So záujmom dieťaťa rastie aj jeho inteligencia

Záujem dieťaťa podporujte, pokiaľ sa samo nerozhodne, že nastal čas na zmenu.
Záujem dieťaťa podporujte, pokiaľ sa samo nerozhodne, že nastal čas na zmenu. / Foto: Unsplash

Vďaka intenzívnu záujmu o akúkoľvek tému sa dieťaťu môžu zlepšiť mnohé schopnosti vrátane inteligencie.

 

Poznáte tie deti, ktoré veľa vedia, alebo máte také doma? Deti, ktoré vám vedia vymenovať fakty z histórie alebo poznajú grécku mytológiu? Deti, ktoré poznajú naspamäť geografiu Slovenska? Deti, ktoré sa vyznajú v astrológii, alebo tie, ktoré vás opravia, keď sa snažíte mudrovať o dinosauroch?  

 

Intenzívny záujem dieťaťa mu pomáha v rozvoji

Ak takéto dieťa poznáte, patrí do kategórie ľudí, ktorí sa učia vďaka intenzívnemu záujmu. Nájdu niečo, čo ich zaujíma, a úplne ich to pohltí. Nie je to zlé, ak má dieťa na mysli iba jednu jedinú vec. Aj zameranie snahy, čiže keď má dieťa záujem o niečo konkrétne, je pre dieťa dobrý, pretože zvyšuje jeho inteligenciu. Záujem dieťaťa sa budí v ňom samom. Nemá nič spoločné s rodičmi a ich záujmami a objaví sa aj bez toho, aby ho rodič podporoval. Niektoré zo záujmov sú však veľmi vzácne. Záujem dieťaťa však netrvá večne a je limitovaný, s bežnou dĺžkou trvania medzi pol rokom až tromi rokmi.

 

Intenzívny záujem je veľmi silná motivácia pre jednu určitú tému, možno povedať že až posadnutosť. Vyvinie sa počas detstva u jednej tretiny detí, bežne medzi druhým a šiestym rokom dieťaťa. V niektorých prípadoch počas detstva záujem aj vymizne, zvyčajne so začiatkom základnej školy, aj keď dieťa predtým strávilo celé dni učením sa každej drobnosti vo sfére svojho záujmu. Práve základná škola je zlomovým bodom v živote človeka, kedy sa učenie založené na osobnej motivácii mení na učenie založené na školských osnovách. Namiesto toho, aby deti mali skutočne hlboké znalosti o jednej téme, v škole sa učia trošku z každého predmetu.

 

Avšak niekedy sprevádza človeka jeho detské hobby po zvyšok života. Týka sa to však asi len pätiny ľudí. Títo ľudia majú vždy pre niečo skutočnú vášeň a slúži im ako únik pred reálnym svetom aj v dospelosti.  

 

Dôležitá je vášeň, nie téma

Nezáleží na tom, čo konkrétne je záujmom dieťaťa, ale to, že niečomu venuje svoju snahu a čas. Štúdia, vykonaná Univerzitou vo Wisconsine a Indiane zistila, že intenzívny záujem dieťaťa má pozitívny vplyv na jeho intelektuálny vývoj. Záujem dieťaťa, najmä ten, ktorý si vyžaduje koncepčný prístup, nevedie len k viac znalostiam o danej téme. Keď má dieťa o niečo skutočne záujem, zlepšuje sa pritom aj jeho vytrvalosť, pozornosť a komplexné myslenie vďaka spracovávaniu informácií. Taktiež sa zistilo, že sa zlepšujú aj jazykové schopnosti, ktoré sú indikátorom porozumenia a kreatívne myslenie. Deti sa dokážu lepšie orientovať v spoločenských situáciách, ľahšie riešia problémy a majú lepšie rozvinuté kritické myslenie. Vďaka tomu, že má dieťa o niečom mnoho informácií, rastie aj jeho sebavedomie. Takéto dieťa sa nebojí pýtať sa viac otázok a objavovať svoj svet omnoho hlbšie.

 

Intenzívny záujem vychádza z dieťaťa. Dieťa samo preberá kontrolu nad svojím učením a často je to to jediné, čo dieťa chce. Býva touto témou doslova posadnuté. Nie je to boj o moc s rodičom, že dieťa nemá záujem zámerne robiť niečo iné. Je to podobne ako s láskou. Ak ju raz máte v srdci, máte ju aj v hlave a neviete ju len tak na povel vytesniť.

 

Dôležitú úlohu zohrávajú rodičia

Všetko sa ale môže zmeniť mávnutím čarovného prútika. Presnejšie nástupom do školy. Keďže v škole sa dieťa nemôže venovať iba jednému svojmu záujmu, často sa vzdá toho, k čomu malo najlepší vzťah, k svojej vášni. Jeho záujem viac nezapadá do školských osnov.

Vtedy potrebuje o to intenzívnejšie podporu rodičov, ktorí ho môžu ďalej podporovať doma. Mali by sa postarať o to, aby dieťa malo čas venovať sa svojej záľube. Môžu ho navyše podporiť, aby našlo spojenie medzi svojím záujmom a tým, čo sa v škole učí. Aby vďaka tomu prenieslo svoje nadšenie aj do učenia v škole.

 

Je ale v poriadku, ak sa viac v tomto období dieťa niečomu už venovať nechce. Avšak ak máte pocit, že ho to trápi alebo majú pocit, že niečo musí nechať tak, urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby sa dieťa mohlo ponoriť do nápaditého a inšpiratívneho učenia. Ako povedal zakladateľ Amazonu Jeff Bezos: „Jednou z najväčších chýb, ktoré ľudia robia, je to, že si vnucujú záujmy a záľuby. My si svoje vášne nevyberáme, to oni si vyberajú nás.“

Zdieľať na facebooku