad aj tým, že nespĺňa vysoké štandardy rodičov. V dôsledku toho strach z vonkajšej kritiky bráni dieťaťu, aby sa s chuťou pustilo do práce v akejkoľvek oblasti. Ak je problém v tomto,  môžete reálne posúdiť schopnosti a talent svojho dieťaťa a skúste prestať silno na neho tlačiť. Aby bolo v škole viac motivované, skúste sa zamerať na tie činnosti, ktoré mu prinášajú radosť a pocit zadosťučinenia. Napríklad, ak vaše dieťa uprednostňuje hodiny dejepisu pred matematikou, podporujte tento jeho záujem a povzbudzujte ho v tom. Dajte mu najavo, že schvaľujete jeho hobby a ste pripravení mu pomôcť alebo buďte súčasťou jeho sveta v tejto oblasti, ak to bude potrebné.

 

2. Čo najčastejšie ukazujte dieťaťu reálny život

Väčšina detí žije v určitej bubline, v ktorej im rodičia poskytujú prístrešie, jedlo a nejaké benefity v závislosti od ich finančnej situácie. Mnohé deti netušia, ako funguje bežný život. Z tohto dôvodu mnohí tínedžeri vyrastajú s nízkou mierou zodpovednosti. To znamená, že máte dve možnosti, ako rozhýbať svoje dieťa. Po prvé, ak váš tínedžer odmietne študovať, pretože si myslí, že je to zbytočné, ukážte im realitu väčšiny ľudí, ktorí predčasne odídu zo školy. Dávajte si pozor, aby ste nikoho neurazili, ale povedzte dieťaťu, že veľa ľudí pracuje aj na veľmi  dlhé zmeny a na slabo platených miestach, musia chodiť celý život do práce aj v noci a podobne. Podstata druhého spôsobu, ako  pomôcť dieťaťu spočíva v tom, že mu umožníte čo najlepšie sa zoznámiť s prácou, o ktorej tak veľmi sníva. Zoznámte ho s ľuďmi, ktorí túto prácu robia. Rozprávajte sa s nimi o  silných stránkach ich práce a prečo sú práve v tejto práci šťastní. Potom sa porozprávajte aj o vedomostiach a zručnostiach, ktoré dotyčná práca od človeka vyžaduje. Akonáhle vaše dieťa začne snívať o vzrušujúcej práci v dospelosti, jeho motivácia sa výrazne zlepší.

 

3. Vymyslite odmenu za vykonávanie „nudných vecí“

Mnoho ľudí nebaví robiť domáce práce. Samozrejme, ani deti sa v nich väčšinou nepretŕhajú. Niekedy je jedinou motiváciou pre zapojenie detí do domácich prác konkrétna odmena. Nazýva sa to vonkajšia motivácia alebo motivácia, ktorá poháňa splnenie úloh vonkajšími odmenami, ako je pochvala alebo peniaze. Dôkladne si však naplánujte, akú odmenu svojmu dieťaťu poskytnete za splnenie zadaných úloh. Uistite sa, že je primeraná veku. A nezabudnite ich hlavne pochváliť, a to ja vtedy, keď neurobia všetko dokonale.


 

4. Ponúknite dieťaťu svoju pomoc

Veľa detí stráca motiváciu kvôli strachu zo zlyhania a radšej sa vyhýbajú vykonávaniu niektorých úloh, aby zostali v bezpečnej zóne. Čo môžete urobiť? Rozdeľte úlohu na menšie dosiahnuteľné časti, stanovte deťom krátkodobé ciele a pomôžte im  pri ich plnení. Dávajte pozor, aby ste nerobili prácu za nich. Ak ide o školskú úlohu, prezrite si spolu knihy a iné informačné zdroje. Veďte ich k tomu, aby našli riešenie sami a zároveň ich v prípade potreby podporujte. Dávajte si pozor na také vety ako: „Kvôli tebe strácam svoj čas. Koľkokrát ti to musím ukázať?“ Ak sa im nepodarí dosiahnuť vynikajúce výsledky, nedovoľte, aby pocítili vaše sklamanie. Namiesto toho je vaším cieľom inšpirovať ich, aby sa naučili potrebné veci a užívali si hlavne proces učenia.

 

5. Chváľte proces rovnako ako výsledok

Deti potrebujú neustále povzbudzovanie a nereagujú dobre na kritiku. Takže namiesto toho, aby ste chválili len uspokojivý výsledok, napríklad keď dieťa vyriešilo hlavolam, povedzte, že ste si všimli, koľko námahy venovalo úlohe a že sa vám páčila jeho usilovnosť.

 

6. Prijmite osobnosť svojho dieťaťa

Niekedy je to tak, že vyskúšate všetky spôsoby, ako čo najlepšie motivovať svoje dieťa a úspech neprichádza. Na nič nereaguje. Vaša snaha nemusí mať na dieťa žiadny vplyv a nie je to nikoho chyba. Veľa vecí pri výchove súvisí s osobnosťou dieťaťa, ktorá sa len málokedy zhoduje s vašou predstavou o tom, aké chcete, aby bolo. Môžete mať napríklad problém motivovať svojho syna, aby si upratal izbu. Môžete prosiť, hádať sa a prehovárať ho. Možno aj občas poslúchne. Ak však nemá rovnaký názor na čistotu ako vy, žiadna odmena, trest ani pochvala to nezmenia. V takomto prípade zostáva len zachovať pokoj a trpezlivosť. Dieťa možno časom dozrie, zmení názor alebo vy objavíte taký prístup, ktorý ste doteraz nevyskúšali. Nech sa už deje čokoľvek, obklopte svoje dieťa láskou a starostlivosťou, bez ohľadu na to, aké výsledky má v škole alebo ako sa správa.

 


Zdroje:
Sang H. Kim: Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé
How to motivate children

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku