Deti, ktorých starí rodičia majú nadváhu, majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú bojovať s obezitou

Deti, ktorých starí rodičia majú nadváhu, majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú bojovať s obezitou
Deti, ktorých starí rodičia majú nadváhu, majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú bojovať s obezitou / Foto: Bigstock

Vedci upozorňujú, že na nadváhu či obezitu detí nemajú vplyv len rodičia, ale aj starí rodičia.

 

Nadváha a obezita celosvetovo narastá a dotýka sa aj detí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí nadváhou 39 miliónov detí mladších ako päť rokov. Na tento proces vplýva viacero faktorov. Podľa vedcov sú to aj najbližší ľudia detí, teda rodičia či starí rodičia.

 

Ako rodičia prispievajú k riziku obezity svojich potomkov, je dobre známe , ale o tom, ako ovplyvňujú v tomto smere starí rodičia svoje vnúčatá, sme toho veľa nevedeli. Austrálski vedci sa preto pozreli na tento vzťah hlbšie a pripravili systematický prehľad štúdií zahŕňajúcich viac ako 200 000 ľudí na celom svete. Ten potvrdil, že obezita sa prenáša cez viaceré generácie rodín. Vedci sa preto snažia prísť na to, prečo k tomu dochádza a ako tento cyklus prerušiť.

 

Nadváha býva príčinou celoživotných zdravotných problémov

Obezita dnes nie je len estetický problém, ale nesie so sebou množstvo pridružených ochorení, ktoré môžu významne znižovať kvalitu života. U detí a dospievajúcich je obezita spojená s rozvojom zdravotných problémov ako vysoký krvný tlak, nerovnováha cholesterolu, inzulínová rezistencia, diabetes mellitus, zrýchlený rast a dospievanie, ortopedické ťažkosti, psychosociálne problémy, zvýšené riziko srdcových chorôb a predčasná úmrtnosť.

Austrálski vedci preskúmali existujúce dostupné dôkazy o vzťahu medzi starými rodičmi, ktorí majú nadváhu alebo obezitu, a stavom zdravej hmotnosti ich vnúčat. Pozreli sa na 25 štúdií, ktoré zahŕňali 238 771 ľudí zo 17 krajín. Kombinované údaje potvrdili, že obezita sa prenáša viacgeneračne – nielen z rodiča na dieťa, ale aj zo starého rodiča na vnúča.

Zistili, že deti, ktorých starí rodičia sú obézni alebo majú nadváhu, majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť obezity alebo nadváhy v porovnaní s tými, ktorých starí rodičia majú „normálnu“ hmotnosť.

 

Môžu za to gény alebo výchova?

Podľa vedcov existujú pravdepodobne dva spôsoby, ako k tomu dochádza. Vplyv môže byť nepriamy, teda prostredníctvom génov rodičov alebo sa môže vyskytnúť priamo prostredníctvom úloh, ktoré zohrávajú starí rodičia pri výchove detí.

Čo sa týka biologických faktorov, tak vajíčka aj spermie obsahujú molekuly, ktoré reagujú na nutričný príjem rodičov. To znamená, že vlastnosti, ktoré sú náchylné na vysoký prírastok hmotnosti, sa môžu preniesť zo starých rodičov na rodičov a potom na ich vnúčatá. A dôkazy ukazujú, že genetika, environmentálne faktory, životný štýl a stravovacie návyky zohrávajú kľúčovú úlohu pri predisponovaní jednotlivcov k obezite.

To, čo jeme a čím kŕmime členov našej rodiny, môže viesť k prejavom určitých genetických vlastností (pojem označovaný ako epigenetika), ktoré sa potom môžu prenášať na ďalšie generácie. V dôsledku spoločných rodinných, genetických a environmentálnych faktorov má obezita tendenciu agregovať sa v najbližších rodinách a štúdie neustále uvádzajú medzigeneračný prenos obezity z rodičov na deti.

Príjem potravy môže tiež ovplyvniť zdravie a biológiu naprieč viacerými generáciami. Štúdia zo Švédsku uvádza, že primeraná strava starých rodičov z otcovej strany vo veku desiatich rokov znížila srdcové choroby a cukrovku a zvýšila dlhovekosť ich vnúčat.

 

Na výbere stravy záleží

Takže stav hmotnosti starých rodičov a výber toho, čo a koľko jedia u nich doma, môžu ovplyvniť váhu ich vnúčat priamo alebo prostredníctvom rodičov detí. Tieto vplyvy môžu byť väčšie alebo menej významné v závislosti od úlohy starých rodičov ako poskytovateľov primárnej starostlivosti alebo v rámci spoločného bývania. 

Ak a starí rodičia zapájajú do výchovy vnúčat, výrazne ovplyvňujú vedomosti, prístup a správanie detí vo vzťahu k zdravej výžive. Možno to vidieť na spoločných jedlách, receptoch, ktoré sa odovzdávajú, alebo špeciálnych pochúťkach pre blízkych. Takéto návyky môžu zvýšiť riziko detskej obezity nad rámec genetických faktorov.

 

Prevencia je dôležitá

Výskum ukazuje, ako je dôležité zahrnúť starých rodičov do stratégií prevencie obezity. Okrem rodičov by mohli byť starí rodičia orientovaní na poskytovanie poradenstva o zodpovednom stravovaní, rozpoznávaní hladu a sýtosti, určovaní limitov, ponúkaní zdravých potravín a používaní opakovaného vystavenia na podporu prijatia. Môžu pomôcť pri podpore pravidelného cvičenia a odrádzať od nátlakových praktík kŕmenia svojich vnúčat.

Čítajte viac o téme: Výskum, Zdravé stravovanie
Zdieľať na facebooku