Vyučovanie vonku prináša benefity nielen žiakom, ale zvyšuje aj spokojnosť učiteľa so svojim povolaním

Outdoorové vzdelávanie v Judith Kerr Primary School.
Outdoorové vzdelávanie v Judith Kerr Primary School. / Zdroj: Judith Kerr Primary School

Vonkajšie vzdelávanie ponúka pre žiakov naozaj mnoho výhod. Odborníci tvrdia, že učenie v prírode je pre študentov veľmi prospešné, pretože ich to robí zdravšími a šťastnejšími.

 

Prostredníctvom rozhovorov výskumníci preskúmali názory a skúsenosti žiakov a pedagógov na troch základných školách v južnom Walese, ktoré prijali program vzdelávania vonku. Ten zahŕňal vyučovanie podľa učebných osnov v prírodnom prostredí aspoň na jednu hodinu za týždeň.

V rámci výskumu sa uskutočnili rozhovory s riaditeľmi, učiteľmi a so žiakmi vo veku 9 - 11 rokov pred a počas realizácie programu vzdelávania v prírode. Školy v štúdii uviedli rôzne prínosy externého vzdelávania pre dieťa aj učiteľa ako je zlepšenie zdravia, prospechu a vyššia angažovanosť v škole.

Autorka štúdie Emily Marchantová, výskumníčka doktorandského štúdia v lekárskych štúdiách na Swansea University, uvádza: „Zistili sme, že žiaci cítia pocit slobody, keď sú mimo obmedzujúcich stien v triede. Žiaci pri rozhovoroch uviedli, že sa viac angažovali v školských aj mimoškolských aktivitách a boli pozitívnejší v súvislosti so vzdelávacím procesom. Mnohí študenti tvrdia, že ich prospech a pamäť boli lepšie.“

 

Výhody vzdelávania vonku

Tým, že sa školy zaviazali učiť sa nielen v triede, ale aj mimo nej, boli schopné naučiť deti, že učenie sa vlastne uskutočňuje všade a vždy. Deti lepšie chápu, čo učenie znamená, že to nie je niečo, čo sa deje len vtedy, keď je otvorená kniha. Štúdia v Kalifornii z roku 2006 poukázala na dôkaz toho, že vonkajšie vzdelávanie zlepšuje známky detí. Študenti z 11 škôl, ktorí študovali na základe učebných osnov vonku, zaznamenali až v 72 % prípadov lepšie hodnotenie vo všetkých oblastiach od matematiky až po dochádzku. V tom istom roku Dennis Eaton vo svojej knihe Cognitive and Affective Learning in Outdoor Education publikoval svoje zistenie, že kognitívne schopnosti študentov sú lepšie vyvinuté, ak sú počas štúdia pravidelne vystavovaní vonkajšiemu prostrediu.

 

Medzi rôzne výhody patrí:

  • Študenti, ktorí majú skúsenosti s vonkajším vzdelávacím prostredím, majú tendenciu byť pozornejší.
  • Vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu a pomáha pri zvládaní emócií.
  • Deti majú v súčasnosti často okolo seba veľa digitálnych obrazoviek. Výsledkom môže byť „porucha deficitu prírody“, ktorá môže viesť k obezite a možným psychologickým a akademickým problémom. Vzdelávanie vonku umožňuje študentom zamerať sa na prírodu.
  • Vonkajšie prostredie prirodzene inšpiruje deti, aby boli fyzicky aktívnejšie.
  • Vystavovanie sa jasnému slnečnému svetlu v prírode je zdravé pre oči. Jasné slnečné svetlo je nevyhnutné na to, aby sa oči vyvíjali správne, čím sa znižuje riziko krátkozrakosti.
  • Vo vonkajšom prostredí sú deti viac motivované spolupracovať v skupinách, čo môžu zlepšiť ich sociálne zručnosti. Naučia sa zvládať konflikty, komunikovať a spolupracovať so svojimi rovesníkmi efektívnejšie.
  • Vzdelávanie v prírode poskytuje deťom praktické skúsenosti v prírode. Väčšina detí sa učí lepšie pomocou svojich zmyslov. Vonkajšie prostredie je na to ideálnym miestom. Namiesto prezerania rôznych druhov rastlín alebo voľne žijúcich živočíchov na počítači alebo televíznej obrazovke ich môžu vidieť, cítiť, počuť a ​​dotýkať sa ich v prírode. Odporúča sa so žiakmi pestovať v školskej záhrade ovocie a zeleninu. Tieto praktické skúsenosti kultivujú lásku k prírode a vyvárajú záujem o prírodné zdroje.

 

Vyučovanie vonku zvyšuje osobnú pohodu učiteľov

Pozitívne dopady vzdelávania mimo tried na deti sú potvrdené mnohými štúdiami, ale táto štúdia zistila vplyv aj na učiteľov.

Autorka štúdie uvádza: „Spočiatku mali niektorí učitelia výhrady k zmene štýlu vyučovania, ale keď bolo učenie v prírode zakotvené v učebných osnovách, nakoniec hovorili o lepšej spokojnosti s prácou a vyššej osobnej pohode. Naše zistenia vo všeobecnosti zdôrazňujú potenciál vzdelávania na zlepšenie angažovanosti škôl a výsledkov v oblasti zdravia, prospechu a vzdelávania detí."

 

Ako presadiť vyučovanie vonku?

Ak vezmeme do úvahy všetky tieto výhody, vonkajšie vzdelávanie by malo byť niečo, čo by sa všetky školy mali snažiť začleniť do svojich učebných osnov. Ak chcete pre svoje dieťa viac príležitostí na učenie sa vonku, porozprávajte sa s riaditeľmi škôl o začleňovaní prírodného prostredia do vyučovania. Alebo sa porozprávajte s ostatnými rodičmi detí o prínosoch učenia sa vonku a diskutujte o spôsoboch realizácie vzdelávania v prírode vo vašej komunite.

Zdieľať na facebooku