Tvorenie s deťmi zamerané na proces + jesenné nápady

Tvorenie s deťmi zamerané na proces
Tvorenie s deťmi zamerané na proces / Zdroj: Bigstock

Deti milujú tvorenie. Kreslenie, maľovanie, vyrábanie zvieratiek z toaletného papiera, ... je veľa možností, z ktorých si môžu vybrať. Prečo je ale tvorenie pre deti  také dôležité? 

 

Nielen deti, ale aj dospelí, v okamihu, ako držíme v ruke ceruzku či štetec, relaxujeme. Tvorením sa uvoľňujú naše emócie. Deti do tvorby vkladajú aj svoje zážitky. Práve v čase, kedy sa ich slovná zásoba ešte len rozvíja, to, čo nevedia povedať slovami, vyjadria kresbou. Čiary na papieri odrážajú, čím sa práve v svojom vnútri zaoberajú. Počas tvorenia si deti trénujú jemnú motoriku. Ak ich aktivita zaujme, sústredia sa na ňu naplno.

 

Téme tvorenia sme sa venovali aj v článku 7 dôvodov, prečo deti podporovať v umení.

 

Väčšina detskej tvorby, ktorú vieme nájsť na internete, je zameraná na výsledok. Už spomínané zvieratká z toaletného papiera či iné. Veľmi dôležité je ponúknuť dieťaťu aj tvorenie zamerané na proces.

 

Tvorenie zamerané na proces

 Takéto tvorenie s deťmi má tieto znaky: 

 

1) Tvorenie bez inštrukcií

Pri tomto tvorení dieťaťu stačí ponúknuť a ukázať pomôcky, ďalej s nimi pracuje samo. Nemusí nasledovať podrobný postup krok za krokom, aby dosiahlo želaný výsledok -  napríklad „teraz obmotáme látku, potom nalepíme oči“.  Samé sa rozhodne, čo a ako si chce vyrobiť pomocou ponúknutého materiálu. Je na jeho rozhodnutí, akým smerom sa bude jeho tvorba uberať. Práve tým podporujeme detskú kreativitu, detskú túžbu bádať a skúmať. V okamihu, ako si dieťa uvedomí, aké jedinečné výtvory dokáže vyrobiť vďaka svojim nápadom, stúpa jeho sebavedomie.

 

Najväčší úspech učiteľa je mať možnosť povedať: „Dieťa pracuje, ako keby som ani neexistoval“ (Mária Montessori).

 

2) Bez vopred pripraveného vzoru a bez porovnávania svojho výsledku s inými

Pri tvorení zameranom na proces dieťaťu neukazujeme vzor – „toto ideme vyrobiť“. Tým pádom sa môže sústrediť na vlastnú tvorbu a prácu s materiálom. Nemusí sa držať predlohy a porovnávať, či jeho tvorba sa podobá originálu. Keď si dieťa začne porovnávať svoj výtvor s predlohou, alebo s tvorbou iných detí, môže zažiť frustráciu. Samotné tvorenie je dôležité. Nie výsledok. Každý výtvor je jedinečný.

 

Kútik s potrebami na tvorenie

Urobme dieťaťu v byte kútik, kde bude mať k dispozícii materiály na tvorenie. Samé sa bude môcť rozhodnúť, kedy a čo bude tvoriť. Zo začiatku netreba veľa aktivít, stačí 3 – 4. Až postupom času, keď dieťa má s tvorením skúsenosti, môžete pridávať. Aktivity môžeme obmieňať, a tak oboznamovať dieťa s novými možnosťami a materiálmi. Dieťa môže mať v kútiku priestor na materiály, ktoré si samo prinesie z prechádzky. Môže si sem odkladať kartóny, či rolky, prázdne nádoby, a využiť ich neskôr pre svoje nápady.

 

Ak máte priestor, pripravte dieťaťu tvorivý kútik. / Zdroj: little pine

 

Výsledok či proces?

Mojím názorom je, že obe aktivity sú potrebné. Je dôležité, aby deti mali k dispozícii aktivity, kde ich kreativita nie je obmedzená a výsledok nie je podstatný. Zároveň  raz za čas ponúknuť aktivitu, kde  výsledkom môžeme ozdobiť byt, či ho ponúknuť ako darček starkým.

 

A akú na proces orientovanú aktivitu môžeme ponúknuť deťom teraz na jeseň?

 

Jesenné tipy na tvorenie s deťmi

Jeseň je úžasné ročné obdobie, kedy máme k dispozícii veľa prírodných materiálov na tvorenie. Môžeme tak spojiť príjemné s užitočným – na prechádzke si nazbierať šišky či listy a využiť ich v detskom ateliéri.

 

Maľovanie šiškami 

Potrebujeme krabicu so stenami, výkres, šisku. Do krabice dnu vložíme výkres a nakvapkáme dieťaťom vybrané farby. Vložíme šišku a  ako dieťa otáča krabicou, šiška mu vytvára rôzne obrazce a vzory.

 

Maľovanie šiškami / Zdroj: notimeforflashcard.com

 

Aktivity s listami 

Listy sú úžasný materiál na tvorenie. Pokúsme sa stále mať počas jesene v tvorivom kútiku listy. Dieťa ich môže strihať a nastrihané lepiť. Lepiť celé listy. Maľovať a odtláčať na papier. Dať pod papier list žilnatinou hore a voskovkou robiť odtlačky.  Ukážme dieťaťu rôzne techniky a potom ho nechajme samé tvoriť.

 

Tvorenie s listami / Zdroj: homegrownfriends.com

 

Veľmi sa mi páči technika, kde na list pripevníme štipec. Dieťa drží v ruke štipec a listom maľuje. Netradičné a zároveň super na precvičenie prstov.

 

Maľovanie s listami / Zdroj: funlearningforkids.com

 

Kukuričné zrnká

Na prechádzke po poli môžeme na jeseň nájsť staré kukurice. Vylúpavanie ich zrniek je perfektný tréning na prsty, ako sme už spomínali aj v článku Učíme sa pomocou jesennej prírody. Vylúpané zrnká nevyhadzujme. Keď ich nafarbíme farbivom, sú výborným materiálom na tvorenie. Stačí dať na tácke do poličky, k tomu papier a lepidlo. Nechajme dieťa tvoriť podľa vlastnej fantázie.

 

Kukuričné zrnká pri tvorení / Zdroj: fun-a-day.com

 

Tekvicové semienka

Očistené a nafarbené tekvicové semienka poslúžia na tvorbu podobne ako tie kukuričné.

 

Maľovanie kukuricou 

Kukurica namočená do farby vytvára na papieri zaujímavé obrazce. Je to zaujímavá a netradičná technika maľovania. Ak dáme dieťaťu veľký papier na zem, môže si takto vďaka veľkým pohybom pretrénovať nielen ruku, ale aj predlaktie a rameno.

 

Maľovanie kukuricou / Zdroj: taminglittlemonsters.com

 

 

Zdroje: How Process-Focused Art Experiences Support Preschoolers
Zdieľať na facebooku