Sebaovládanie

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Ako si ju vybudovať?

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov. Učiteľ, ktorý je pre žiakov autoritou, je pre nich často i vzorom. Ako sa stať pre žiakov takouto autoritou?

Hry zamerané na rozvoj sebaovládania

Sebaovládanie nám pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedie nás k správnym reakciám vo vzťahu k sebe samému, pomáha nám správať sa primerane k sebe samému, ale aj k ľuďom okolo nás. Sebaovládanie je teda schopnosť získať vládu a riadenie nad samým sebou. Je potrebné ho formovať odmalička.

4 kroky, ktoré vám pomôžu posilňovať u žiakov odolnosť

Schopnosť zvládať stresujúce situácie je náročná. Stále sa tejto téme pri deťoch venuje málo pozornosti, no malých pacientov u psychológov či psychiatrov pribúda. Ako môžete podporiť u detí budovanie odolnosti v škole?

Sebaovládanie – aktivity pre deti

Sebaovládanie je silná stránka človeka, ktorá mu pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedieť reagovať a správať sa k sebe samému ale aj k ľuďom okolo. Aj v škôlke či škole ju môžeme aktivitami posilňovať.

Sebaovládanie – najslabšia vlastnosť dnešného sveta

Sebaovládanie patrí k najslabším vlastnostiam dnešného sveta. Ukazujú to výskumy, no hlavne bežný život. Stačí sa pozrieť okolo seba a vidíme koľko máme agresivity, hnevu ale aj iných prejavov slabého sebaovládania ako konzumné správanie, či nedostatok vytrvalosti alebo výdrže.