Druhorodení chlapci sú náchylnejší k problémovému správaniu

Na to, prečo sú druhorodení chlapci náchylnejší k problémovému správaniu, majú vedci viacero vysvetlení.
Na to, prečo sú druhorodení chlapci náchylnejší k problémovému správaniu, majú vedci viacero vysvetlení. / Foto: Pexels

Poradie, v ktorom sú deti narodené, ovplyvňuje podľa vedcov aj ich náchylnosť k problémovému správaniu.


Súrodenci sú pre mnoho vedcov zaujímavým objektom skúmania, pretože sa odlišujú napriek tomu, že majú rovnakých rodičov a vyrastajú v rovnakom prostredí. Určite ste si už všimli aj vy, že sa od svojich súrodencov napriek mnohým podobnostiam veľmi odlišujete. Niektoré rozdiely je možné vysvetliť aj poradím narodenia. Vedecká komunita už dlhšiu dobu tvrdí, že prvorodené deti sú najinteligentnejšie, zodpovednejšie a úspešnejšie, a to najmä vďaka tomu, že od rodičov získavajú väčšiu pozornosť a mnohému učia aj svojich mladších súrodencov. Avšak aké sú druhorodené deti?

Podľa jedného z posledných výskumov MIT majú prvorodené deti ďalšiu výhodu pred druhorodenými deťmi. Táto štúdia tvrdí, že druhorodené deti, najmä chlapci, majú omnoho väčšiu šancu inklinovať k rebelstvu než prvorodené deti alebo druhorodené dievčatá. Joseph Doyle, ekonóm z MIT a zároveň aj vedúci tejto štúdie, spolu s jeho tímom analyzoval deti v Spojených štátoch amerických zo štátu Florida a porovnával ich s európskymi deťmi v Dánsku. Ukázalo sa, že druhorodení chlapci majú o 25 až 40 % väčšiu šancu mať problémy v škole, ale aj problémy so zákonom.

 

Aké sú možné vysvetlenia?

Jedným z možných vysvetlení rozdielov medzi súrodencami je to, že rodičia sa inak venujú prvorodenému dieťaťu a inak neskôr narodeným deťom. Štýl ich výchovy sa totiž mení s každým ďalším dieťaťom. Prvorodené dieťa dostáva najviac pozornosti, zatiaľ čo každý ďalší súrodenec musí o pozornosť súperiť. Vďaka tomuto je dieťa zvyknuté byť pozorované a nespráva sa veľmi riskantne. Avšak druhorodené dieťa sa musí o pozornosť rodičov deliť s prvorodeným dieťaťom, čiže počas raného detstva má prvorodené dieťa omnoho viac pozornosti ako to druhorodené. Navyše s každým ďalším dieťaťom narastajú aj výdavky rodiny, čiže s každým dieťaťom rodičia investujú do dieťaťa menej financií. Ďalším možným vysvetlením takého výsledku sú vzory. Vzorom prvorodeného dieťaťa sú rodičia, avšak vzorom druhorodeného dieťaťa je jeho starší súrodenec, ktorý je väčšinou len o trošku starší a stále v mnohých situáciách koná iracionálne.  Delikvencia, či problémy so zákonom, môžu byť taktiež vysvetlené nižším stupňom vývoja nekognitívnych schopností.

 

Ako sa merali výsledky

Výsledky sa merali porovnávaním dvoch vzoriek, ktoré obsahovali údaje o dieťati, to, či malo nejaké problémy v škole či kriminálne záznamy. V Dánskej vzorke sa porovnávali aj psychologické výsledky na základe škály SDQ, ktorá sa zameriava na silné stránky a problémy dieťaťa.

 

Výsledky štúdie o druhorodených chlapcoch

1. Delikvencia

Na vzorke dánskych chlapcov sa zistilo, že druhorodený chlapci majú až o 35 % väčšiu pravdepodobnosť mať problémy so zákonom a zapájať sa do kriminálnej činnosti už vo veku 15 rokov.  Pravdepodobnosť pobytu vo väzení je však vyššia až o 40 %, a to nielen za drobné priestupky, ale najmä za extrémne zločiny.  Systém na Floride je o niečo iný, a preto bolo jednoduchšie na Floride určiť školskú dochádzku a percento druhorodených chlapcov vyhodených zo školy. V porovnaní s prvorodenými chlapcami, druhorodení chlapci majú o 29 až 72 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú zo školy vyhodení. Taktiež majú horšiu dochádzku, najmä na strednej škole.

 

2. Nekognitívne merania

Vďaka dánskemu dlhodobému výskumu, ktorý zahŕňal aj SDQ škálu, je možné merať vzťah medzi poradím, v ktorom bolo dieťa narodené a jeho nekognitívnymi schopnosťami. Na základe týchto porovnaní sa zistilo, že druhorodené deti sú náchylnejšie k hyperaktivite, čo môže byť možným vysvetlením pre náchylnosť ku kriminálnym činom.

 

3. Rodičia

Dánski rodičia sa druhorodenému dieťaťu venujú až o 17 % menej v rámci dennej starostlivosti, a tieto deti majú už vo veku 2 až 3 rokoch až o 5 až 14 % vyššiu pravdepodobnosť návštevy škôlky či jaslí. Matky, ktoré majú viac ako jedno dieťa, sú častejšie zamestnané a rodičovskú starostlivosť nahrádzajú predškolskými zariadeniami. Čiže rodičia sa tradične omnoho viac venujú prvorodenému než druhorodenému dieťaťu.

 

Má poradie, v ktorom sú deti narodené, vplyv aj na dievčatá?

Napriek tomu, že táto štúdia sa zamerala prevažne na chlapcov, pretože dievčatá sú omnoho menej zapojené do delikventskej činnosti, poradie, v ktorom sú deti narodené má vplyv aj na dievčatá. Vplyv poradia je však oveľa menší, a preto len osem z 1000 druhorodených dievčat  participuje na delikventskej činnosti. Druhorodené dievčatá však majú aj vyššiu pravdepodobnosť vyhodenia zo školy či prerušenia štúdia ako ich prvorodené sestry.

 

Čo hovoria o súrodencoch iné výskumy?

Ak je dieťa najmladšie, má podľa štúdie omnoho väčšiu pravdepodobnosť byť  živnostníkom, aj napriek tomu, že jeho rodičia nikdy nepodnikali. Najmladšie deti najviac inklinujú k riskantnému správaniu, a preto sa taktiež zapájajú aj do nebezpečných a extrémnych športov.

Stredné dieťa je veľmi nápomocné a má sociálne správanie, tvrdí jedna zo štúdií. Je altruistické, rado pomáha druhým a ich potreby stavia pred svoje potreby.

Nezávisle od poradia, v ktorom sú deti narodené, majú súrodenci vysokú pravdepodobnosť kamarátiť sa s deťmi, ktoré sú narodené v rovnakom poradí ako oni. Čiže prvorodené deti s prvorodenými, druhorodené s druhorodenými a najmladšie deti s tými najmladšími.

Čítajte viac o téme: Výskum, Súrodenci
Zdieľať na facebooku