Ako pracovať s prehnane starostlivými rodičmi žiaka?

Kosačkoví rodičia odstraňujú deťom všetky prekážky z cesty.
Kosačkoví rodičia odstraňujú deťom všetky prekážky z cesty. / Foto: Bigstock

Ako sa vzájomne pochopiť, že obe strany chceme pre dieťa to najlepšie?

 

Čoraz častejšie sa stretávame s fenoménom kosačkového rodiča, teda rodiča, ktorý v dobrej viere kosí všetky prekážky, ktoré by mohli dieťaťu spôsobovať problémy. Ako učitelia sa takýmto rodičom nevyhnete tiež. Chodia za každým jedným učiteľom aj s banalitou, alebo vám volajú neprimerane často, že sa ich dieťa necíti dobre a nemôže prísť do školy. Často chcú iné podmienky pre svoje dieťa, iné pravidlá, lepšiu starostlivosť či pozornosť. A hoci všetci chcete pre dieťa to najlepšie, vaše názory na to, čo je pre dieťa to najlepšie, sa môžu rozchádzať.

Ako pracovať s takýmto náročným rodičom, ktorý sa o všetky problémy dieťa postará skôr, než vzniknú? Prípadne nemôže uveriť, že jeho dieťa sa ocitlo v nejakom probléme? Deti pritom na zdravý vývin problémy potrebujú, a musia si nejakými prejsť. Nemôžu preplávať životom bez prekážok, pretože keď neskôr v reálnom živote nejaké stretnú, nebudú mať pri sebe rodiča, ktorý sa o všetko postará. A čo je dôležité, nebudú ich vedieť zvládnuť a môže ich to doslova položiť. Deti potrebujú dostať svoju lekciu v pravý čas a niesť si následky svojich rozhodnutí a činov. Často však rodičia zasahujú do života dieťaťa aj v škole tým, že neustále spochybňujú rozhodnutia učiteľa, alebo tým, že sa starajú o viac vecí, ako by mali. Ako s takýmito rodičmi pracovať, ak učíte ich dieťa? 

 

Nevnímajte správanie rodiča ako boj

Súčasťou pomoci prehnane starostlivému rodičovi je pomôcť mu pochopiť, že výchova dieťaťa nie je súboj. Títo rodičia sú často defenzívni a nahnevaní, ak je ich dieťa označené ako to, ktoré sa háda, bije, podvádza, klame či fajčí. Avšak nemôžete proti ohňu bojovať ohňom. Krik z vašej strany a pokračovanie vo vojne medzi učiteľom a rodičom ničomu nepomôže. Nemali by ste to vnímať ako boj, a pred ďalším stretnutím s rodičom sa uistite, že ste pokojný. Pokiaľ odpovedáte na e-mail, neodošlite ho nikdy hneď, keď ho dopíšete. Vráťte sa k nemu o pol dňa a verte, že sa na veci budete pozerať jasnejšie. Nedvíhajte telefóny, pokiaľ vás už niečo iné nahnevalo, alebo ste mali veľmi zlý deň. Takisto by ste stretnutia s takýmito rodičmi nemali plánovať v deň, hneď ako sa niečo stane, ale aspoň nasledujúci deň po incidente. Dajte si čas na vychladnutie.

 

Povedzte, čo je vaším cieľom

Pripomeňte rodičom, že chcete pre dieťa len to najlepšie. Pomôcť môže, ak budete s rodičmi zdieľať podobný príbeh, ale s iným dieťaťom v hlavnej úlohe. Nemusíte zachádzať do detailov, ale povedzte im, ako to skončilo. Buďte k rodičom úprimný a rozprávajte o tom, aké je ťažké docieliť, aby sa žiaci naučili prevziať zodpovednosť za vlastné činy, ale nezabudnite im povedať o prípadoch, ktoré ste videli, a o výhodách, ktoré to deťom nakoniec prinieslo. Neustále zdôrazňujte, že pre vás je najdôležitejšie dobro vášho žiaka a chcete, aby uspel. Avšak potrebujete cítiť aj ich podporu. Je dôležité, aby pochopili, že aj neskôr v živote sa ich deti budú musieť podrobiť istým pravidlám, termínom, niekoho iného autorite. Ak sa to nenaučia počas školy, tento problém si vezmú do dospelého života. Tam im to prinesie ďaleko väčšie ťažkosti. Určite rodičov aj vypočujte, pretože ich hlas a názor je tiež dôležitý. Ak bude ale ústrednou myšlienkou vášho rozhovoru „dobro dieťaťa“, určite nájdete spoločnú reč.

 

Vytvorte z rodičov vašich partnerov

Je dôležité, aby ste s rodičmi vedeli komunikovať za každých okolností a vybudovali si s nimi dobrý vzťah. Mali by vedieť, že vám na ich deťoch záleží. Pomôže vám to upokojiť napätie, ak nejaké vznikne. Dobré vzťahy s rodičmi vám môžu pomôcť aj v tom, že rodičia budú o vás pekne rozprávať nielen doma pred deťmi, ale aj pred ostatnými rodičmi.

 

Niekedy musíte ustáť aj opačný názor

Niektoré rodičia sú veľmi ťažké povahy. Chcú to, čo si myslia, že je pri ich dieťa najlepšie, no nedokážu sa pozrieť na svoje dieťa z iného uhla pohľadu. Vy chcete to isté, ale pri svojich rozhodnutiach musíte brať do úvahy celú triedu či školu. Ak rodičia nechápu vaše rozhodnutie a ako ste k nemu dospeli, musíte si ho vedieť ubrániť. Nejde o pýchu alebo tvrdohlavosť, ale zásadovosť. Jedná sa o určité štandardy, školské pravidlá a o záväzok, ktorý máte aj voči iným študentom. Vašou úlohou je docieliť, aby sa všetci žiaci vyvíjali a osobnostne rástli. A treba rodičom povedať, že niekedy môžu deti podrásť aj vďaka problémom, ktoré na svojej ceste stretnú. Ak sa nájdu rodičia, ktorí to nebudú vedieť pochopiť, jednoducho si svoj názor ustojte.

 

Je náročné pracovať s prehnane starostlivými rodičmi, rozprávať o vašich najlepších úmysloch, a nehádať sa s nimi. Je frustrujúce, ak máte pocit, že vám a vášmu úsudku rodičia neveria. Avšak rovnako, ako sa žiaci učia vďaka problémom, aj vám môžu tieto náročné situácie a skúsenosti pomôcť v zlepšovaní vašich komunikačných schopností a budovaní vzťahov.

Zdieľať na facebooku