7 dôležitých dôvodov, prečo deti podporovať v umení

Umenie dieťa rozvíja mnohými spôsobmi, preto je dobré ho k týmto činnostiam viesť čo najviac.
Umenie dieťa rozvíja mnohými spôsobmi, preto je dobré ho k týmto činnostiam viesť čo najviac. / Foto: Bigstock

Všetci vieme, že umenie a tvorenie je v detstve dôležité. Viete však, aké sú skutočné benefity umenia pre deti?

 

Umenie je prirodzene spojené s tvorivosťou, ktorá sa čoraz viac prezentuje ako jedna z najdôležitejších faktorov úspechu jednotlivcov, organizácií a kultúr. Pravdou je, že ak sa deti zapájajú do rôznych umeleckých aktivít, učia sa oveľa lepšie aj v mnohých iných disciplínach. Tu je niekoľko príkladov, prečo sa deťom darí, keď tvoria.

 

Aké sú výhody umeleckej činnosti pre deti?

1 | Umenie pomáha deťom pochopiť seba a svet

Deti absorbujú neuveriteľné množstvo nových informácií a musia spracovať to, čo sa naučili, bezpečným, reflexným spôsobom. Umenie im umožňuje skúmať ich pocity a zaoberať sa rôznymi významnými udalosťami. Rôzne materiály im poskytujú bezpečné východisko pre emócie. Pohyb, obraz, hudba, farba pomáhajú deťom vyjadriť sa viacrozmerným spôsobom - spôsobom, ktorý nepotrebuje slová na to, aby deti vyjadrili čo cítia a prežívajú.

 

2 | Umenie cvičí jemnú motoriku

Uchopenie štetca, kreslenie bodiek a línií, miešanie farieb, strihanie nožnicami, ovládanie lepiacej tyčinky alebo stláčanie fľaše s lepidlom, hnetenie a valcovanie plastelíny, trhanie papiera - všetky tieto úlohy vyžadujú väčšie množstvo obratnosti a koordinácie, ale sú zároveň zábavné. Čím častejšie sa deti zapájajú do umeleckých aktivít, tým sa ich jemné motorické schopnosti zlepšujú.

 

3 | Každé čmáranie vedie k písaniu

Malé deti začínajú náhodne načmáraním. Čím viac čmárajú, tým viac sú schopné ovládať ceruzku a jej pohyby po papieri. Keď sa deti naučia ovládať svoje čmáranie, tak sa zároveň naučia kresliť viac rôznych tvarov a nakoniec dokážu nakresliť všetky tvary, ktoré sú potrebné na písanie písmen abecedy.

 

4 | Umenie pomáha jazykovému rozvoju

Pre veľmi malé deti, umenie – ale aj rozprávanie o ňom - poskytuje príležitosť naučiť sa nové pomenovania pre farby, tvary, materiály, postupy. Na základnej škole môžu žiaci používať rozmanité prídavné mená pri diskusii o svojich vlastných výtvoroch.

 

5 | Umenie podporuje kreativitu

Kreativita je schopnosť myslieť mimo zaužívaných spôsobov, spojiť dve nesúvisiace myšlienky novým spôsobom. Riešenia veľkých problémov a rôzne objavy sú vždy spojené s tvorivosťou. Schopnosť byť kreatívny je životne dôležitá pre úspech detí. Výskumy naznačujú, že dieťa, ktoré je vystavené umeniu, získava osobitnú schopnosť kreatívne myslieť, byť originálne, objavovať a inovovať.

 

6 | Umenie podporuje vývoj mozgu

Umenie je činnosť, pri ktorej dieťa využíva všetky zmysly - zrak, zvuk, dotyk, vôňu a chuť - v závislosti od aktivity. Detský mozog vytvára nové neurónové spojenia pri experimentovaní a vytváraní nových vecí, miešaní farieb a materiálov, alebo kreslení podľa vlastnej fantázie, ale aj pri snahe napodobniť realitu.

 

7 | Umenie rozvíja schopnosť riešiť problémy

Umenie nie je ničím iným ako nekonečnou príležitosťou pre rozhodovanie na základe záverov a hodnotení výsledkov. Deti sa stávajú flexibilnými mysliteľmi, čo je kľúčové pre tvorivosť. Čím viac skúseností majú s rôznymi materiálmi a technikami, tým je pravdepodobnejšie, že sa nebudú báť nových kombinácií a poradia si s rôznymi potrebnými postupmi.

 

Každé umelecké dielo vyžaduje od dieťaťa aj hlboké premýšľanie. / Foto: Bigstock

 

Čo mať doma, aby ste podporili záujem detí o umenie?

Doma by ste mali mať zásobu rôznych kreatívnych materiálov, po ktorých môže dieťa kedykoľvek siahnuť ako napr.:

 • kriedu,
 • plastelínu,
 • umývateľné farby,
 • štetce,
 • vatu,
 • rôzne pečiatky a atrament,
 • ceruzky, voskovky, fixky,
 • biely a farebný papier,
 • papierové vreckovky,
 • nožnice,
 • lepidlo,
 • kúsky rôznych látok, čipky,
 • lepiace pásky, priesvitné a farebné,
 • gombíky,
 • flitre a trblietky,
 • rôzne šnúrky a priadze,
 • perličky, koráliky rôznych farieb a tvarov,
 • rôzne semienka, obilniny,
 • slamky,
 • obaly od vajíčok,
 • tvrdý papier, kartóny,
 • časopisy, noviny, katalógy,
 • škrupinky od vajíčok,
 • alobal.

 

Keď povzbudzujeme deti, aby preskúmali rôzne formy umenia, povzbudzujeme ich, aby si osvojili nové nástroje a techniky. Ale hlavne im dávame veľa možností, ako sa vyjadriť. Rodičia a učitelia by mali deťom ponúknuť prostredie, v ktorom je bezpečné experimentovať a tvoriť, a kde majú deti voľný prístup k materiálom, ktoré potrebujú. Nerobíme to preto, aby sme z detí vychovali umelcov, ale aby sme vychovali deti, ktoré sú sebaisté, a ktoré dokážu narábať so svojou predstavivosťou a tvorivosťou v akejkoľvek forme.

Čítajte viac o téme: Umenie
Zdieľať na facebooku