Britské televízne programy ukazujú rodičom, aký vplyv majú na úspech detí: Školy nedokážu robiť zázraky, ale vy môžete

Britské reality show ukazujú, že pri akademických výsledkoch detí sú rodičia naozaj dôležití.
Britské reality show ukazujú, že pri akademických výsledkoch detí sú rodičia naozaj dôležití. / Foto: Bigstock

Kto je zodpovedný za školské výsledky detí? Britské médiá netradičným spôsobom pomocou reality show vtiahli rodičov do tejto debaty a zrealizovali zaujímavý experiment. Čo zistili?

 

Prečo sa dieťaťu v škole nedarí? Teoretizovať by sa dalo o jeho slabých výsledkoch celé hodiny. Učiteľ bude tvrdiť, že za to môže lajdáckosť, rodič, že učiteľ nevysvetľuje učivo dostatočne. Pravda je taká, že niekedy nerobia pre deti dosť školy, inokedy vlastní rodičia.

 

Britské televízne reality show si tentokrát posvietili na rodičov. Netradičným spôsobom ukazujú, aký významným prvkom sú v akademických výsledkoch detí práve rodičia. Čo sa stane, ak dieťaťu, ktorému sa v škole nedarí, vymeníte rodičov? Túto otázku si položili tvorcovia jednej reality show a britskej školy. S cieľom nájsť odpoveď si rodiny vymenili deti. A čo diváci v priamom prenose mohli vidieť? Z detí, ktorým sa v škole nedarilo, boli pri nových starostlivejších rodičoch zrazu deti, ktorým sa výsledky ihneď zlepšili.

 

Ako ale povedať rodičovi, že sa dobre nestará o svoje dieťa? Ako pritiahnuť rodičov, aby sa zaujímali o to, ako vychovávať v dnešnej dobe deti a byť im oporou?

 

Záujem rodiča je najviac

Na BBC2 v máji tohto roku bežal obľúbený výchovný televízny program Život s tými chytrými. Ide v podstate o experiment, v ktorom si rodiny vymenia svoje deti s cieľom zistiť, ako to ovplyvní ich akademické výsledky. Ide o spolužiakov, ktorí sa dobre poznajú, no každý z nich je v škole na opačnom konci hodnotiacich rebríčkov učiteľov.

 

Jack má 15 rokov, býva často po škole a hrozí mu, že ak sa niečo nezmení, školu úspešne neskončí. Tharush je jeho rovesník, no s celkom iným príbehom. V piatok večer, zatiaľ čo jeho kamaráti chodia na večierky, on sedí doma a počíta matiku. Jackova mama je príjemná a milá žena, ale je veľmi zaneprázdnená. Jacka nemá pod kontrolou a nad úlohami ho udržať nedokáže. Tharushova mama utiekla z Filipín pred občianskou vojnou so strachom, že počas úteku umrie. Synove vzdelanie je pre ňu priorita. Chce mu dopriať lepší život, aký mala ona sama. Obaja chlapci sú hlavní hrdinovia televízneho experimentu Život s chytrými, ktorý je tiež zároveň školským experimentom. Slabí žiaci sa dostávajú do rodín najlepších žiakov s najlepšími školskými výsledkami. V tomto prípade Jack putuje do Tharushovej rodiny. Už po 6 týždňoch iného režimu, na aký bol zvyknutý doma, sa ukazuje, že jeho výsledky sa zlepšujú.

 

Foto: BBC2

 

Ak je to v televízii, je to pravda

Je možné, že ste už niekoľkokrát čítali, že vplyv rodičov na školské výsledky detí je najsilnejší. Ak to ale vidíte naživo, na konkrétnych príbehoch ľudí, ľahšie tomu uveríte. Navyše neexistuje v dnešnej dobe nič efektívnejšie ako reality show, ak chcete zasiahnuť dôležitou informáciou masu. To sa Británii darí výborným spôsobom. V Británii sú podobné výchovné televízne programy veľmi obľúbené. Novinárka Gaby Hinsliff vo svojom článku pre denník Guardian približuje viacero z nich.

 

 

Ako sa správali rodičia, ktorí predstavovali pozitívnu zmenu?

Zaujímali sa pravidlene o úlohy, výsledky a napredovanie detí a podporovali ich. Vo všeobecnosti panuje zhoda odborníkov v tom, že jedinečný vplyv na výsledky detí má od malička napríklad aj spoločné čítanie, nastavovanie rutiny a hraníc, uisťovanie sa, že deti majú dostatok spánku, spoločné večere a preukazovanie, že rodičom na škole dieťaťa záleží.

 

Len ťažko povedať, koľko detí ako Jack sedí v každej jednej triede kdekoľvek na svete. Detí, ktorým by pomohol iný prístup rodičov a zásadne zmenil ich budúci život.

 

Čo môžu urobiť školy, aby rodičia zmenili prístup?

Rodičov detí vymeniť nemôžeme, ale môžeme ich prinajmenšom vtiahnuť do škôl a začať edukovať.

V zahraničí už v mnohých školách existuje spolupráca s rodičmi na vysokej úrovni. Vo Fínsku zapájajú rodičov do bežného života školy tak, že chodia učiť deti záujmové krúžky, alebo že umožňujú využívať rodičom s deťmi priestory školy aj na voľnočasové aktivity. Robia podujatia, na ktorých sú vítaní nielen rodičia, ale aj širšia rodina. A oni vďaka tomu vstupujú do škôl pravidelne a majú z toho radosť. Zakladajú v každom jednom meste silné rodičovské organizácie, ktoré dohliadajú na politiku škôl a aktívne do nej zasahujú. To všetko sú veci, ktoré deťom dávajú signály, ako veľmi im na vzdelaní ich detí záleží.

 

V Amerike zase existujú školy, ktoré neprijímajú nových žiakov bez toho, aby ich rodičia neabsolvovali špecializované rodičovské kurzy. Vysvetľujú im na nich, kedy ich dieťa môže byť v škole úspešné, akú významnú rolu pri tom zohrávajú práve oni – rodičia a ako dokážu byť počas školského roka deťom oporou.

 

Nie všetci čakajú na pokyny zhora

Aj na Slovensku už nájdete inšpiratívne školy, ktoré sa chopili v tomto smere iniciatívy. Bohaté skúsenosti s edukáciou rodičov má u nás napríklad Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave. Tá ponúka v spolupráci s odborníkmi rodičom konferencie, workshopy, semináre na najrozličnejšie témy už niekoľko rokov. Konkrétne návody, ako pomáhať deťom v ich akademických úspechoch, sa rozhodli dať rodičom aj v Základnej škole v Novákoch. V novembri otvárajú Rodičovskú akadémiu Základnej školy v Novákoch a začínajú s prvou témou „Ako pomôcť dieťaťu učiť sa zmysluplne a s radosťou.“ Záujem už prejavilo 149 rodičov a na stretnutiach ich budú rovnako pravidelne školiť odborníci. Veria, že aj u nich bude mať takýto prístup pozitívny dopad na deti. 

Zdieľať na facebooku