Prečo je na vzostupe domáce vzdelávanie?

Domáce vzdelávanie v mnohých vyspelých krajinách stále rastie.
Domáce vzdelávanie v mnohých vyspelých krajinách stále rastie. / Foto: Bigstock

Narastá počet ľudí, ktorí vzdelávajú svoje deti doma. Pre niekoho je dôvodom presvedčenie, že to dokážu robiť lepšie ako súčasný systém, iní zase nemajú iné východisko. 

 

Domáce vzdelávanie sa objavilo ako hnutie v 70. rokoch, kedy bolo považované iba za okrajové úsilie, avšak v súčasnosti je to pravdepodobne najrýchlejšie rastúca forma vzdelávania v mnohých krajinách ako USA, Británia, Austrália,Japonsko, Južná Kórea či Francúzsko. Len v USA je 2,3 milióna detí vzdelávaných doma. Sú medzi nimi rodiny s rôznym vierovyznaním, príjmom i vzdelaním. Na Slovensku je to okolo 500 detí.

 

Aké dôvody najčastejšie uvádzajú rodičia?

Dôvody, pre ktoré rodičia vzdelávajú svoje deti doma, sú rôzne. Najčastejšie ale uvádzajú, že sa snažia vyhnúť stresu, šikane a nezmyselnému tlaku zo skúšok a písomiek. Niektorí sa zase boja o naplnenie špeciálnych vzdelávacích potrieb dieťaťa; že dieťa nepôjde do tej školy, kam by chceli, aby chodilo; alebo o školské prostredie. Edwina Theunissen, bývalá správkyňa neziskovej organizácie zameranej na domáce vzdelávanie Education Otherwise hovorí, že v súčasnosti je domáce vzdelávanie o deťoch, ktoré majú nejaké problémy v škole. Nárast v počte detí vzdelávaných doma môže preto znamenať aj to, že niečo nie je so školským systémom v poriadku. Možno tá správna cesta nie je mať 30 detí v jednej triede, kde všetky deti robia to isté, myslí si.

 

Vyučovanie doma je dnes jednoduchšie

Domáce vzdelávanie sa stáva stále jednoduchším. Vďaka technologickým zmenám a veľkému pokroku je možné vzdelávať sa odvšadiaľ. Existuje mnoho metód učenia, a každému vyhovuje niečo iné. John Holt vytvoril filozofiu autonómneho vzdelávania. Táto filozofia tvrdí, že pokiaľ má dieťa slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a má k dispozícii dostatočne bohaté zdroje, dokáže sa naučiť mnohé veci aj samo.

V niektorých prípadoch učia dieťa rodičia, avšak sú prípady, kedy rodiny zamestnajú domov odborníka alebo je dieťa vyučované online školou či učiteľom. 

 

Niekedy deti nie sú v škole šťastné

Niektorým deťom sa v škole páči, iné tam však vôbec nie sú šťastné. Deti niekedy nezapadnú do kolektívu. Alebo majú veľmi špecifické záujmy, ktoré sa so školskými osnovami zhodujú veľmi málo alebo úplne minimálne. Školy sú pod veľkým tlakom, aby dosiahli určité špecifické výsledky.

Claire je mamou troch detí, pričom všetky tri najprv chodili do školy, a neskôr prešli do domáceho vzdelávania. Tvrdí, že školy sa pod nátlakom miestneho zastupiteľstva snažili dosiahnuť požadované tabuľkové výsledky. Dosahovanie určitých výsledkov a snaha byť čo najlepšou školou vytvára akúsi kultúru strachu na školách. Riaditelia škôl sú pod tlakom, aby dosiahli skvelé výsledky. Tento tlak sa ďalej prenáša na učiteľov, ktorí ho prenášajú na deti. Claire hovorí, že systém je o tom, aby ľudia ‘hore‘ boli spokojní, nie o tom, aby sa reálne pomohlo deťom.

 

Odporcovia domáceho vzdelávania tvrdia, že deti nevedia, čo je pre ne dobré

Domáce vzdelávanie ale určite nie je vhodné pre každé dieťa. Nie každá rodina mu totiž dokáže poskytnúť zázemie, aby rozvíjalo maximálne svoj potenciál. Stáva sa, že deti v domácom vzdelávaní nemajú pevný režim, vstávajú neskoro, a namiesto učenia sa a objavovania pozerajú pasívne televíziu. Keď deti nemajú pri sebe nikoho, kto by ich usmernil, domáce vzdelávanie môže ísť veľmi zlým smerom a pre deti predstavovať nevýhodu. Môže to byť rizikom, že dieťa si neosvojí dobré návyky, ktoré bude neskôr v pracovnom živote potrebovať.

 

Domáce vzdelávanie znamená slobodu

Pre mnohých rodičov domáce vzdelávanie znamená slobodu. Rita Ball vedie v Británii iniciatívu za dostupnejšiu matematiku a rozhodla sa vzdelávať svoje dieťa doma. Na domácom vzdelávaní si najviac cení práve slobodu. "Domáce vzdelávanie je pre mňa slobodou v každom smere. Sloboda pre deti, aby sa mohli nudiť či byť stimulované, ale aj sloboda pre rodinu. Keď chodila dcéra do školy, prišla domov, okúpala sa, navečerala, a nemala žiadny voľný čas. Vyzeralo to, ako keby sa zobudila a nasledovali preteky až kým išla opäť do postele," povedala pre britský denník Guardian. Podľa nej je domáce vzdelávanie aj sloboda myslenia. Verí tomu, že tabuľky a zmenšovanie školských rozpočtov potlačili tvorivosť a kritické myslenie na školách. 

 

Prečítajte si tiež článok o dvoch slovenských rodinách, ktoré vzdelávajú svoje deti doma: Domáce vzdelávanie: Mnohí ľudia si myslia, že deťom ničíme život, pritom robíme pravý opak

 

Individuálny prístup je lepší ako masové vzdelávanie

Napriek tomu, že mnohí ľudia sa obávajú, že deti nedostávajú vhodné vzdelávanie, ak sa vzdelávajú doma, pretože nemajú pevný režim, deti sa stále dokážu naučiť veľa. Je rozdiel, ak sa deti niečo učia vo väčšej skupinke detí, kde im je všetko vysvetlené rovnakým spôsobom, a keď sa učia iba s jedným dospelým, ktorý má čas dostatočne im vysvetliť preberanú látku. Domáce vzdelávanie dá taktiež rodičom kontrolu nad tým, čo sa dieťa učí. Mnoho rodičov totižto verí, že školské osnovy nie sú pre dieťa dobré.  Vďaka domácemu vzdelávaniu rodičia môžu dieťaťu poskytnúť ďalšie inštrukcie, alebo dodatočné spôsoby, ako sa danú látku naučiť. Taktiež môžu rodičia stráviť pri učive presne tolko času, ako naň dieťa potrebuje.

 

Domáce vzdelávanie zlepšuje sociálne interakcie dieťaťa

Jedným z dôvodov, prečo rodičia dávajú deti do domáceho vzdelávania je to, aby sa vyhli šikane a nátlaku rovesníkov, ktoré sa bežne vyskytujú v školskom systéme a často sú riešené nedostatočne. Deti v domácom vzdelávaní majú viac času a ich sociálne interakcie môžu byť viac šité na mieru ich hodnotám. Môžu tráviť viac času chodením do múzeí, parkov, alebo navštevovaním historických pamiatok. Taktiež sa môžu lepšie zapojiť do života v miestnej komunite. Deti si tak dokážu lepšie uvedomiť svet okolo seba, ich miesto v ňom a aj svoju občiansku zodpovednosť.

 

Viac sa o domácom vzdelávaní na Slovensku dozviete aj tu: www.domacaskola.sk

Čítajte viac o téme: Domáce vzdelávanie | Homeschooling
Zdieľať na facebooku