ALT škola: Jedinečné spojenie Montessori prístupu a technológií pri vzdelávaní

Max Ventilla, bývalý inžinier spoločnosti Google, nechcel, aby jeho dcéra prežila roky v škole, ktorá jej nič nedá. Vytvoril školu, ktorá podľa neho spája to najdôležitejšie, čo by moderné vzdelávanie malo mať.
Max Ventilla, bývalý inžinier spoločnosti Google, nechcel, aby jeho dcéra prežila roky v škole, ktorá jej nič nedá. Vytvoril školu, ktorá podľa neho spája to najdôležitejšie, čo by moderné vzdelávanie malo mať. / Zdroj: Screenshot Youtube

V dôsledku zlého stavu vzdelávacích systémov nastal v posledných rokoch obrovský rozmach alternatívnych a inovatívnych škôl. Jednou z nich je aj ALT škola v Spojených Štátoch Amerických založená bývalým inžinierom spoločnosti Google Maxom Ventillom. V tejto netradičnej škole sa efektívne prepája montessori prístup s technológiami nevyhnutnými pre 21. storočie.

 

Tradičné školy budú deťom už o pár rokov nanič

ALT je vlastne alternatívna škola. Alternatívne školy sú také, kde sa metódy vyučovania a vyučovanie samostatné nedajú zaradiť medzi tradičné. Tento typ škôl ponúka široké spektrum metód a prístupov, niektoré sú orientované filozoficky či politicky. V ALT škole založenej Maxom Ventillom dôležitú rolu zohrávajú technológie. Myšlienka tejto školy vznikla pri hľadaní vhodnej škôlky pre jeho 4-ročnú dcéru, kedy si uvedomil, že vzdelanie sa takmer vôbec nezmenilo od čias, kedy chodil do školy on sám. Cieľom a víziou ALT školy sa preto stala transformácia zastaraného modelu vzdelávania do 21. storočia a digitálneho veku.

„Nikto nemá rád, keď mu niekto hovorí, ako má niečo robiť, kedy to má robiť a s kým. Nie je nič viac demotivujúce ako toto. A ak nie ste motivovaní, tak sa reálne neučíte a neexistuje spôsob, ako donútiť deti, aby sa učili,“ hovorí Ventilla. V jeho školách to funguje inak a vidia viac ako len progres v národných testoch. Ich deti sa zlepšili v zručnostiach ako je vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, manažovať si svoj čas, nastavovať si ciele a pozerajú sa na ne kriticky. „Toto sú všetko veci, ktoré od nich svet bude požadovať, keď vyjdú zo školy,“ dodáva.

 

Foto: Screenshot Youtube

 

Prvá ALT škola bola otvorená na jeseň v roku 2013. Neskôr sa rozšírili do San Francisca, Palo Alto a New York City. V školskom roku 2018/2019 plánuje otvoriť svoje brány aj škola v Chicagu. Školné na dieťa predstavuje sumu okolo 20 000 amerických dolárov ročne, avšak výška školného sa líši od ročníka a veku dieťaťa.

ALT školy sú malé. Majú od 35 do 150 žiakov od predškolského veku až do ôsmeho ročníka, čiže vo vekovej hranici 4 až 14 rokov. Nemajú tu klasické triedy, deti sú zmixované do troch rôznych skupín, a to prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a stredná škola, avšak tradičné delenie tu nenájdete.

Projekt ALT školy si vyžiadal investíciu vo výške 110 miliónov dolárov od investorov zo Silicon Valley. Medzi jej najznámejších podporovateľov patrí aj Mark Zuckerberg. ALT škola má obrovský potenciál nielen v mikroškolách, ale vytvorila tiež vlastný softvér, ktorý môže pomôcť ostatným učiteľom v ich vlastných školách. Taktiež môže svoj softvér ponúknuť do štátnych škôl v Amerike, čo je aj jej cieľom do piatich rokov.

 

Typický deň detí v ALT škole

Typický deň v škole je vlastne veľmi netypický. Po príchode si deti zapíšu svoju školskú dochádzku cez aplikáciu v tablete. Tá je jednou z aplikácií, ktoré vyvinuli špeciálne pre potreby ALT školy. Vyučovanie začína ranným stretnutím o deviatej. U detí v nižšom veku potom nasledujú dva bloky učenia, ktoré sú prerušené prestávkou, u starších detí je len jeden dlhý blok zameraný na rozvíjanie kľúčových schopností a zručností. Po doobedňajšom vyučovaní nasleduje obed a prestávka.  Po obede majú mladšie deti skupinové projekty a neskôr reflektujú, čo sa počas toho dňa naučili. Staršie deti majú tiež čas určený na skupinové či osobné projekty a tiež hodinu vyhradenú na samostatné štúdium a dostávanie spätnej väzby. Po tretej poobede sa deti môžu zapojiť do voľnočasových aktivít a krúžkov.

 

 

Personalizácia vzdelávania cez technológie

Jadrom celého procesu je vlastná online platforma My.AltSchool vytvorená školou. Personalizuje proces učenia sa pre každé dieťa individuálne. Obsahuje ich dochádzku, známky, osobné plány, či osobné informácie ako napríklad alergie. Individuálne učebné plány sú najdôležitejšie. Tvoria ich učitelia spolu s dieťaťom a jeho rodinou. Založené sú na záujmoch dieťaťa, ale aj jeho silných či slabých stránkach. Každý žiak dostáva týždenný zoznam aktivít, ako osobných tak aj skupinových, ktoré sú navrhnuté tak, aby mu pomohli dosiahnuť osobné ciele. Učitelia môžu aktivity vytvoriť, ale prezrieť online knižnicu dostupnú na platforme, kde sa nachádzajú aj aktivity ostatných učiteľov.  Zadania pre deti sú rôznorodé a prispôsobené ich záujmom. Zatiaľ, čo niektoré z detí majú možnosť predizajnovať triedu, iné si vytvorili čajovú záhradku či online nadizajnovali vnútorný záhradný priestor. Napriek tomu, že vyučovanie je veľmi úzko prepojené s technológiami,  veľká časť učenia sa odohráva offline a technológie slúžia len na dokumentovanie pokroku. Pre žiakov sú k dispozícii aj slúchadlá či kamery, ktoré im majú pomôcť dokumentovať ich učenie.

Aj dizajn školy sa odlišuje od škôl, aké poznáme my. Žiaci majú k dispozícii sedacie vaky, alebo si môžu vytvoriť vlastné konštrukcie.  Jednotlivé miestnosti nie sú klasické triedy, ale sú považované za stanice, na ktorých sa žiaci počas dňa menia.

 

 

V čom sú výhody ALT školy?

Cieľom zakladateľov je vytvoriť u detí  schopností, ktoré im budú nápomocné v budúcnosti v pracovnom prostredí.  Zakladateľ a učitelia sú si vedomí toho, že každý človek sa učí inak. ALT škola má určené míľniky založené na učebných štandartoch a výskumoch o vzdelávaní, ktoré musia študenti tejto školy dosiahnuť. Míľniky zaručujú, že všetky deti  získajú rovnaké akademické vzdelanie, sociálno- emocionálne schopnosti a kritické myslenie.

Učebný cyklus sa skladá z troch kľúčových komponentov: motivácia,  aplikované porozumenie a tvorba vedomostí. Vo fáze motivácie sú deti motivované otázkami a provokáciou od učiteľa, čo vyvolá u žiaka túžbu naučiť sa viac o danej téme a taktiež  žiakov napĺňa záujmy, ktoré potrebujú k dosiahnutiu svojho cieľa. V druhej fáze - fáze konštrukcie, sa žiaci zamerajú na proces učenia, skúmania témy , tvorby vedomostí a vytvorenia stretégie myslenia. Často je prepojená s praktickou stránkou ako napríklad písanie poznámok či s umením. Poslednou fázou je fáza demonštrácie, kde žiaci aplikujú ich porozumenie dvomi spôsobmi. Môžu zdielať svoje zistenie so širším publikom či reflektovať na tom, ako sa učili a čo sa naučili.

Obrovskou výhodou ALT školy je práve ich vlastný softvér, ktorý umožňuje učiteľom aj rodičom vidieť progres žiaka. Učiteľ môže vidieť, aké by mali byť vedomosti žiaka a aké sú v skutočnosti, či lepšie alebo horšie. V prípade, že žiak danú úlohu nezvládne, učiteľ sa môže online pozrieť, kde žiak zlyhal, s čím má problém a efektívne mu pomôcť.

 


Zdroje: altschool.comuk.businessinsider.com
Zdieľať na facebooku