Články: Pre študentov
O projekte

 

Autizmus u detí

Dominika Neprašová
Autor článku
Foto: Bigstock
Autizmus bude prítomný u dieťaťa celý život, no jeho príznaky sa dajú zlepšovať. / Foto: Bigstock

Počet detí s autizmom za posledné roky stúpa. Potrebujú špeciálnu starostlivosť i vzdelávanie. O akú poruchu ide a aké sú jej príznaky?

 

Čo je autizmus?

Autizmus je komplexná neurobiologická a vývinová porucha, ktorá zahŕňa poruchu v oblasti sociálnej, behaviorálnej i komunikačnej. Typické sú slabé komunikačné zručnosti, nedostatok empatie alebo rigidné opakujúce sa správanie a činnosti. Autizmus má viacero symptómov, ktorý sa pre ich rozsah radí medzi tzv. Poruchy autistického spektra. Poruchy autistického spektra zahŕňajú široké spektrum úrovní poškodenia a symptómov. Okrem autizmu sem napríklad patria poruchy ako Aspergerov syndróm, dezintegratívna porucha v detstve a bližšie nešpecifikované pervazívne vývinové poruchy. V autistickom spektre a pohybujeme medzi čiastočným poškodením, s ktorým sa ale dá fungovať v bežnom živote až po také poškodenia, ktoré vyžadujú ústavnú starostlivosť. Medzi najčastejší symptóm prítomný u detí s autizmom je neschopnosť komunikovať a komunikácií druhých porozumieť. Práve preto tieto deti nereagujú na slová, gestá či dotyky druhých ľudí. Čo sa týka výskytu tejto poruchy, štyrikrát častejšie sa vyskytuje u chlapcov ako u dievčat. Presné štatistiky o počte autistov na Slovensku neexistujú. Podľa odhadov ich však môže byť až 50 tisíc, pričom postihuje jedno z 88 detí. V USA podľa Center for Disease Control autizmus odhadom postihuje 1 z 59 detí. Je tiež potrebné zdôrazniť, že výskyt autizmu nesúvisí s rasovým, etnickým či kultúrnym pôvodom. Zároveň životný štýl rodiny či spôsob výchovy nemá vplyv na to, či dieťa bude alebo nebude autistom.  

 

Aké sú príznaky autizmu?

Symptómy autizmu sa u jedincov vyskytnú zvyčajne do tretieho roku života. Niektoré deti vykazujú vybrané symptómy autizmus už od narodenia. Iné sa, naopak, vyvíjajú v norme a symptómy sa u nich vyskytnú až okolo 18. až 36. mesiaca života. Až polovica rodičov s deťmi s autizmom uvádza, že si všimla problémy v čase, keď ich dieťa dosiahlo jeden rok a 80 % až – 90 % rodičov si symptómy všimlo u detí okolo druhého roku života. Platí, že deti s autizmom budú mať symptómy prítomné po celý život, ale je možné ich počas života korigovať a upraviť. Je dôležité uviesť, že autizmus u každého človeka vyzerá inak. Príznaky tejto poruchy môžu byť veľmi mierne až po veľmi výrazné. To, čo je však spoločné pre celé autistické spektrum, sú symptómy ako nedostatok v sociálnych zručnostiach, komunikácií a správaní.
 

 • Sociálne zručnosti – Autistické dieťa má problémy s interakciou s ostatnými. Problémy v oblasti sociálnych zručností sú jedným z najčastejších autistických symptómov. Tieto deti pravdepodobne chcú mať blízke vzťahy, ale nevedia ako na to. Medzi 8. a 10. mesiacom sa môžu u dieťaťa z tejto kategórie objaviť niektoré z nasledovných symptómov: nereaguje na svoje meno, vyhľadáva samotu, vyhýba sa očnému kontaktu, vyhýba sa fyzickému kontaktu a dotykom, hra a rozhovor s inými ľuďmi dieťa nezaujíma, nerozumie svojim ani emóciám iných ľudí. 
   
 • Komunikácia – Približne 40 % detí s poruchami autistického spektra vôbec nehovorí a medzi 25 % a 30 % sa počas detstva rozvinú jazykové schopnosti, ale neskôr ich aj tak strácajú. Ak niektoré autistické deti hovoriť začnú, tak omnoho neskôr. Najčastejšie problémy v komunikácií zahŕňajú nasledovné aspekty: oneskorená reč, echolália (pozn. redakcie – opakovanie alebo napodobňovanie slov inej osoby), robotický alebo plochý hlas, problémy so zámenami, nepoužívanie a nereagovanie na gestá, neschopnosť zotrvať pri téme a zodpovedať kladené otázky, neschopnosť rozpoznať v tóne hlasu sarkazmus a humor.
   
 • Správanie – Pre autistov je typické nezvyčajné správanie a záujmy. Často ide o správanie, ktoré je repetitívne. Aj niekoľkokrát za pár hodín. Medzi typické vzorce správania autistov patria: fixácia na konkrétne objekty/predmety, motorický nepokoj, špeciálne rutiny a rituály, extrémna senzitivita (dotyk, svetlo, hluk), nekoordinovanosť, impulzivita, agresívne správanie, neschopnosť dlhšie udržať pozornosť, v správaní chýba imitácia,.

 

Diagnostika autizmu

Čím skôr sa začnú poruchy autistického spektra liečiť, tým väčšia je pravdepodobnosť, že liečba bude úspešná. Preto je dôležité včasne identifikovať jednotlivé príznaky poruchy. Prekonzultujte s pediatrom, čo znamená a ako by mal vyzerať vývin dieťaťa v norme. Ak niečo nie je v poriadku, vyhľadajte odborníkov.

 

Typické znaky, ktoré sú u detí viditeľné počas zdravého vývinu:

 • Od 6. mesiaca sa dieťa usmieva.
 • V 9. mesiaci imituje zvuky a výrazy tváre.
 • V 14. mesiaci ukazuje rôzne gestá.
 • V 16. mesiaci hovorí jednoduché slová.
 • V 24. mesiaci používa dvoj a viac slovné frázy.
 • V 18. mesiaci je schopné pochopiť predstieranie v hre.


 

Typické znaky pri autistickom vývine:

 • oneskorenie v rozprávaní;
 • opakované používanie verbálnych a motorických prvkov;
 • malý alebo žiadny očný kontakt s druhými ľuďmi;
 • nedostatok záujmu o medziľudské vzťahy;
 • nedostatok spontánnej hry;
 • pretrvávajúca fixácia na určitom objekte alebo predmete.
   

Intervencie a liečba autizmu

Neexistuje jednotný spôsob, ako zaobchádzať s ľuďmi trpiacimi autizmom, pretože u každého z nich sa porucha prejavuje inak. K dispozícií sú preto rôzne terapie a stratégie, ktoré sú zamerané na zvládanie zdravotných a psychických problémov, ktoré často autizmus sprevádzajú. Medzi tieto problémy patrí napríklad epilepsia, depresia, obsedantno-kompulzívna porucha či poruchy spánku.

Pri voľbe vhodnej liečby autizmu je dôležitá konzultácia s odborníkom. Ten najlepšie vie, ktorá z dostupných možností liečby je pre pacienta vhodná. Medzi najznámejšie intervencie a spôsoby liečby patri nasledovné: ABA terapia, ESDM terapia, Pracovná terapia, PRT terapia či dnes veľmi populárny TEACH program.    

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Autizmus
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.