Tipy, ako vychovať zvedavé a múdre deti

  Foto: Pexels

V dnešnom vysoko konkurenčnom svete majú rodičia často obavy, či sú ich deti dostatočne inteligentné a či môžu urobiť niečo, čo pomáha intelektuálnemu rozvoju dieťaťa. Detstvo je štádium, v ktorom sa mozog rozvíja rýchlo, takže správne množstvo stimulácie v ranom veku zvyšuje mentálne schopnosti dieťaťa. Vychovať z detí múdrych ľudí a pripraviť ich dobre na vlastnú cestu do sveta sú tie najväčšie úspechy, ktoré môžete dosiahnuť. To neznamená, že musíte svoje deti zaplaviť cvičeniami z matematiky a cudzích jazykov, len čo sa zbavia plienok. Namiesto chválenia vrodenej bystrosti alebo talentu dieťaťa sa zamerajte na správanie, ktoré podporuje rozvíjajúcu sa myseľ a intelekt. Pravdou je, že neexistuje jediná cesta k zaručenému rodičovskému úspechu, avšak sú možnosti ako ten úspech podporiť čo najviac. 
 

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom čo najviac 

Komunikácia je kľúčovou zručnosťou, ktorá je potrebná na zvýšenie inteligencie vášho dieťaťa. Pomáha tiež vášmu dieťaťu lepšie sa s vami spojiť a rozvíjať sebaúctu a sebadôveru. Pokúste sa povzbudiť svoje dieťa k zlepšeniu komunikačných schopností tým, že ho zapojíte do diskusií. Klaďte otvorené otázky a počkajte na ich odpovede, ktoré pomôžu deťom rozvíjať názory a individualitu.
 

Buďte otvorení, láskaví a dajte svojmu dieťaťu pocit, že je milované

Milovať, maznať sa, komunikovať a hrať sa so svojimi deťmi má silný vplyv aj na rozvoj ich inteligencie. Dieťa, ktoré žije s pocitom bezpečia, má tiež tendenciu byť veľmi sebavedomé a mať otvorený prístup k problémom a výzvam v budúcom živote. Láska a náklonnosť medzi vami a vaším dieťaťom mu pomáha zlepšiť jeho myslenie. Poskytnite svojim deťom teda bezpečné základné prostredie na objavovanie sveta.
 

Nechajte svoje dieťa riskovať aj zlyhať

Ako rodič môžete mať tendenciu chrániť svoje dieťa pred pocitom sklamania. Ale deti, ktoré neriskujú a neskôr zažívajú zlyhanie, si môžu vybudovať nízku seba úctu a nechať sa odradiť skúšať nové veci. Povzbudzovanie dieťaťa k podstupovaniu rizika a zvládanie neúspechu ho naučí základným životným zručnostiam od detstva. Naučte svoje dieťa, že zlyhanie nie je v skutočnosti zlá vec, lebo nás učí, ako pokračovať po páde ďalej. A to je veľká životná zručnosť, ktorá mu umožní robiť múdre rozhodnutia.
 

Podporujte cvičenie a fyzickú aktivitu

Pohyb je tiež nevyhnutný pre intelektuálny rozvoj detí. Fyzické cvičenia robia deti nielen silnejšími a zdravšími, ale robia z nich aj múdre deti. Pravidelné cvičenie má mnoho duševných výhod, vrátane toku krvi do mozgu a budovania mozgových buniek. Fyzická aktivita môže tiež pomôcť vašim deťom vyrovnať sa so stresom a podporuje lepšie sebavedomie, zdravý rast a vývoj.

 

Podporujte zvedavosť detí

Deti sú prirodzene zvedavé, ale táto zvedavosť môže s pribúdajúcim vekom vyblednúť, ak sa to nebude cvičiť a podporovať. Stimulujte zvedavosť svojich detí tým, že im poskytnete veľa príležitostí na objavovanie nových vecí. Zapojte ich do tém, ktoré ich osobne zaujímajú, aby boli motivované, rozvíjali svoje schopnosti a stali sa z nich múdre deti.

 

Nechajte svoje deti nudiť sa

Nuda sa skutočne javí ako negatívna vec, ale môže deťom pomôcť posilniť ich schopnosť premýšľať a byť kreatívnymi. Nechajte svoje deti naučiť sa užívať si tichú chvíľku, ktorá dáva mysli priestor na premýšľanie a vytváranie aktivít.
 

Naučte svoje deti premýšľať nad problémami a vytvárať riešenia

Neriešte problémy svojich detí za nich. Namiesto toho ich povzbudzujte, aby sa zamerali na jeden cieľ alebo problém a zistili, ako ho dosiahnuť alebo vyriešiť pomocou kreatívneho myslenia. Tento akt stimuluje mozog a učí ich, že sú schopné prekonať prekážky samy.

 

Buďte iniciatívni

Nečakajte, kým sa nové možnosti rozvoja predstavia vašim deťom. Hľadajte aktivity mimo školy, ktoré budú rozvíjať ich mentálne či fyzické schopnosti.

 

Nechajte svoje dieťa, aby vás videlo, ako robiť múdre veci

Učenie sa zo správania dospelého je jedným z hlavných spôsobov, ako sa učia deti. Ak vás vidia, ako čítate knihy, píšete, tvoríte hudbu alebo robíte čokoľvek kreatívne, môže im to pomôcť, aby vás nasledovali a stali sa kreatívnejšími. Je veľmi dôležité nechať deti počuť, ako sa rozprávate o úspechoch vytrvalej práce, ktorá prináša výsledky.

 

Dajte svojmu dieťaťu na výber

Naučiť sa robiť vlastné rozhodnutia môže byť tou najdôležitejšou zručnosťou sebavedomej a silnej osobnosti a vaše dieťa to už môže začať praktizovať. Povzbudzujte ho k malým rozhodnutiam, ako je výber medzi dvoma hračkami (tretiu neponúkajte - bude to podľa psychológov príliš ťažké). Neskôr pokračujte v tejto aktivite a nechajte dieťa vyberať si oblečenie, jedlo alebo činnosti.

 

Aj keď existuje veľa spôsobov, ako podporovať zvedavosť vo vede, technológiách, umení a matematike, v konečnom dôsledku to najlepšie, čo môžu rodičia urobiť, je poskytnúť svojim deťom materiály a príležitosti na hranie. Deti sa najlepšie učia pri hre, či už je to voľná hra, predstieranie, či vedenie, dôležité je nechať ich zvedavosť bežať a podporovať ju. Tak isto dôležité aby rodičia stanovovali pre svoje deti komplexné ciele už od útleho veku, deti pravdepodobne budú tieto ciele považovať za dôležité a dosiahnuteľné. Rodičia by však mali mať realistické ambície, podporovať a zvyšovať sebavedomie a intelektuálny rast dieťaťa.

Zdieľať na facebooku