Rozvoj učiteľov

Mentoring učiteľov môže byť kľúčom k viacerým problémom školstva

Mentoring pomáha zvýšiť spokojnosť učiteľov v práci, ale tiež vedie k zlepšeniu akademických výsledkov detí.

Učiteľ Viktor Križo: Nie je veľa učiteľov, ktorí sa odvážia prekročiť svoju komfortnú zónu. Stávať sa lepším vyžaduje silnú motiváciu

VIKTOR KRIŽO je učiteľ na základnej škole v Bratislave. Hoci je 10 rokov od ukončenia školy, neustále študuje a hľadá spôsoby, ako svoje učenie žiakov robiť lepšie. Celý minulý rok bol súčasťou Individuálneho rozvojového programu pre učiteľa. Ako takýto mentoringový program vyzerá a čo mu priniesol?

D. Králik: Neverím, že existuje svet školy a svet rodiny. Verím len v jeden svet a tým je svet dieťaťa

Dávid Králik je jeden z inšpiratívnych učiteľov, o ktorom ste už mohli počuť v rôznych súvislostiach. Rád bloguje, spoluzakladal súkromnú základnú školu v Bratislave a v rámci rozvojového programu pre učiteľov pomáha učiteľom robiť svoje povolanie lepšie.