Je domáce vzdelávanie vhodné pre vás a vaše dieťa?

Domáce vzdelávanie nie je vhodné pre každého.
Domáce vzdelávanie nie je vhodné pre každého. / Foto: Bigstock

Možno aj vy uvažujete nad domácim vzdelávaním v budúcnosti. Čo by ste o ňom mali vedieť?

 

Trend domáceho vzdelávania je populárny po celom svete. Aj na Slovensku pomaličky v posledných rokoch jeho obľúbenosť rastie. Skôr, ako sa pre takýto krok rodičia rozhodnú, je  potrebné  zvážiť všetky faktory, ktoré môžu vplývať na to, či je domáce vzdelávanie pre ich dieťa vyhovujúce. Čo všetko treba brať do úvahy, keď hovoríme o rozhodnutí pre domáce vzdelávanie?  

 

Rodičia, ktorí majú deti v domácom vzdelávaní, zostavili zoznam výhod a nevýhod, ktoré by ste mali zvážiť, ak sa rozhodujete pre túto cestu.

 

Výhody domáceho vzdelávania

 

1. Možnosť učiť sa, čo chcete a kedy chcete

Pravdepodobne najväčším benefitom domáceho vzdelávanie ja nastavenie osnov pre vaše dieťa. Vy vyberáte, čo bude dieťa študovať, kedy a ako dlho. Vy ho najlepšie poznáte a preto tieto osnovy viete dieťaťu prispôsobiť najlepšie. Ak sa chcete s dieťaťom viac venovať matematike, pokojne tak urobte. Ak sa chcete viac zdržať pri histórii alebo prírodopise, nič vám v tom nebráni. Vy si určíte vzdelávacie tempo, akým budete s dieťaťom napredovať. Takýmto spôsobom sú aj samotné deti viac motivované učiť sa, pretože sa učia tie oblasti, ktoré chcú. Veľa ľuďom môže prísť tento benefit domáceho vzdelávania zvláštny a nevyhovujúci, pretože môže spôsobiť, že sa deti budú učiť pomaly, priveľmi sa zdržovať pri nepodstatných veciach a podobne. Ale opak je pravdou. Mnohé deti, ktoré sú vzdelávané doma, sa učia rovnako rýchlo ako deti v štátnych školách, dokonca niekedy ešte rýchlejšie.       

 

2. Sloboda v plánovaní

Keďže je dieťa vzdelávané doma, môže mať úplne iný režim ako deti v štátnych školách. Rozvrh a plánovanie je totiž na rodičoch. Nemusí byť vôbec totožné s tým, ktorý je aktuálny v školách. Práve preto je sloboda v tejto oblasti tak vzácna, pretože dovoľuje rodinám tráviť spolu viac času a popritom si dostatok času ukrojiť aj na vzdelávanie.    
 

3. Zvýšená emocionálna a fyzická bezpečnosť

Šikanovanie je sociálno-patologický jav, ktorý sa v súčasnosti vyskytuje skoro v každej škole. Nemusí to platiť celoplošne, ale výsledky rôznych psychologických prieskumov na školách naozaj potvrdzujú, že so šikanou sa v dnešnej dobe stretne už skoro každé dieťa. Takýmto a mnohým ďalším patologickým a toxickým vplyvom sa môžu rodičia a deti pri domácom vzdelávaní vyhnúť. Niekedy sa totiž stane, že kvôli šikovaniu alebo nejakým rovesníckym gangom sa vzdelávanie detí v štátnych školách stáva naozaj výzvou. Ďalším aspektom, ktorý súvisí s emocionálnou bezpečnosťou v domácom vzdelávaní je nemožnosť porovnávania sa s ostatnými, z čoho môžu vyplynúť napríklad problémy so sebahodnotením. Štúdie dokazujú, že dievčatá, ktoré sú vzdelávané doma, majú konštantnú sebaúctu po celé stredoškolské obdobie. Čo je naozaj pozoruhodné, lebo práve v tomto období býva sebaúcta, a to najmä u dievčat, kolísavá. No a v neposlednom rade sa deti vzdelávané doma nemusia zapodievať otázkou zapadnutia do nejakej väčšej sociálnej skupiny, čo môže byť tiež výrazne problematickou oblasťou, ktorá môže vzdelávanie ovplyvniť a narušiť.  
 

4. Zvýšená produktivita

V štátnych školách je väčšinou v triede jeden učiteľ na dvadsať alebo dvadsaťpäť detí. Znamená to, že žiadnemu z detí sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by sa malo a zároveň robia veľa práce navyše. V prostredí domáceho vzdelávanie môže dieťa dosiahnuť a naučiť sa za pár hodín to, čo sa učia deti v štátnych školách tri dni. V tradičných školách sú tiež známe a populárne domáce úlohy. Je to práve kvôli spomenutému faktu, že učiteľ sa nestíha venovať každému dieťaťu individuálne a preto si deti musia dorábať alebo precvičovať učivo aj doma s rodičmi. Pri domácom vzdelávaní o domácich úlohách ani nemôže byť reč, pretože platí, že dieťa sa učí jednu vec dovtedy, dokým to absolútne nepochopí a preto domáce úlohy strácajú význam, respektíve sú dokončené počas vyučovania.  
 

5. Lepšie medziľudské vzťahy

Niektorí odporcovia domáceho vzdelávania tvrdia, že deti, ktoré sú vyučované doma sú viac introvertné, menej sociálne, nemajú sociálne návyky, chýba im empatia a podobne. Znie to síce logicky, ale je to vzdialené od pravdy. Okrem toho, že deti vzdelávané doma sú rovnako inteligentné ako deti v tradičných školách, štúdie ukazujú, že sú viac emocionálne stabilné, prejavujú menej deštruktívneho správania a sú sociálne zrozumiteľné. Ako už bolo spomenuté, takéto deti nemávajú žiadne výrazné problémy nielen v medziľudských, ale ani v pracovných či iných vzťahoch. Jednoducho domáce vzdelávanie nepôsobí na osobnosť dieťaťa až tak odlišne, ako by sa mohlo zdať.
 

6. Zvýšená emocionálna stabilita

Prípadové štúdie naznačujú, že domáce vzdelávanie pôsobí na deti pozitívne aj v tom, že sa stávajú emocionálne stabilnejšími. Lepšie a jednoduchšie zvládajú ťažké situácie a vyrovnávajú sa s nimi, napr. s rodinnými či rôznymi spoločenskými problémami.

 

Nevýhody domáceho vzdelávania

Okrem uvedených výhod domáceho vzdelávania je dôležité poukázať aj na jeho nevýhody. Medzi tie najvýraznejšie patrí obmedzený okruh priateľov, mimoškolských aktivít či obmedzená interakcia s inými deťmi.
 

1. Zvýšená úroveň stresu

Život je pre dospelých už aj tak dosť stresujúci, no keď sa k tomu pridá ešte domáce vzdelávanie, môže to byť naozaj veľkou záťažou. Nehovoríme teraz o deťoch, ale hlavne o rodičoch. Po prvé, domáca výučba si vyžaduje veľa času a úsilia. Rodičia musia byť pripravení každý deň s novou lekciou pre svoje deti. Môže to byť naozaj vskutku vyčerpávajúce a nie je to tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Deti sú stále len deti. To znamená, že keď má učiteľ v škole neposlušné deti, takéto deti má doma aj rodič. Musí im poskytnúť vzdelávanie, ale tiež výchovné usmernenie. Pre rodiča to znamená veľa trpezlivosti a sebazaprenia a to môže byť naozaj veľmi fyzicky aj emocionálne vyčerpávajúce.
 

2. Preťaženie dieťaťa

Síce to znie paradoxne, ale tým, že sa s dieťaťom doma vzdelávate, môže byť vaša prítomnosť preňho preťažením. Ste s ním totiž neustále. Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie a aj forma domáceho vzdelávania je vedená týmto úmyslom. Netreba však potom zabúdať na to, že treba dieťaťu dopriať aspoň trochu času pre seba samého alebo času so svojimi priateľmi. Pretože v opačnom prípade je tu tá možnosť, že sa vzťahy medzi dieťaťom a rodičom narušia, keďže sa budú vidieť neustále. 
 

3. Je to finančne náročné

Ak sa jeden z rodičov rozhodne, že bude s dieťaťom doma a bude sa mu venovať a vzdelávať ho, stráca tým možnosť chodiť do práce a prispievať finančne do domácnosti. Tým pádom majú domácnosti a rodiny s domácim vzdelávaním len jeden príjem, čo môže byť v skutku náročné. Avšak vždy je tu rozhodnutie pre štátnu školu a je teda len na rodičoch, ako sa rozhodnú a ktorú cestu si zvolia.
 

4. Obmedzené mimoškolské aktivity

 Vo väčšine škôl sú pre žiakov po vyučovaní pripravené rôzne mimoškolské aktivity. Či už ide o kreatívne a umelecké krúžky, ale o krúžky športové. Ak je dieťa vzdelávané doma, môže dôjsť k tomu, že stratí kontakt s danými aktivitami. Keď mu rodič rozvrhne vzdelávanie spôsobom, že na krúžky nestihne ani len dochádzať, dostane ho úplne do úzadia, čo sa mimoškolskej aktivity týka. Preto môže byť daný bod veľkou nevýhodou pre deti a to najmä vo veku, kedy chcú byť súčasťou nejakej partie rovesníkov, pretože práve takéto sa vytvárajú na rôznych aktivitách po vyučovaní, či už ide o umelcov, futbalistov alebo huslistov.

 

Domáce vzdelávanie je stále viac a viac diskutovanou témou. Neexistuje správna odpoveď na to, či to je alebo nie je dobrá alternatíva k štátnemu vzdelávaniu. Pre každú rodinu a samotné deti je vhodný iný systém vzdelávania. Čo však platí je fakt, že domáce vzdelávanie stojí veľa námahy a vyžaduje veľkú obetu zo strany rodiča aj dieťaťa. Keď sa preto preňho rozhodnete, urobte tak po dôkladnom zvážení všetkých výhod aj nevýhod.          

Čítajte viac o téme: Domáce vzdelávanie | Homeschooling
Zdieľať na facebooku