Aký osud čaká podľa vedcov prvorodené deti?

Viaceré pozorovania expertov dokázali, že taktiež poradie narodenia detí ovplyvňuje, aký život budú súrodenci mať. V skutočnosti za väčšinou benefitov stojí väčšia pozornosť rodičov.
Viaceré pozorovania expertov dokázali, že taktiež poradie narodenia detí ovplyvňuje, aký život budú súrodenci mať. V skutočnosti za väčšinou benefitov stojí väčšia pozornosť rodičov. / Foto: Bigstock

Žiadni súrodenci nie sú rovnakí. Napriek tomu, že z časti zdieľajú spoločnú DNA, súrodenci môžu byť veľmi odlišní. Bežne je to navonok úplne iná postava, farba vlasov či očí. Avšak súrodenci sa veľmi odlišujú aj psychicky. Majú rôzne vlastnosti, takže je bežné, že sú dokonca úplnými protikladmi. Viaceré pozorovania expertov dokázali, že taktiež poradie narodenia detí ovplyvňuje, aký život budú súrodenci mať. Čo čaká prvorodené deti?

 

Prvorodené deti majú vyššie IQ, sú vzdelanejšie a úspešnejšie

Podľa vedcov sú prvorodené deti inteligentnejšie. Dlhodobý výskum na Univerzite v Edinburghu sa zameral na rozdiely v IQ testoch súrodencov. Štúdia sa konala na viac ako 5000 deťoch a zisťovala pravidelne rozdiely vo výške IQ u detí vo veku jedného roka až do veku štrnásť rokov. Už vo veku jedného roka bolo možné spozorovať medzi súrodencami rozdiely v ich IQ. Čím boli deti staršie, tým bol rozdiel väčší. Vedci tvrdia, že za to môže vyššia podpora rodičov po narodení prvého dieťaťa. Hoci emocionálnu podporu dostávali od rodičov v rovnakej miere všetci súrodenci, prvorodení dostávali väčšiu podporu pri úlohách, ktoré rozvíjali myslenie.  Vďaka tejto väčšej stimulácii mali prvorodené deti aj bohatšiu slovnú zásobu.

Stále je veľa prípadov, kedy majú súrodenci rovnaký level inteligencie, avšak väčšinou sú to tí najstarší, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. Tieto rozdiely sa zmenšia až o 35 %, keď deti začnú chodiť do školy, avšak stále sú prítomné.

Výskum z Univerzity v Essexe zase zistil, že okrem vyššieho IQ si prvorodené deti častejšie užívajú aj benefity vyššieho vzdelania. Majú až o 16 % väčšiu pravdepodobnosť získania vysokoškolského titulu než ich mladší súrodenci. Vedci si to vysvetľujú taktiež investovaným časom a zvýšeným záujmom rodičov o vzdelanie dieťaťa. Prvorodené deti sú podľa expertov preto vďaka väčšiemu tlaku a záujmu rodičov ambicióznejšie a v živote aj viac úspešné. Taktiež sa môžu pochváliť oproti svojim mladším súrodencom aj s vyšším platom.

 

Väčší záujem rodičov ovplyvní veľa

Správanie rodičov má podľa vedcov nezanedbateľný vplyv na inteligenciu detí. Prvorodené dieťa je pre rodičov často niečo špeciálne a venuje mu pozornosť celá rodina. Rodičia sa zodpovedne pripravujú na svoju úlohu ešte pred narodením. Na inteligenciu dieťaťa má vplyv nielen to, ako sa rodičia správajú po narodení, ale aj pred pôrodom. Najviac naň vplýva správanie matky. Do aktivít pred narodením, ktoré majú vplyv na dieťa, patrí sociálna aktivita matky, fajčenie a pitie alkoholu. Žiadna z týchto činností nemá na dieťa pozitívny vplyv. Matka si počas prvého tehotenstva dáva na zdravie omnoho väčší  pozor ako počas ďalších tehotenstiev. Počas ďalších tehotenstiev je už menej opatrná, a takisto menej dojčí po narodení dieťaťa.

Po narodení na dieťa najviac pôsobí mentálna stimulácia a emocionálna podpora. Prvorodené deti si užívajú výhody plnej pozornosti rodičov od prvého momentu približne až do troch rokov.

Na prvorodené dieťa sú rodičia tiež omnoho viac prísnejší, zatiaľ čo pri tých ďalších sú stále benevolentnejší. Prísnosť rodičov by mohla vysvetliť aj to, prečo majú druhorodené deti väčšinou horšie známky v škole ako ich starší súrodenci. Avšak prísnosť sa netýka len školských známok. Rodičia majú pri mladších súrodencoch taktiež menej striktné pravidlá ohľadom sledovania televízie, alebo menej dôsledne kontrolujú domáce úlohy. Avšak nič z týchto vecí rodičia nerobia vedome. Veľmi často sú zmeny v správaní rodičov zapríčinené tým, že matka taktiež začala pracovať, či zmenou v rodinnom príjme.

 

Foto: Bigstock

 

Rodičia menia ich správanie pri narodení dieťaťa. Zatiaľ čo najstaršie deti si užívajú všetky benefity pozornosti rodičov, ich mladší súrodenci získavajú vo svojom štarte menej mentálnej stimulácie počas raného života než ich starší  súrodenci. Rodičia sa taktiež až tak veľmi celkovo neangažujú v živote mladšieho dieťaťa, zatiaľ čo ich starší súrodenci dostávajú pozornosť rodičov počas aktivít ako je spoločné čítanie, hranie na hudobných nástrojoch či tvorenie vlastných vecí. Ak sa dieťa narodí do väčšej rodiny, dostane sa mu menej pozornosti a menej času od rodičov. Deti, ktoré sa narodia ako druhé či tretie v poradí, majú doma taktiež menej kníh.

 

Prvorodení získavajú aj učením mladších súrodencov

Rodičia možno venujú mladším súrodencom o niečo menej času, avšak mladší súrodenci sa učia veľa od starších bratov či sestier samy. Týmto procesom učenia staršie deti získavajú ďalšie výhody, keď musia vysvetľovať, čo už vedia. Takýmto učením mladších bratov a sestier sa rozvíjajú ich kognitívne schopnosti, pretože dieťa sa učí využívať vlastné vedomosti, formulovať argumenty a premyslieť si vhodný spôsob, ako informácie predať ďalej.

Čítajte viac o téme: Súrodenci
Zdieľať na facebooku