Ako môžu rodičia pomôcť svojim tínedžerom plánovať budúcnosť

  Foto: Bigstock

Prechod z detstva do dospelosti je náročná životná zmena pre dieťa, ale aj pre rodiča, ktorý sleduje, ako jeho dieťa rastie a posúva sa ďalej, aby získalo väčšiu nezávislosť. Je dôležité podporovať svojho tínedžera a pomáhať mu plánovať počas tohto kľúčového prechodného obdobia, najmä ak odchádza zo strednej školy a má problémy s rozhodnutím, čo urobiť ako ďalší krok. Mladému človeku sa môže pod ochrannými krídlami rodičov javiť budúcnosť vzrušujúco. Avšak vtedy, keď sa priblíži ozajstná nezávislosť a s ňou aj zodpovednosť - prvé zamestnanie, odchod z domu alebo finančné záväzky, zrazu sa budúcnosť stane niečím, z čoho môže mať strach. Tento strach z budúcnosti je prirodzenou reakciou človeka na niečo neznáme, nepoznané. Je súčasťou prirodzeného systému emocionálneho uvedomenia mysle, ktorý reaguje na zmenu v našom svete skúseností a varuje nás pred prípadnými nebezpečenstvami. A nie je to zlé, záleží len na tom, ako dobre sú vaše dospievajúce deti na túto zmenu a nové povinnosti pripravené. Ako môžete pomôcť dospievajúcim s plánovaním a prípravou na ich budúcnosť?

 

Buďte otvorení

Nechajte svoje dospievajúce dieťa, aby sa aj v dôležitých otázkach rozhodlo samo. Hoci riešenie nebude nevyhnutne také, ako by ste si priali alebo čo ste od dieťaťa očakávali, je dôležité podporovať ho v tom, čo chce robiť, a mať otvorenú myseľ, pokiaľ ide o jeho budúcnosť. Nemali by ste sa pokúšať ovplyvniť svoje dospievajúce dieťa, aby si vybralo niečo, čo mu nie je blízke a plnilo vaše predstavy. Ponúkajte dieťaťu svoj názor a podporné rady, ale nechajte ho urobiť konečné rozhodnutie.

 

Posilnenie vlastnej hodnoty

V akejkoľvek oblasti ich života je jedným z kľúčov k príprave dieťaťa na budúcnosť rozvíjanie jeho sebavedomia a preukázanie dôvery, že je schopné robiť správne rozhodnutia v živote a pôsobiť sebavedomo a zodpovedne. Je menej pravdepodobné, že tínedžer so silnejším sebavedomím podľahne tlaku rovesníkov, či už ide o vynechávanie vyučovania alebo zadlžovanie sa. Vaše dieťa nemusí byť najlepšie z matematiky alebo chémie, ale ak má koníček alebo školský predmet, ktorý ho baví, je dosť veľká šanca, že sa mu v živote bude dariť. Vlastnosti ako emocionálna inteligencia, trpezlivosť, odhodlanie a spoločenskosť sú pre budúci úspech vášho dieťaťa rovnako dôležité.

 

Podporujte väčšiu nezávislosť

Keď vaše dieťa dospeje k ďalšiemu dôležitému kroku, napríklad k odchodu na univerzitu alebo k práci na plný úväzok, je dôležité, aby bolo čo najviac nezávislé. Podporiť ho v tom môžete napríklad tým, že urobíte ako rodičia krok späť a umožníte svojmu dospievajúcemu urobiť pre seba viac. Tiež svoje dieťa povzbudzujte, aby sa naučilo skôr ako odíde z domu všetky potrebné činnosti, ako napríklad prať, variť alebo porozumieť bežným účtom spojeným s bývaním.

 

Inšpirujte ho k lepším finančným návykom

Povzbuďte svojho tínedžera, aby si založil vlastný sporiaci účet. Finančná stabilita je pre neho dôležitá pri rozhodovaní o živote a schopnosti prispôsobiť sa zmenám. Je dôležité, aby ste naučili svoje dieťa hodnote dobrého hospodárenia s peniazmi a zodpovednosti, najmä ak len nedávno začalo pracovať a zarábať si vlastné peniaze.

 

Pozrite sa spoločne na univerzity a vysoké školy

Pokúsiť sa vybrať vhodnú univerzitu, nehovoriac o študijnom odbore, môže byť pre nerozhodného tínedžera frustrujúce. Pomôžte mu s ich preskúmaním, prediskutujte s ním jeho možnosti, prípadne sa vyberte navštíviť potencionálne univerzity. Môžete sa tiež porozprávať o možnostiach štipendií, ako sú napríklad športové štipendiá.

 

Podporte tínedžerov pracovnými príležitosťami

Možno sa vaše dieťa chystá na prvý pohovor alebo sa potrebuje naučiť profesionálne zručnosti. Môžete mu pomôcť tým, že ho vezmete na nákup prvého oblečenia na pohovor, pomôžete mu napísať životopis alebo urobíte s ním cvičný pohovor, počas ktorého mu položíte obvyklé otázky personalistov. 

 

Udržujte silné rodinné vzťahy - dôvera je dôležitá

Vzťah, ktorý má rodič s dieťaťom, bude ďalším najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvní jeho pohľad na budúcnosť. Ak vám dieťa dôveruje, cíti sa s vami bezpečne a je vami milované, bude sa správať zodpovednejšie a viac vám načúvať.

 

Nastavte si prah pre zlyhanie

Je dobré vedieť, kedy zasiahnuť a kedy dieťa nechať, aby sa rozhodovalo samo, aj keď to povedie k zlyhaniu. Je to niečo ako prahová hodnota zlyhania, ktorú by ste si mali definovať. Pokiaľ nejde o fatálne možné zlyhanie, nezasahujte a nechajte dieťa poučiť sa aj z vlastných chýb.  

Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri
Zdieľať na facebooku