Autizmus

Rezort školstva vyhlásil výzvu na rozvojový projekt Snoezelen miestnosť

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

S psychologičkou o deťoch s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Aké sú deti s autizmom a deti, ktoré majú Aspergerov syndróm?

Psychologička o deťoch s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Aké sú deti s autizmom a deti, ktoré majú Aspergerov syndróm? V KLUBE RODIČOV priblížila život autistických detí psychologička Viera Hincová z organizácie A Centrum.

Aktivity pre deti s autizmom v domácom prostredí

Deti s autizmom môžu rodičia zabaviť doma aj takýmito aktivitami. 

Ako vyzerá hra u detí s autizmom?

​​​​​​​Niet pochýb o tom, že hra je neoddeliteľnou dôležitou súčasťou celkového vývinu dieťaťa. Deti, ktoré však trpia nejakým postihnutím, menia svoje správanie aj pri tejto činnosti. Ako ovplyvňuje autizmus hru detí?

Zmysly u detí s autizmom

Deti s autizmom majú často odlišnú citlivosť na rôzne podnety ako bežné deti.

Čo všetko by nám chcelo povedať autistické dieťa

Autistické deti majú sťaženú komunikačnú schopnosť. Je mnoho vecí, ktoré by nám mnohé z nich možno rady povedali. 

Autizmus u detí

Počet detí s autizmom za posledné roky stúpa. Potrebujú špeciálnu starostlivosť i vzdelávanie. O akú poruchu ide a aké sú jej príznaky?