4 kroky, ktoré vám pomôžu posilňovať u žiakov odolnosť

Schopnosť zvládať stresujúce situácie je náročná. Stále sa tejto téme pri deťoch venuje málo pozornosti.
Schopnosť zvládať stresujúce situácie je náročná. Stále sa tejto téme pri deťoch venuje málo pozornosti. / Foto: Bigstock

Schopnosť zvládať stresujúce situácie je náročná. Stále sa tejto téme pri deťoch venuje málo pozornosti, no malých pacientov u psychológov či psychiatrov pribúda. Ako môžete podporiť u detí budovanie odolnosti v škole?

 

V posledných rokoch narastá počet prípadov, kedy majú študenti problémy so stresom, úzkosťou či depresiou. Príčiny týchto problémov sú rôzne, od tlaku, aby dosiahli perfektné výsledky, vyzneli dobre na sociálnych sieťach až po problémy so životným prostredím. Nie všetci študenti však zvládajú stres či úzkosť bez problémov. Práve naopak, často s tým majú problém. Špeciálna pedagogička Michele Lew preto vymyslela aktivity, ako deťom pomáhať aj v škole a rozvíjať schopnosti, ktoré im budú pomáhať popasovať sa s týmito ťažkosťami. 

 

4 kroky, ako u detí budovať odolnosť

 

1 | Učte žiakov identifikovať, čo je príčinou ich stresu

Najdôležitejším krokom pri boji so stresom je zistiť, čo je pôvodom stresu. Na identifikovanie toho, čo je pôvodom stresu, môžete napríklad vytvoriť pracovný list. Na inšpiráciu toho, ako môže takýto list vyzerať, môžete využiť napríklad aj tento pracovný list

Potom, ako si študenti navzájom medzi sebou v malých skupinkách povedia, čo im spôsobuje stres, začnú si budovať komunitu a pocit bezpečia. Vedia, že v tejto skupinke ich niekto vypočuje a že čo povedia, je v bezpečí. Ak chcete tento proces žiakom uľahčiť, aj vy môžete so žiakmi zdieľať to, čo vás znervózňuje. Vďaka tomuto kroku nebudú mať pocit, že ich súdite, a budete mať k sebe bližšie.

 

2 | Učte žiakov identifikovať, čo robia v stresujúcej situácii

Počas tohto kroku nechajte svojich žiakov napísať ich inštinktívne a prvotné odpovede na akúkoľvek stresujúcu situáciu bez premýšľania. Nemali by premýšľať nad tým, či je to dobrá alebo zlá reakcia, alebo porušuje školské pravidlá či spoločenské normy. Inšpirovať sa môžete napríklad týmto pracovným listom. Na toto cvičenie je však potrebná úplná úprimnosť, aby si každý žiak dokázal vyvinúť určité poznanie samého seba. Vy ako učiteľ môžete taktiež zdieľať vaše prvotné odpovede.

Po napísaní svojich reakcií môžu žiaci svoje reakcie oznámkovať a priradiť im body, na základe toho, čo je najlepšia a čo je najhoršia reakcia. Môžete im pomôcť a prediskutovať s nimi rôzne scenáre a možnosti, ako sa v ktorej situácii zachovať.

Každý študent by mal potom možnosť zdieľať niečo zo svojich hodnotení spolu s vysvetlením, prečo má situácia priradené dané číslo. Používanie známkovania reakcií naučí žiakov pozrieť sa objektívne na svoje správanie a vedieť vyhodnotiť svoje reakcie.

 

3 | Disktutujte o alternatívach

Počas tohto kroku predstavte žiakom zručnosti zvládania emócií. Sú to schopnosti, ktoré vedomou snahou pomôžu minimalizovať stres alebo konflikt pozitívnym a konštruktívnym spôsobom. Keď už študenti vedia, čo je príčinou ich stresu a dokážu identifikovať svoje vlastné pocity, je dôležité, aby vedeli správne nasmerovať svoje vlastné emócie.

Nie všetko ovládanie musí byť podľa nejakej šablóny. Niektorí študenti by najradšej ušli zo školy vždy, keď sa rozrušia. Keď sú v strese, pomáha im ísť si nachvíľku zabehať.

Je dôležité, aby všetci žiaci poznali, čo to znamená zvládanie svojich emócií a to, že každý na to využíva iné stratégie. 

 

Študenti si môžu vytvoriť zoznam piatich stratégií, ktoré by mohli u nich fungovať, alebo by si mohli vytvoriť jeden veľký plagát v rámci celej triedy, ktorý si zavesia, na stenu. Aj dlhý zoznam rôznych spôsobov, ako sa vyrovnať so stresom, dá študentom množstvo nápadov, ako na to, ktoré by ich možno samých nenapadli.

Žiaci sa potom môžu vrátiť k ich pôvodnému zoznamu a použiť finálny pracovný list na to, aby nahradili svoje reakcie z druhého pracovného listu pozitívnejším spôsobom, ako sa so stresom vyrovnať. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože ukazuje študentom, že oni sú pánom svojich reakcií, a nie sú kontrolovaní situáciou a svojimi vlastnými emóciami.

 

4 | Dajte im príležitosť testovať svoje schopností v praxi

Do každej hodiny môžete zabudovať aj zopár minút, kedy študenti medzi sebou diskutujú, kedy použili zručnosti zvládania stresu v skutočnom živote. Od svojich spolužiakov môžu dostať spätnú väzbu alebo radu a taktiež môžu pomôcť spolužiakom, ktorí majú problém zvládať stres. Pravidelné rozprávanie sa o tomto probléme, aj keď len na pár minút, vám pomôže posilniť vzťahy v triede a vybudovať z vašich žiakov lepší kolektív. 5 Minút vám z hodiny veľa neuberie a žiakom to môže výrazne pomôcť.

 

Okrem toho však môžete žiakov aj individuálne kontrolovať a pozornejšie sledovať tých, ktorý vyzerajú, že potrebujú viac podpory. Je dôležité, aby žiaci vedeli, že schopnosti, ktoré získajú, sú flexibilné a môžu ich využiť akokoľvek. Ak niečo nefunguje, môžu vyskúšať iný prístup. Nemali by mať pocit, že môžu využívať iba jeden spôsob, pretože akéto myslenie im spôsobí viac stresu.

 

Schopnosť zvládania náročných situácií pomáha žiakom budovať odolnosť a schopnosť ovládať sa, keď čelia náročným situáciám. Táto schopnosť im zostane ešte dlho potom, čo odídu zo školy a budú ju veľmi potrebovať.

 

Čítajte viac o téme: Stres, Sebaovládanie
Zdieľať na facebooku