Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

Dyslexia a dysgrafia nie je to isté.
Dyslexia a dysgrafia nie je to isté. / Foto: Bigstock

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré obe spadajú do kategórie špecifických porúch učenia. Dyslexia sa primárne týka problémov s čítaním, pri dysgrafii ide zase o problémy s písaním, no ľudia si ich často mýlia. Aké sú medzi nimi rozdiely?

 

Na prvý pohľad sa môžu zdať veľmi podobné, preto sa aj veľa ľuďom pletú a tieto pojmy si navzájom zamieňajú. Dokonca sa vo veľa prípadoch vyskytujú aj naraz. Hoci sú ich symptómy podobné, nájdu sa aj také, ktoré sú príznačné pre jednu poruchu a je dobré ich vedieť rozlíšiť. Nižšie nájdete stručnú charakteristiku oboch porúch, kde je vidno spomínané rozdiely.

 

Rozdiely si prehľadne môžete pozrieť aj v prehľadnej tabuľke - Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

 

Čo znamená daný pojem?

Dyslexia

Ide o poruchu týkajúcu sa ťažkostí v čítaní. Problematické čítanie môže tiež ovplyvniť písanie, konkrétne pravopis ale aj plynulé hovorenie. Pre deti je ťažké izolovať zvuky, zosúladiť zvuk s konkrétnym písmenom alebo aj spájať zvuky so slovami.

 

Dysgrafia

Ide o problém týkajúci sa písania, či už jeho fyzickej alebo obsahovej podoby. Dieťa má ťažkosti s písaním, s vyjadrovaním myšlienok pomocou písania ale taktiež s vyjadrovaním a organizovaním svojich myšlienok všeobecne.

 

Príznaky dyslexie a dysgrafie

Dyslexia

 • Ťažkosti pri výslovnosti niektorých slov.
 • Problémy so zapamätaním slov.
 • Tendencia vyhýbať sa čítaniu nahlas.
 • Nedostatky v hláskovaní a gramatike.
 • Časté je nerozumenie tomu, čo dieťa práve prečítalo.
 • Ťažkosti s uvedomením si poradia písmen.
 • Problémy s nasledovaním inštrukcií, ktoré prichádzajú v určitej sekvencii.
 • Vyskytujú sa aj ťažkosti s usporadúvaním myšlienok pri hovorení.

 

Dysgrafia

 • Nesprávny a ťažko čitateľný až nečitateľný rukopis.
 • Pomalé a náročné písanie.
 • Miešanie tlačených a písaných písmen.
 • Nedostatky v hláskovaní a gramatike.
 • Nesprávna interpunkcia.
 • Problém s organizovaním informácií pri písaní.

 

Možný sociálny a emocionálny dopad poruchy
Dyslexia

Vďaka svojim problémom s čítaním môžu mať deti pocit, že nie sú dostatočne dobré, múdre, že sú nešikovné. S ich problémom s vyjadrovaním myšlienok, s používaním sarkazmu, ktorému zväčša nerozumejú, či plynulou konverzáciou, zvykne súvisieť ich nedostatok sociálneho kontaktu, ktorému majú tendenciu sa vyhýbať.  Tieto deti zvyknú byť radšej ticho a v úzadí, akoby sa mali nahlas prezentovať, pretože podobné prejavy im spôsobujú stres.

 

Dysgrafia

Keďže je väčšina (ak nie každá) písomných prác detí veľmi chybová, neusporiadaná, nečitateľná a pod., bývajú tieto deti často označované ako menej inteligentné, lenivé či nedbanlivé. Zmätok a frustrácia sú emócie, ktoré deti zvyčajne v škole zažívajú, keď sa stretávajú s podobnými komentármi. Môže to mať dopad na ich celkovú osobnosť, môžu stratiť odvahu skúšať nové veci, presadiť sa v živote a celkovo majú znížené sebavedomie.

 

Čo pomáha zlepšiť stav?

Dyslexia

 • Pracovná terapia zameraná na vybudovanie jemných motorických zručností, ktoré sa neskôr zúžitkujú pri písaní.

 

Dysgrafia

 • Multisenzorický princíp, ktorý je založený na učení sa pomocou všetkých zmyslov dieťaťa.

 

Ako sa poruche prispôsobiť v školskom prostredí?

Dyslexia

 • Znásobiť čas na čítanie a písanie.
 • Učiteľ môže zjednodušovať pokyny, alebo dať individuálne pokyny danému dieťaťu, aby im čo najľahšie porozumelo.
 • Odporúča sa používať zvukové nahrávky učivo (dieťa môže učivo počúvať a nemusí sa trápiť pri čítaní) .

 

Dysgrafia

 • Znásobiť čas na písanie testov či iných písomných úloh.
 • Učiteľ môže dávať jemný náznak, akúsi inštrukciu dieťaťu, aby vedelo, ako začať jeho písomný prejav (niekedy to deťom zvykne pomôcť, vedia sa ľahšie odraziť pri písaní a nepociťujú až takú úzkosť).
 • Dať deťom možnosť reagovať aj inými spôsobmi ako len formou písania (písomného prejavu).

 

Ako sa poruche prispôsobiť doma?

Dyslexia

 • Čítajte s dieťaťom nahlas, či už jeho domáce úlohy ale aj bežné veci ako napríklad rozprávky na dobrú noc.
 • Povzbudzujte svoje dieťa, aby počúvalo audioknihy.
 • Ak je dieťa v predškolskom veku, recitujte s ním básničky, vytlieskavajte si rytmus, pesničky a pod.

 

Dysgrafia

 • Trénovanie písania písmen do vzduchu (dieťa si tak môže natrénovať, ako sa píše dané písmeno bez toho, aby používalo pero a papier).
 • Vyzývanie ku kresleniu, aby sa zlepšovala grafomotorika dieťaťa.
 • Povzbudzovanie a dodávanie odvahy dieťaťu, čo sa písania týka .
Čítajte viac o téme: Dyslexia, Poruchy učenia, Dysgrafia
Zdieľať na facebooku