Mentoring učiteľov môže byť kľúčom k viacerým problémom školstva

Mentoring podľa výskumu pomáha zvýšiť spokojnosť učiteľov v práci, ale tiež vedie k zlepšeniu akademických výsledkov detí.
Mentoring podľa výskumu pomáha zvýšiť spokojnosť učiteľov v práci, ale tiež vedie k zlepšeniu akademických výsledkov detí. / Foto: Bigstock

Mentoring pomáha zvýšiť spokojnosť učiteľov v práci, ale tiež vedie k zlepšeniu akademických výsledkov detí.


Nový učiteľ sa často ocitne sám zoči-voči realite v triede, nepripravený na všetky situácie, ktoré ho v praxi môžu postretnúť, v izolácii, a bez potrebnej  podpory. Podpora nových učiteľov je dôležitá, pretože im pomáha vytrvať v tomto náročnom zamestnaní, aj keď prídu náročné prekážky. Najmä školy, kde je v triedach viacero detí so špeciálnymi potrebami alebo tu deti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, sú často veľmi náročnou výzvou pre učiteľa. Riešením, ako udržať učiteľov v tomto povolaní a zlepšovať ich profesionálne zručnosti, je aj mentoring pre učiteľov.

Mentoring sa ako metóda pre napredovanie zamestnanca používa v mnohých spoločnostiach. Na Slovensku nie je až tak veľmi rozšírená, avšak v zahraničí začína jej používanie byť bežné v mnohých zamestnaniach, a možnosti vyskúšať si túto metódu majú aj učitelia. Aký vplyv má mentoring učiteľov na ich prácu, ale aj žiakov samotných?

 

Ako môžu učitelia a žiaci benefitovať z mentoringu

Nedávny výskum zistil, že mentoring pomáha identifikovať problémy ako je neustály nedostatok učiteľov a ich nespokojnosť s prácou a slúži pre nových učiteľov aj ako prevencia pred vyhorením a odídením z učiteľskej profesie. Bez mentoringu v USA až jeden z troch nových učiteľov zamestnanie opustí do piatich rokov, avšak učitelia, ktorí majú prístup k mentorovi, odchádzajú omnoho menej- a to len jeden zo siedmich učiteľov.

Nová štúdia realizovaná výskumným centrom SRI Education zistila, že mentoring nových učiteľov má významný pozitívny vplyv nielen na učiteľov, ale aj na ich žiakov. Keď sa učitelia stanú účastníkmi kvalitného mentoringového programu, ich žiaci získajú po akademickej stránke náskok v porovnaní s inými rovesníkmi. V štúdii zistili, že žiaci, ktorých učitelia boli súčasťou mentoringového programu New Teacher Center’s mentor program, získali naviac o dva až štyri mesiace v učení anglického jazyka a o dva až päť mesiacov naviac v matematike, v porovnaní s deťmi, ktorých učitelia sa takéhoto programu nezúčastnili.

Táto štúdia sledovala viac ako 600 učiteľov v dvoch okresoch, z ktorých náhodne vybratá polovica bola zapísaná do mentoringového programu, zatiaľ čo druhá polovica do tohto programu zapísaná nebola. Program trval dva roky a zahŕňal mentora na celú túto dobu a taktiež úvodné školenie. Druhá polovica učiteľov, ktorá k tomuto programu prístup nemala, mala iba rovnakú podporu ako všetci ostatní učitelia.

 

Priebeh mentoringu

Učitelia, ktorí sa zúčastnili mentoringového programu, mávali so svojím mentorom stretnutia a rozhovory medzi štyrmi očami takmer každý týždeň. Úlohou mentorov bolo pomôcť učiteľom s plánovaním hodín a dávať im rady, ktoré by učiteľom s plánovaním týchto hodín pomohli, ale aj rady, ktoré učiteľovi pomohli lepšie analyzovať prácu študentov. K programu patrili tiež tri hodiny mesačne strávené na mentoringových stretnutiach, čo je relatívne malý záväzok pre učiteľa, avšak s veľkým dopadom na pokrok študentov.

 

Kedy je mentoring  efektívny?

Mentoring je efektívny najmä v prípade, že mentori majú za sebou dobrý tréning a dokážu správne používať jednoduché stratégie, ako napríklad pravidelne sledovať inštrukcie, ktoré učiteľ triede zadáva, poskytovať kvalitnú spätnú väzbu učiteľovi, alebo použiť dostupné dáta o študentoch za účelom identifikovania oblastí pre učiteľa, kde môže ešte rásť.

Mentori v tomto programe boli vyberaní prísnymi kritériami a oslobodení od práce učiteľa, aby sa mohli naplno venovať mentoringu. Každý z nich bol zodpovedný za maximálne 15 učiteľov. Tréning mentorov je veľmi dôležitý na to, aby mentori boli pripravení na svoju úlohu, preto sa každý z nich zúčastnil mentoringovej akadémie, fór, ale učili sa aj pozorovaním iných mentorov a jeden od druhého.

Keď sú noví učitelia lepšie pripravení a majú schopnosti, ktoré im umožňujú efektívne vyučovať, študenti sa dokážu naučiť viac. Toto zistenie môže pomôcť zmenšiť rozdiely vo vzdelávaní, ktoré momentálne existujú medzi deťmi. Pretože všetky deti by mali mať rovnakú možnosť uspieť a práve mentoringový program pre učiteľov by tomu mal pomôcť.

 

Mentori pre učiteľov už aj na Slovensku

Na Slovensku sa do mentoringového programu pre učiteľov môže prihlásiť akýkoľvek učiteľ, ktorý chce na sebe pracovať, prostredníctvom neziskovej organizácie LEAF. Nemusia to byť iba čerství absolventi škôl. Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU) je určený učiteľom, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové, chcú zmeniť svoje zlé návyky a neobávajú sa reálneho feedbacku od odborníka.

 

Prečítajte si tiež rozhovor s učiteľom Viktorom Križom, ktorý absolvoval program IRPU.


Slovenskí učitelia, ktorí program absolvovali, uvádzajú viaceré pozitíva, ktoré im individuálny mentoring priniesol. Učiteľ Peter Porončiak z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši hovorí, že najzaujímavejším zistením v programe IRPU bolo pre neho to, že by sa mal učiteľ podeliť o aktivitu i zodpovednosť za výsledok hodiny so svojimi študentmi.

Martinovi Nichtovi z Gymnázia J. Hronca v Bratislave zase mentoring vniesol do jeho hodín väčšiu štruktúru. „Naučil som sa stanovovať si ciele a viac sa zamýšľať nad tým, akú úlohu každá jedna zložka hodiny má,“ hovorí.

Eva Kúdelová zo ZŠ Dubovej v Bratislave program pomohol s väčším zapojením žiakov do vyučovacieho procesu. „Vďaka programu sa nebojím dať viac priestoru na hodinách žiakom. Veľa práce som preniesla na nich a skupinová práca má svoje pevné miesto v týždni – deti si ju samé pýtajú. Rodičia zmenu prijali, lebo deti majú matematiku rady a zlepšili sa v nej. Taktiež sú aktívnejšie,“ priblížila učiteľka.

Vzhľadom na to, že ide o program, ktorý zastrešuje nezisková organizácia,  počet učiteľov, ktorých si môžu vybrať, je limitovaný. Rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov sú predovšetkým silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny. Prihlásiť sa doň môžu záujemci raz ročne.

 


ZDROJ: Edutopia.com
Čítajte viac o téme: Mentoring, Rozvoj učiteľov
Zdieľať na facebooku