Kedy má domáca úloha zmysel?

Domáce úlohy majú zmysel, len v určitých prípadoch.
Domáce úlohy majú zmysel, len v určitých prípadoch. / Foto: Bigstock

Domáce úlohy by mali dieťaťu niečo dať, inak strácajú svoj zmysel.

 

Domáce úlohy sú niektorými rodičmi a deťmi vnímané ako strata času a problém, pretože prinášajú do domácností problémy, stres pre dieťa aj jeho rodiča a často škodia aj vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. 

Kampaň za Skutočné vzdelávanie, ktorú vedú rodičia a učitelia v snahe o zvyšovanie kvality vzdelávania v Spojenom Kráľovstve, napríklad vníma domáce úlohy v primeranej miere a kvalite pozitívne. „Trochu domácich úloh, aby sa podporilo to, čo sa učíte na hodine v škole, a zahŕňalo to aj vašich rodičov, je skutočne dobré, pretože vám to umožní byť takým dobrým, ako komukoľvek na svete.“

Od učiteľa na základnej škole sa očakáva, že dá dieťaťu domácu úlohu každý deň. Po mnohých debatách o opodstatnenosti domácich úloh, ktoré rozvinul predčasom vedec Haris Cooper a John Hattie, viaceré školy na prvom stupni od domácich úloh upustili. Mnohé domáce úlohy sú často nezáživné, nudné a neprinášajú dieťaťu nič nové a vedci navyše tvrdia, že ich dopad na akademické výsledky u najmenších detí je zanedbateľný. 

 

Existuje správna domáca úloha?

Napriek tomu, že mnohým žiakom by sa páčilo, keby nemali žiadne domáce úlohy, nie je to vždy možné. Politika školy to stále mnohým učiteľom neumožňuje. Existuje ale tiež výskum, vykonaný na základnej škole Essex primary school v Spojenom kráľovstve, ktorý zistil, že rodičia, žiaci aj učitelia veria, že domáce úlohy sú pre deti dôležité. Deťom pomáhajú nielen s učením, s vytvorením si dobrých zvykov pri učení, ale aj s rozvojom osobnostných a sociálnych zručností. Avšak rola rodiča pri domácich úlohách nie je často jednoznačná.

Výskum zistil, že benefity domácich úloh pre dieťa sa ukazujú najviac vtedy, keď sú domáce úlohy zaujímavé, rozmanité, personalizované a relevantné k tomu, čo dieťa potrebuje. Aj rodiny podporujú domáce úlohy, pokiaľ vidia, že sú pre deti prínosné.

Expert na vzdelávanie John Hattie, ktorý analyzoval výsledky študentov tvrdí, že domáce úlohy nepomáhajú progresu dieťaťa na základnej škole, pokiaľ obsah domácej úlohy nie je spojený s tým, čo sa preberalo na hodine v škole. "Najhoršia vec, ktorú môžete dieťaťu urobiť, je dať mu projekt. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je umocniť niečo, čo sa dieťa už naučilo na hodine,“ povedal pre BBC. Podobné argumenty tvrdia, že opakovanie doma napomáha tomu, aby si dieťa zapamätalo koncept.

 

Názory rodičov sa však rôznia. Tí, ktorí podporujú domáce úlohy, vidia, že napomáhajú nielen učeniu sa dieťaťa a jeho vedomostiam, ale aj jeho samostatnosti, disciplíne, organizácii a schopnosti manažovať svoj vlastný čas. 

 

Prečítajte si tiež: Domáce úlohy môžu vyzerať aj inak. Aké alternatívy deti rozvíjajú a motivujú k učeniu?

 

Pri domácej úlohe je nutná spätná väzba

Pri mnohých aktivitách, a domáce úlohy nie sú výnimkou, je dôležitá spätná väzba. Bez nej sa opäť domáce úlohy dostávajú do pozície nezmyselného zabíjania času. Často učiteľ iba zozbiera a oznámkuje domáce úlohy, alebo ani to. Domáca úloha neraz zostáva bez vysvetlenia učiteľom a ponechaná plne na pleciach rodiča. Tí však tiež nemusia vedieť, ako správne vypočítať každý matematický príklad alebo vyriešiť úlohu z fyziky.

Na to, aby domáca úloha bola kvalitná, učitelia musia poskytnúť deťom kvalitnú odpoveď. Kvalitný feedback však zaberá veľa času, a bolo by ho lepšie vykonať ústne v rámci dialógu, ako len známkou, ktorej dieťa mnoho pozornosti nevenuje.

 

Mali by teda deti mať domáce úlohy?

Nezískali by deti viac pri iných aktivitách, ako napríklad pri športe, než písaním domácich úloh? Šport a mnohé iné voľnočasové aktivity môžu dieťaťu ponúknuť rovnako veľa ako domáca úloha, ak nie viac. Okrem rovnakých benefitov deti totiž trávia čas s rovesníkmi či rodinou a rozvíjajú si sociálne zručnosti, ktoré sa podľa mnohých odborníkov u nových generácií stále zhoršujú. Alebo zručnosť ako vytrvalosť, keď na gymnastickom či futbalovom tréningu musia prekonať svoje vlastné limity.

Príliš veľa času stráveného písaním domácich úloh môže prispieť k napätiu v rodine, pretože to stresuje a znepokojuje nielen deti, ale aj rodičov. Deti môžu vnímať domáce úlohy ako požierača ich voľného času, ktorý by moli stráviť pri aktivitách, ktoré ich viac zaujímajú, zatiaľ čo rodičia sa cítia zodpovední za to, aby dieťa domácu úlohu dokončilo. Zároveň sa cítia zodpovední aj za to, aby dieťaťu pomohli a podporili ho.

Nájsť zdravú mieru je dôležité. Ak sa teda postaviť za domáce úlohy, tak potom jedine v prípade, že im dáme všetky atribúty, ktoré by zmysluplná domáca úloha mala mať. Ak nie, potom je múdrejšie prikloniť sa k prúdu, ktorý domáce úlohy aspoň pri najmenších deťoch vyškrtne úplne a vytvoríme im vo voľnom čase priestor pre rozvoj ich ďalších schopností bez stresu a neustáleho náhlenia.

 


Zdroj: theconversation.com
Čítajte viac o téme: Domáce úlohy
Zdieľať na facebooku