Autizmus u detí

Autizmus bude prítomný u dieťaťa celý život, no jeho príznaky sa dajú zlepšovať.
Autizmus bude prítomný u dieťaťa celý život, no jeho príznaky sa dajú zlepšovať. / Foto: Bigstock

Počet detí s autizmom za posledné roky stúpa. Potrebujú špeciálnu starostlivosť i vzdelávanie. O akú poruchu ide a aké sú jej príznaky?

 

Čo je autizmus?

Autizmus je komplexná neurobiologická a vývinová porucha, ktorá zahŕňa poruchu v oblasti sociálnej, behaviorálnej i komunikačnej. Typické sú slabé komunikačné zručnosti, nedostatok empatie alebo rigidné opakujúce sa správanie a činnosti. Autizmus má viacero symptómov, ktorý sa pre ich rozsah radí medzi tzv. Poruchy autistického spektra. Poruchy autistického spektra zahŕňajú široké spektrum úrovní poškodenia a symptómov. Okrem autizmu sem napríklad patria poruchy ako Aspergerov syndróm, dezintegratívna porucha v detstve a bližšie nešpecifikované pervazívne vývinové poruchy. V autistickom spektre a pohybujeme medzi čiastočným poškodením, s ktorým sa ale dá fungovať v bežnom živote až po také poškodenia, ktoré vyžadujú ústavnú starostlivosť. Medzi najčastejší symptóm prítomný u detí s autizmom je neschopnosť komunikovať a komunikácií druhých porozumieť. Práve preto tieto deti nereagujú na slová, gestá či dotyky druhých ľudí. Čo sa týka výskytu tejto poruchy, štyrikrát častejšie sa vyskytuje u chlapcov ako u dievčat. Presné štatistiky o počte autistov na Slovensku neexistujú. Podľa odhadov ich však môže byť až 50 tisíc, pričom postihuje jedno z 88 detí. V USA podľa Center for Disease Control autizmus odhadom postihuje 1 z 59 detí. Je tiež potrebné zdôrazniť, že výskyt autizmu nesúvisí s rasovým, etnickým či kultúrnym pôvodom. Zároveň životný štýl rodiny či spôsob výchovy nemá vplyv na to, či dieťa bude alebo nebude autistom.  

 

Aké sú príznaky autizmu?

Symptómy autizmu sa u jedincov vyskytnú zvyčajne do tretieho roku života. Niektoré deti vykazujú vybrané symptómy autizmus už od narodenia. Iné sa, naopak, vyvíjajú v norme a symptómy sa u nich vyskytnú až okolo 18. až 36. mesiaca života. Až polovica rodičov s deťmi s autizmom uvádza, že si všimla problémy v čase, keď ich dieťa dosiahlo jeden rok a 80 % až – 90 % rodičov si symptómy všimlo u detí okolo druhého roku života. Platí, že deti s autizmom budú mať symptómy prítomné po celý život, ale je možné ich počas života korigovať. Je dôležité uviesť, že autizmus u každého človeka vyzerá inak. Príznaky tejto poruchy môžu byť veľmi mierne až po veľmi výrazné. To, čo je však spoločné pre celé autistické spektrum, sú symptómy ako nedostatky v sociálnych zručnostiach, komunikácii a správaní.
 

 • Sociálne zručnosti – Autistické dieťa má problémy s interakciou s ostatnými. Problémy v oblasti sociálnych zručností sú jedným z najčastejších autistických symptómov. Tieto deti pravdepodobne chcú mať blízke vzťahy, ale nevedia ako na to. Medzi 8. a 10. mesiacom sa môžu u dieťaťa z tejto kategórie objaviť niektoré z nasledovných symptómov: nereaguje na svoje meno, vyhľadáva samotu, vyhýba sa očnému kontaktu, vyhýba sa fyzickému kontaktu a dotykom, hra a rozhovor s inými ľuďmi dieťa nezaujíma, nerozumie svojim ani emóciám iných ľudí. 
   
 • Komunikácia – Približne 40 % detí s poruchami autistického spektra vôbec nehovorí a medzi 25 % a 30 % sa počas detstva rozvinú jazykové schopnosti, ale neskôr ich aj tak strácajú. Ak niektoré autistické deti hovoriť začnú, tak omnoho neskôr. Najčastejšie problémy v komunikácií zahŕňajú nasledovné aspekty: oneskorená reč, echolália (pozn. redakcie – opakovanie alebo napodobňovanie slov inej osoby), robotický alebo plochý hlas, problémy so zámenami, nepoužívanie a nereagovanie na gestá, neschopnosť zotrvať pri téme a zodpovedať kladené otázky, neschopnosť rozpoznať v tóne hlasu sarkazmus a humor.
   
 • Správanie – Pre autistov je typické nezvyčajné správanie a záujmy. Často ide o správanie, ktoré je repetitívne. Aj niekoľkokrát za pár hodín. Medzi typické vzorce správania autistov patria: fixácia na konkrétne objekty/predmety, motorický nepokoj, špeciálne rutiny a rituály, extrémna senzitivita (dotyk, svetlo, hluk), nekoordinovanosť, impulzivita, agresívne správanie, neschopnosť dlhšie udržať pozornosť, v správaní chýba imitácia.

 

Prečítajte si tiež: Majú syna autistu: Život s autistom je plný prekvapení. Často nepríjemných

 

Diagnostika autizmu

Čím skôr sa začnú poruchy autistického spektra liečiť, tým väčšia je pravdepodobnosť, že liečba bude úspešná. Preto je dôležité včasne identifikovať jednotlivé príznaky poruchy. Prekonzultujte s pediatrom, ako by mal vyzerať vývin dieťaťa v norme. Ak niečo nie je v poriadku, vyhľadajte odborníkov.

 

Typické znaky, ktoré sú u detí viditeľné počas zdravého vývinu:

 • Od 6. mesiaca sa dieťa usmieva.
 • V 9. mesiaci imituje zvuky a výrazy tváre.
 • V 14. mesiaci ukazuje rôzne gestá.
 • V 16. mesiaci hovorí jednoduché slová.
 • V 24. mesiaci používa dvoj a viac slovné frázy.
 • V 18. mesiaci je schopné pochopiť predstieranie v hre.


 

Typické znaky pri autistickom vývine:

 • oneskorenie v rozprávaní;
 • opakované používanie verbálnych a motorických prvkov;
 • malý alebo žiadny očný kontakt s druhými ľuďmi;
 • nedostatok záujmu o medziľudské vzťahy;
 • nedostatok spontánnej hry;
 • pretrvávajúca fixácia na určitom objekte alebo predmete.
   

Intervencie a liečba autizmu

Neexistuje jednotný spôsob, ako zaobchádzať s ľuďmi trpiacimi autizmom, pretože u každého z nich sa porucha prejavuje inak. K dispozícií sú preto rôzne terapie a stratégie, ktoré sú zamerané na zvládanie zdravotných a psychických problémov, ktoré často autizmus sprevádzajú. Medzi tieto problémy patrí napríklad epilepsia, depresia, obsedantno-kompulzívna porucha či poruchy spánku.

Pri voľbe vhodnej liečby autizmu je dôležitá konzultácia s odborníkom. Ten najlepšie vie, ktorá z dostupných možností liečby je pre pacienta vhodná. Medzi najznámejšie intervencie a spôsoby liečby patri nasledovné: ABA terapia, ESDM terapia, Pracovná terapia, PRT terapia či dnes veľmi populárny TEACH program.    

Čítajte viac o téme: Autizmus
Zdieľať na facebooku