Chcete, aby sa dieťaťu darilo v škole? Toto sú efektívne študijné návyky úspešných žiakov

Kľúčom k tomu, aby boli deti boli v škole úspešné, je naučiť ich vytvárať si dobré študijné návyky a držať sa ich.
Kľúčom k tomu, aby boli deti boli v škole úspešné, je naučiť ich vytvárať si dobré študijné návyky a držať sa ich. / Foto: Bigstock

Kľúčom k tomu, aby boli deti boli v škole úspešné, je naučiť ich vytvárať si dobré návyky a držať sa ich. 

 

Úspešní žiaci sú takí, ktorí dosahujú svoje akademické ciele tvrdou prácou a zmyslom pre zodpovednosť, ktorý im môže dobre poslúžiť v ich budúcich akademických alebo osobných oblastiach. Prevažná väčšina úspešných žiakov dosahuje svoj úspech rozvíjaním a uplatňovaním efektívnych študijných návykov. Úspešné návyky im poskytujú výhodu oproti ostatným žiakom, bez ohľadu na to, ako tvrdo študujú. Ak sa deti chcú stať úspešnými študentmi, existujú určité zlé návyky, ktorým sa budú musieť vyhnúť. Pri nových návykoch si budú musieť zasa vyskúšať, či sa im osvedčia. 

 

Návyky úspešných žiakov

Dôležitejšie ako konkrétne návyky je skutočnosť, že úspešní ľudia využíva silu zvyku na to, aby ovládali svoj život a to im umožňuje niečo dosiahnuť. Takmer všetko, čo počas dňa deti robia, je nejakým spôsobom návyk. Raňajkovanie, práca, večera s rodinou, cvičenie a ďalšie sú návyky, ktoré robia znova a znova. Ak väčšinu dňa tvoria návyky, potom jednoznačne zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. To, čo robia dnes, a návyky, ktoré majú, určujú budúcnosť. Napríklad ak budú cvičiť dnes, zajtra budú zdravšie. Ak sa budú učiť nový jazyk päť minút denne, do roka bude ich porozumenie lepšie. Jazyk sa nedá naučiť tak, že sa ho budú učiť niekoľko hodín raz za týždeň. Potrebujú disciplínu a prax, a to platí pre väčšinu zručností. Bez správnych návykov ich dobrá budúcnosť nečaká. Ktoré sú najčastejšie návyky úspešných žiakov?

 

Manažment času a správne plánovanie

Manažment času je pre mnohých žiakov problém, najmä keď sa úlohy stávajú zložitejšími. Na to, aby boli úspešní stačí, ak to rozdelia na najjednoduchšie úlohy. Dôležité je používať plánovač, jednoduchý akt zapisovania si úloh je základným kameňom toho, ako si udržať školské povinnosti pod kontrolou, mať lepší prehľad o tom, kedy treba veci urobiť, a ako čo najlepšie využiť čas po škole. Úspešní žiaci zvyčajne rozložia svoju prácu na kratšie časové obdobia a len zriedka sa snažia učiť všetko naraz. Počas týždňa je dobré naplánovať konkrétne časy na štúdium a následne sa držať rozvrhu. Žiaci, ktorí študujú sporadicky a svojvoľne, zvyčajne nedosahujú také dobré výsledky ako tí, ktorí majú pevný študijný plán. Aj keď sú všetci zaneprázdnení štúdiom, vytvorenie týždennej rutiny, v ktorej si vyhradia určité časové obdobie niekoľko dní v týždni na štúdium im zaistí, že si vytvoria návyky, ktoré im umožnia uspieť vo vzdelávaní po dlhú dobu. Je dôležité, aby si vytvorili aj konzistentnú, dennú študijnú rutinu. Keď sa budú učiť každý deň v rovnakom čase, učenie sa stane bežnou súčasťou ich života. Budú mentálne a emocionálne lepšie pripravení na každé štúdium a každé štúdium bude tým pádom produktívnejšie. Učivo si tiež lepšie zapamätajú, budú mať lepší prehľad, čo v skutočnosti vedia a časom sa každodenné učenie stane rutinou, ktorá nebude taká "bolestivá" ako nárazové učenie.

 

Začať najskôr s najťažším predmetom

Keďže najťažšia úloha alebo predmet si bude vyžadovať najviac úsilia a duševnej energie, mali by ste začať najskôr s ňou. Keď dokončíte najťažšiu prácu, bude oveľa jednoduchšie dokončiť zvyšok. Výrazne sa zlepší efektivita štúdia a tým aj výkon.

 

Rozptyľovanie počas štúdia

Každého niečo rozptýli. Možno je to televízorom v pozadí, sociálnymi sieťami alebo rodinou. Keď sa deti pri štúdiu rozptyľujú, strácajú svoj myšlienkový pochod a nie sú schopné sústrediť sa. Predtým, ako sa vaše deti pustia do štúdia, mali by si nájsť miesto, kde nebudú rušené a ničím rozptyľované.


 

Priatelia na spoločné štúdium

Bez ohľadu na prirodzený temperament vašich detí je dôležité mať v každej triede aspoň niekoľko spolužiakov, ktorých môžu deti osloviť. Dokonca aj s jedným alebo dvoma kamarátmi v triede si môžu rýchlo ujasniť úlohy, klásť otázky, ak si niečím nie sú isté, alebo si dohodnúť spoločné učenie na nadchádzajúci test.

 

Robenie si poznámok

Určite sa nájdu žiaci, ktorí prídu do triedy, vytiahnu si zošity a ceruzku a začnú roboticky prepisovať všetko, čo učiteľ povie. Sú aj iné deti, ktoré si sadnú za stôl a pohodlne počúvajú, čo im učiteľ hovorí, kým si nevšimne, že nič nerobia a nepovie im, aby vytiahli zošit a začali si písať poznámky. Správna rovnováha je niekde uprostred a existuje množstvo rôznych metód písania poznámok, ktoré úspešní žiaci používajú. Napríklad metóda osnovy - úlohou žiakov je rozpoznať, kedy učiteľ prešiel na novú tému, a udržať svoje poznámky relatívne usporiadané pod každou témou, metóda voľnej formy, teda robením poznámok, ako uznajú za vhodné. Kreslenie diagramov, prepojenie poznámok spolu s myšlienkovou mapou a podobne.

 

Rodičia im dajú nástroje, ktoré potrebujú, ale „nerobia to za nich“

Žiaľ, aj keď je absolútne nevyhnutné milovať a podporovať svoje deti, pomáhať im s domácimi úlohami alebo učiť sa, keď to dokážu zvládnuť samy, im robíte veľkú medvediu službu. Čím viac si môžu žiaci samostatne rozšíriť svoje schopnosti a úroveň kompetencií, tým lepšie, pretože nielenže to pripraví pôdu pre úspech vo vyšších triedach na strednej a vysokej škole, ale pre úspech v živote, keď je čas, aby zažili ťažkosti pri orientácii v skutočnom svete. Skúste podnietiť premýšľanie namiesto toho, aby ste im hovorili, čo majú robiť. Dáte im nástroje, aby zistili, čo majú robiť, bez toho, aby ste to v skutočnosti robili za nich.

 

Úspešní žiaci vedia, že škola nie je všetko

Môže byť ľahké zamerať sa na známky, ktoré sa dajú jednoducho sledovať. Existuje však veľa iných spôsobov, ako sa môžu žiaci rozvíjať a uspieť, a uznanie týchto víťazstiev mimo školy im v skutočnosti pomôže byť úspešnými aj v škole. Najúspešnejší žiaci nespájajú celú svoju identitu s výsledkami v škole.

 

Pohyb a dostatok spánku

Každý pozná hodnotu cvičenia, no vystresovaní žiaci sa často presviedčajú, že na žiadne nemajú čas. Pravdou je, že aj trocha cvičenia, ako rýchla prechádzka po okolí, ranné natiahnutie, je skvelý spôsob, ako vypustiť paru a zresetovať hladinu energie. Existujú dôkazy, že cvičenie má veľmi pozitívny vplyv na učenie. Môže zvýšiť účinnosť neurotransmiterov, zlepšiť komunikáciu medzi neurónmi v mozgu. Môže tiež bojovať s vecami ako je depresia a únava. Netreba podceňovať ani dôležitosť kvalitného spánku. Dobrý nočný odpočinok posilní pozornosť a zlepší pracovnú pamäť.

 

Spätná väzba

Spätná väzba im povie, kam by mali zamerať svoju energiu, aby sa poučili zo svojich chýb a boli úspešní. Úspešní žiaci sa nezameriavajú len na známky, ktoré dostávajú, ale vypočujú si aj komentáre a rady pedagógov. Ak nedostanú žiadnu užitočnú spätnú väzbu, požiadajú o ňu.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku