Negatívny vplyv mobilov a tabletov na deti

Deti dnes majú veľmi skoro vlastné mobily a tablety. Vedci už vedia, že ich vplyv už môže byť aj negatívny.
Deti dnes majú veľmi skoro vlastné mobily a tablety. Vedci už vedia, že ich vplyv už môže byť aj negatívny. / Foto: Bigstock

Mobily a tablety môžu byť pre deti i dospelých pri nadmernom používaní škodlivé. Aké sú podľa vedcov riziká, ktoré poznajú už dnes?

 

Mobilné zariadenia sú už bežnou súčasťou našich životov. Rozprávky, mobilné hry, ale aj četovanie. Pre deti telefóny znamenajú hodiny interaktívnej zábavy. V „krízových“ situáciách nemajú konkurenciu, a preto je prirodzené, že mnoho rodičov po nich siaha. Sú deťmi obľúbené a rýchle riešenie na mnoho otázok či situácií. Napriek tomu by sme ich deťom nemali dovoliť používať neobmedzene. Vedci tvrdia, že prinášajú so sebou viacero rizík, ktoré by sme nemali ignorovať. Skúmali negatívne vplyvy mobilov na deti a hoci je ich výskum ešte stále pomerne na začiatku, prišli s viacerými zisteniami.

 


Mobilné telefóny môžu predstavovať zdravotné riziká

Displeje a obrazovky vyžarujú modré svetlo, ktoré môže spôsobiť nespavosť. Podľa výskumu Harvardskej univerzity modré svetlo z obrazoviek a umelého osvetlenia ovplyvňuje spánkový režim, čo v konečnom dôsledku môže zvýšiť riziká rozvoja obezity, cukrovky a depresie. Ideálne preto je, aby dieťa nebolo vystavené modrému svetlu aspoň tri hodiny pred spaním. K ďalším zdravotným rizikám spojeným s používaním technológií patrí zhoršenie zraku alebo syndróm myofasciálnej bolesti, čo je porucha chronickej bolesti. Tlak na citlivé miesta vo svaloch, spôsobuje následne bolesť v zdanlivo nesúvisiacich častiach tela.

 

Vedecké tímy v rôznych krajinách už niekoľko rokov skúmajú aj prepojenie používania mobilných telefónov a vzniku rakoviny. Hoci štúdia z roku 2018 naznačuje možný vplyv na rozvoj rakoviny (predovšetkým v oblasti srdcového tkaniva), mnohé iné štúdie priamu súvislosť medzi radiáciou z mobilných zariadení a vznikom mozgových nádorov doposiaľ nepreukázali.

 

Nepozornosť a horšie výsledky v škole

Jednotlivé školy majú rôzny prístup k využívaniu mobilných zariadení počas vyučovania. Niektoré ich vnímajú ako skvelú pomôcku pri učení, no čoraz viac škôl si všíma aj ich negatívny dopad. Potvrdzuje to aj výskum Londýnskej školy ekonómie, podľa ktorého mali 16-roční študenti lepšie výsledky až o 6,4 % po tom, čo škola mobilné zariadenia zakázala.

 

Nevhodný obsah a problémy so správaním

Deti majú vďaka mobilom na dosah aj nevhodný obsah. Už deti vo veku 8 až 9 rokov môžu byť vystavené sexuálnemu obsahu. Výskumy síce ešte nevedia presne určiť rozsah, v akom tento obsah negatívne vplýva na ich psychiku, podľa psychológov však tieto deti v pubertálnom veku v priemere začínajú so svojim sexuálnym životom skôr. Chlapci v puberte, ktorí boli vystavení explicitnému sexuálnemu obsahu, majú až trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že začnú so sexuálnym životom v nasledujúcich dvoch rokoch. U dievčat je táto pravdepodobnosť dvojnásobná.

 

Kyberšikana a psychické problémy

Šikana v reálnom živote sa prenáša aj do toho virtuálneho. Až 59 % amerických stredoškolákov tvrdí, že zažilo kyberšikanu. Tieto výsledky publikovalo Pew Research Centre na základe svojho prieskumu. Teenageri väčšinou zažili urážlivé nadávky, prečítali si o sebe klamstvá, dostali explicitné nevyžiadané správy, boli obťažovaní alebo dostávali vyhrážky.

 

Deti, ktoré zažili kyberšikanu, sa často sociálne izolujú, trpia úzkosťami, depresiami, v najhoršom prípade môžu ukončiť svoj život samovraždou. Ku krátkodobým rizikám patrí zhoršený prospech v škole, neschopnosť udržať si sociálne vzťahy a majú dokonca vyššie riziko užívania omamných látok.

 

Závislosti na technológiách

Aj mobilné zariadenia a technológie môžu spôsobovať závislosti. V súčasnosti je do zoznamu psychických porúch zaradená len závislosť na videohrách. Deti majú rady interaktívne prostredie, neustále výzvy a sociálne väzby, ktoré týmto spôsobom nadobúdajú. Ak čas na hrách nie je kontrolovaný a dieťa začne zanedbávať svoj reálny život na úkor toho virtuálneho, môže to znamenať závislosť. Tá sa lieči podobne ako aj iné závislosti, abstinenciou a psychoterapiou.

 

Technológie majú aj svoje pozitíva

Je ale úplný zákaz mobilných zariadení riešením? Určite nie. Aj napriek tomu, že technológie prinášajú mnoho rizík, stále sú dôležité a môžu mať aj pozitívny vplyv na vývin dieťaťa. Podstatné je mať ich využívanie deťmi pod kontrolou. Kompletný zákaz telefónov a tabletov môže viesť k nedôvere, mnoho rodičov preto zastáva miernejšiu formu kontroly, a to reguláciu času online. Deti sa teda môžu hrať alebo prezerať si stránky na internete, ale len v presne vymedzenom čase. Výbornou pomôckou je v tomto smere aplikácia, ktorá po nastavenom čase obrazovku zariadenia zablokuje. Zároveň dokáže sledovať, aký obsah si deti prezerajú online. My sme vyskúšali rodičovskú aplikáciu ESET Parental Control, ktorá má okrem funkcie limitovania času aj schopnosť filtrovať nevhodné stránky pre deti a nedovolí im ich otvárať alebo rodičovi umožní lokalizovať dieťa, ak s ním práve nie je. Viac o všetkých funkciách sa dočítate aj v našej detailnej recenzii.

Zdieľať na facebooku