Komunikácia rodičov a učiteľov je dôležitá aj počas pandémie COVID-19

Školy by nemali zabúdať na komunikáciu s rodičmi počas dištančného vzdelávania.
Školy by nemali zabúdať na komunikáciu s rodičmi počas dištančného vzdelávania. / Foto: Pexels

Školy by nemali zabúdať na komunikáciu s rodičmi ani počas dištančného vzdelávania. V tomto období pociťujú rodičia väčšiu neistotu ohľadne vzdelávania svojich detí a môžu mať množstvo otázok. 

 

Deti, rodičia i učitelia sa aktuálne nachádzajú vo veľmi ťažkej situácií. Na jednej strane sú na nich kladené požiadavky na zvládnutie dištančného vzdelávania, no na druhej strane nikdy nebolo vzdelávanie spochybňované tak veľmi, ako v týchto časoch. Pandémia výrazne ovplyvnila vzdelávacie praktiky na celom svete. Učitelia, študenti a rodičia boli nútení vydať sa na novú cestu s nepredvídateľnými výzvami. Počas toho je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby učitelia a rodičia spolupracovali a pomáhali svojim deťom bezodkladne napredovať.

 

Prečo je komunikácia učiteľa a rodiča dôležitá?

Vďaka efektívnej komunikácii s rodičmi môžu učitelia vidieť, či a ako žiaci a študenti zvládajú plniť svoje úlohy. Na to však musia byť otvorené komunikačné kanály medzi školou a rodičmi. Dobrý vzťah medzi rodinou a školou je bez ohľadu na aktuálnu situáciu jedným z hlavných faktorov pozitívnych výsledkov študentov. Keď je však jedna strana ťažko dostupná alebo sa zdá byť neochotná zúčastniť sa, budovanie týchto vzťahov môže byť ťažké.

 

Využite všetky dostupné kanály

Školy sa nemôžu spoliehať na to, že pomocou jednej komunikačnej metódy sa dostanú všetky potrebné správy do všetkých domov, je preto nevyhnutné, aby sa komunikačné stratégie prispôsobili potrebám rodín a ich harmonogramu. Nie všetci rodičia môžu byť oslovení rovnakým spôsobom. Pri rozhodovaní, ktorú platformu či metódu použiť, je potrebné vziať do úvahy naliehavosť správy a dynamickú povahu situácie. Najdôležitejšie je, aby sa všetky informácie dostali k najzraniteľnejším rodinám. Niektoré stratégie, ktoré je potrebné zvážiť, zahŕňajú:

 • Online konferencie pre rodičov (Zoom, Skype atď.);
 • Telefonické hovory;
 • Správy (WhatsApp, Viber, Signal);
 • E-mail;
 • Školský web;
 • Platformy sociálnych médií (Facebook).

 

Užitočné tipy na komunikáciu medzi učiteľmi a rodičmi

V prvom rade  by sa učitelia mali uistiť, že poskytujú rodičom dostatok informácií. Tu je niekoľko rád, ako pomôcť pedagógom a rodičom spolupracovať na podpore zdravého vzdelávacieho prostredia doma:

 

1. Vytvorte si spoločnú skupinu na sociálnych médiách

Založenie spoločnej skupiny by mohlo veľmi pomôcť rodičom ako podporná platforma. V prípade akýchkoľvek nejasností sa na stránke môžu rodičia jednoducho skontaktovať s učiteľom či inými rodičmi. Takýmto spôsobom sa dá vyriešiť veľmi veľa problematických oblastí aj na diaľku.

 

2. Organizujte pravidelné virtuálne stretnutia

Virtuálne stretnutia by mohli byť organizované raz za týždeň. Učiteľ by mal prevziať kontrolu nad programom schôdzky a rešpektovať čas účastníkov. Nie je potrebné odpovedať pred celou skupinou na veľmi osobné otázky, na tie je možné odpovedať priamo rodičovi. Pravidelná komunikácia z hľadiska správania študentov môže osvetliť základné stresory a ťažkosti, ktoré majú vplyv na celkovú výučbu. Cieľom týchto stretnutí by malo byť ukázať rodičom, že každý študent či žiak je dôležitý a zo strany školy a učiteľa je robené maximum, aby sa deťom aj v tejto situácií dostalo čo najlepšieho vzdelania.

 

3. Udržujte otvorenú komunikáciu

Rodičia museli na seba prevziať úlohu učiteľa a učitelia musia zostať trpezliví a chápaví. Dištančné vzdelávanie môže byť pre všetkých zúčastnených vrátane študentov veľmi náročné. Keď sa žiaci a študenti učia nové poznatky alebo zručnosti, učiteľ je pre nich autoritou, pri rodičoch to však platiť nemusí. Učitelia môžu pomôcť rodičom v tejto novej úlohe udržiavaním otvorenej komunikácie. Prostredníctvom komunikačných kanálov ako je e-mail, telefón, videohovory môžu pomôcť rodičom zvládnuť fakt, že sú dlhodobo učiteľmi svojich detí.

 

4. Ponúknite povzbudenie a pomocnú ruku

Ide vám to výborne!“ a „Je niečo, s čím by som vám mohol pomôcť?“ sú dve otázky, ktoré môžu spôsobiť revolúciu vo vzťahu rodič - učiteľ. Rodičia sa vo virtuálnom školskom procese môžu cítiť bezmocní a osamelí, aj keď sú k dispozícii rôzne virtuálne zdroje. Ak im však učiteľ podá pomocnú ruku, dáva rodičom pocit pohodlia a spolupráce.

 

5. Komunikujte zreteľne

Je veľmi dôležité dôsledne a systematicky komunikovať s rodičmi, a to nielen z nevyhnutnosti. Je potrebné vytvoriť jasné a konzistentné komunikačné mechanizmy, a tým povzbudzovať rodičov, aby sa zapájali, a podporovali činnosť svojich detí. Komunikácia môže presahovať rámec COVID-19, a táto situácia môže byť výborným začiatkom na posilnenie spoločnej komunikácie. Je tiež dôležité, aby školy zabezpečili, že všetci rodičia a študenti, vrátane tých najzraniteľnejších, majú prístup k hlavným informáciám tým, že zabezpečia, aby bola komunikácia prístupná pre všetkých.

 

6. Nájdite správny tón

Toto odporúčanie platí pre rovnako pre rodičov aj učiteľov. Buďte srdeční a pozitívni, či už komunikujete prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo inak, buďte ústretoví a pozitívni. Dbajte na pravidelnú komunikáciu. Spoločná priateľská komunikácia podporuje vzájomnú dôveru. Je totiž nevyhnutné, aby rodičia dôverovali učiteľom svojich detí.

 

7. Pravidelný podcast

Postačoval by aj týždenný záznam podcastu, v ktorom by učitelia mohli zdieľať tie najzaujímavejšie informácie pre rodičov prípadne ako podpora k niektorým náročnejším témam vzdelávania.

 

Komunikácia s rodičmi súvisiaca s COVID-19 môže zahŕňať:

 • Aktuálne informácie o COVID-19 a opatreniach prijatých školou na zníženie rizík.
 • Opatrenia, ktoré sú očakávané od rodičov a študentov.
 • Poskytovanie poradenstva o správnych zdravotných a hygienických postupoch.
 • Nabádanie rodičov a študentov, aby hovorili s ľuďmi, ktorým dôverujú, o svojich obavách a o tom, ako sa cítia v situácií, v ktorej sa ocitli.
 • Informácie pre rodičov o tom, ako môžu podporovať učenie svojich detí.
 • Informácie pre rodičov o akejkoľvek zmene akademických osnov.
 • Povzbudzovanie rodičov, aby vytvorili spoločné skupiny pre vzájomnú online diskusiu o rôznych problémoch a obavách.
Čítajte viac o téme: Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku