Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom rozhodovať sa v budúcnosti?

Robiť zodpovedné rozhodnutia nie je každému prirodzené. Je to zručnosť, ktorú sa musí naučiť veľa ľudí.
Robiť zodpovedné rozhodnutia nie je každému prirodzené. Je to zručnosť, ktorú sa musí naučiť veľa ľudí. / Foto: Bigstock

Dobré rozhodovacie schopnosti, ak sú nadobudnuté v správnom veku, môžu deťom pomôcť stať sa v živote úspešnými. Ak ich deťom pomôcť rozvinúť?

 

Prechod z detstva do dospelosti je plynulý a ľahký hlavne s dobrými rozhodovacími schopnosťami. Táto zručnosť umožňuje deťom nachádzať riešenia konfliktov a pritom ilustruje cenné životné lekcie. Logické myslenie a riešenie problémov podporuje rozvoj schopnosti rozhodovať sa. Deti musia robiť denne viacero rozhodnutí. Ide napríklad o rozhodnutia, ako sa správať, s ktorými kamarátmi tráviť čas alebo aké oblečenie si obliecť. V prípade, ak deti nie sú vyzbrojené nástrojmi na správne rozhodovanie, môže to byť zdrvujúce. Naučiť ich rozhodovať sa je cenná životná zručnosť, ktorú by mali mať. Ako postupom času dospievajú, rozhodovania, ktoré robia, sú stále komplikovanejšie. Mladí ľudia sa napríklad už musia rozhodnúť aj vo vážnejších veciach - na akú vysokú školu chcú ísť, či vôbec chcú ďalej študovať, alebo akú kariérnu cestu chcú absolvovať. Keď sa naučia kroky procesu rozhodovania, urobia určite zodpovednejšie rozhodnutia. To ich zároveň pripravuje na veľké rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ich budúcnosť. Robiť zodpovedné rozhodnutia nie je každému prirodzené. Je to zručnosť, ktorú sa musí naučiť veľa ľudí. 

 

Ako sa vyvíjajú rozhodovacie schopnosti dieťaťa a prečo sú dôležité?

Samotná skutočnosť, že dokážeme identifikovať, kedy sa má prijať rozhodnutie, je prvým krokom k rozvoju rozhodovacích schopností. Deti sa učia pozorovaním svojich rodičov a rovesníkov, počúvaním diskusií o hodnotách, príležitosťou prijať rozhodnutie a prežívaním dôsledkov. Na začiatku deti mnohokrát urobia nesprávne rozhodnutia, ale poučia sa zo svojich chýb a pokúsia sa v budúcnosti rozhodnúť lepšie. Táto zručnosť sa ďalej rozvíja, keď jasne chápu dôvody svojho rozhodnutia spojené so skúsenosťami a zrelosťou. Výhody zapojenia detí do rozhodovania sú mnohé. Najväčšie uspokojenie a naplnenie pochádza zo správne prijatého rozhodnutia. Nesprávne rozhodovanie je základnou súčasťou ich cesty k zrelosti. Ak budú deti poučené o procese rozhodovania, získajú skúsenosti. Vystavte deti správnemu rozhodovaniu. Ovládanie tohto umenia trvá mnoho rokov, pretože je to zložitý proces a vyžaduje si starostlivé premýšľanie. Deti by mali dostávať úlohy a malo by sa od nich očakávať, že zmysluplne prispejú a prejavia zodpovedné správanie. Nie je pochýb o tom, že naučiť deti rozhodovať je ťažké, ale určite sa to dá naučiť pomocou správnych techník. Zapojenie detí do rozhodovania je veľmi dobrý nápad, pretože si budujú sebavedomie v rozhodovacom procese rodiny. 

 

Ako ich môžu rodičia podporiť?

Vystavte deti „skutočnému svetu“

Užitočná dávka reality je najlepší učiteľ. Ak chcete, aby vaše dieťa pochopilo, že dôsledky konkrétneho činu sú zlé, musíte ho vystaviť negatívnym následkom svojho konania, a nie ho biť alebo uzemňovať. Tresty dieťa iba demotivujú a neposkytujú efektívne lekcie ponaučenia.

 

Nechajte deti robiť chyby

Ako rodičia musíte svojmu dieťaťu dovoliť, aby robilo chyby, a nie ho chrániť pred potenciálnymi nástrahami. Keď sa deti naučia ťažkú ​​lekciu z vlastných chýb, poskytne im to skvelý nadhľad. Učia sa z vlastných skúseností a pamätajú si, že ich už nechcú opakovať.

 

Naučte svoje deti poznať seba

Deti by sa mali učiť rozlišovať svoje silné a slabé stránky, aby boli schopné prijímať lepšie rozhodnutia v živote, ktoré sa ich týkajú. Deti by mali dostať dostatok príležitostí, ale tiež by si mali uvedomiť, že vo všetkom nebudú vynikať. Naučiť sa akceptovať porážku a neúspechy sú pre deti nevyhnutné.

 

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom

Aj keď je to občas ťažké, otvorená komunikácia je pre rodičovstvo životne dôležitá. Otvorená komunikácia vám umožní predvídať rozhodnutia dieťaťa a podľa toho ho usmerňovať.

 

Hovorte o knihách

Čítanie kníh je obľúbenou zábavou detí. Dokážu sa stotožniť s postavami a situáciami, ak v nich vznikne láska k rozprávaniu a čítaniu kníh. Požiadanie detí, aby urobili niečo iné ako postava, odhaľuje hlbšie myslenie dieťaťa. Skúmanie rôznych dôsledkov niektorých rozhodnutí môže deťom pomôcť priradiť situácie, o ktorých sa dočítajú, skutočnému životu. Vyvrátenie príbehov zahŕňa aj rozhodovanie.

 

Hrajte rôzne role

Je to kreatívne cvičenie, v ktorom vidíte, ako malé deti fantazírujú ako superhrdinovia, rodičia, učitelia alebo kuchári. Staršie deti sa rady zapájajú do dramatických hier, ako je napríklad scénka alebo scénkové bábkové divadlo. Poskytuje dieťaťu príležitosť obliecť sa do kože rôznych ľudí. Povzbudzuje ich to, aby zvažovali motiváciu ľudí, a rozširuje detskú myseľ. Uvažovanie o rozhodovaní ako inej osoby za rôznych okolností odhaľuje myšlienkový proces dieťaťa.

 

Hrajte stolové hry

Stolové hry poskytujú deťom štruktúrovaný spôsob rozhodovania a prežívania dôsledkov svojich rozhodnutí. Okrem zábavy pre deti podporuje kritické myslenie a rozhodovanie pri hľadaní riešení a vyjednávaní, ako sa budú hrať. Hry je možné vyberať na základe obľúbených tém.

 

Podporujte hry v prírode

Hry vonku a na ihrisku povzbudzujú deti k rýchlemu rozhodovaniu a súčasne sa zapájajú do spoločnosti. Deti, rozvíjajú takým spôsobom taktiku, ktorá môže zvýšiť ich šance na výhru v hre. Rozhodujú sa tiež o pravidlách hry a dôsledkoch porušovania pravidiel. Takéto organizované športy pomáhajú deťom predpovedať, rozhodovať sa v zlomkoch sekundy a riešiť zložité problémy medzi priateľmi alebo v tíme.

Zdieľať na facebooku