Autizmus

Najefektívnejšie terapie a podpora pre autistické deti

Existuje mnoho liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť deťom s PAS získať nové zručnosti a prekonať rôzne vývinové výzvy. Pomáhajú zlepšiť schopnosť týchto detí socializovať sa a hrať sa, fungovať akademicky a pohybovať sa každodenným životom s adaptačnými schopnosťami.

Autizmus a vyberavé jedenie

Len máloktorý rodič s deťmi v určitom okamihu nemusí riešiť ich záchvaty hnevu pri jedle alebo prinajmenšom vyberavé stravovacie návyky. Avšak deti v autistickom spektre a teda aj rodičia, ktorí ich kŕmia, často čelia podstatne väčším a zložitejším problémom okolo jedla z rôznych dôvodov.

Aplikáciu ASDetect na včasnú detekciu autizmu môžu využiť aj slovenskí rodičia

Včasné rozpoznanie autizmu u dieťaťa dokáže zlepšiť jeho stav v neskoršom živote. Aplikácia ASDetect môže mnohým rodičov pri včasnej identifikácii symptómov pomôcť.

Psychológ: Rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, lebo prežíva emócie

Niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, lebo prežíva a prejavuje emócie. Deti s autizmom ich však bežne prežívajú a prejavujú. Majú ich len často problém regulovať a identifikovať u iných ľudí, tvrdí psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ivan Belica, ktorý sa venuje diagnostike a výskumu autizmu.

Rezort školstva vyhlásil výzvu na rozvojový projekt Snoezelen miestnosť

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

S psychologičkou o deťoch s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Aké sú deti s autizmom a deti, ktoré majú Aspergerov syndróm?

Psychologička o deťoch s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Aké sú deti s autizmom a deti, ktoré majú Aspergerov syndróm? V KLUBE RODIČOV priblížila život autistických detí psychologička Viera Hincová z organizácie A Centrum.

Aktivity pre deti s autizmom v domácom prostredí

Deti s autizmom môžu rodičia zabaviť doma aj takýmito aktivitami.