Dysgrafia

Slovenskí vedci sa zaoberajú počítačovými algoritmami, ktoré určia u detí dysgrafiu

Včasná diagnostika dysgrafie je podľa vedcov veľmi dôležitá.

Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré sa často vyskytujú spolu.