Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Flegmatik #4

Dieťa flegmatik váš život spomalí.
Dieťa flegmatik váš život spomalí. / Foto: Bigstock

V článku Prečo by ste pri výchove detí mali brať do úvahy temperament a nepristupovať k nim rovnako?, sme priblížili rodičom význam odlišnosti prístupu rodičov k výchove dieťaťa podľa jeho temperamentu. Ak rodičia vo výchove každého jedného dieťaťa v rodine pristupujú individuálne a uvedomia si včas, že na každé dieťa platí niečo iné, rodina môže viesť pokojný a harmonický život.

 

Dnes si priblížime posledný štvrtý temperament, aký vaše dieťa môže mať– flegmatika. Je to typ dieťaťa, ktoré v predstavivosti predbehne všetkých, ale do života vám vnesie spomalenie, ktoré vás možno občas bude privádzať k zúfalstvu. Dieťa s týmto typom nervovej aktivity je vždy pokojné a dá sa povedať nevyrušiteľné. Pri tomto dieťati budete mať pocit, že čas sa zastavil alebo prinajmenšom, že nemá žiadnu cenu.

 

 

Aký je flegmatik?

Pomalý, sedavý temperament

Je to typ dieťaťa, ktoré má rado svoj pokoj a pohodlie. Potrebuje poriadok a opakovanie činností ho udržuje v pohode.

 

Charakteristické črty flegmatika

 

Pozitíva

 • Nie je nestály ako sangvinici či cholerici;
 • Je trpezlivý;
 • Vždy býva pokojný;
 • Máva zväčša dobrú povahu;
 • Nie je ľahko zraniteľný;
 • Má veľké kapacity na prácu a vždy ju dokončí;
 • Je vytrvalý, verný;
 • Dokáže si nabrať na seba veľa práce;
 • Vo vzťahoch je vyrovnaný;
 • Je to mysliteľ, ktorý prichádza s veľkými nápadmi.

 

Negatíva

 • Má problémy s tým, aby sa pustil do akejkoľvek činnosti;
 • Všetko robí pomaly;
 • Je to sedavý typ;
 • Potrebuje väčší čas, aby sa sústredil;
 • Pomaly robí rozhodnutia;
 • Je tvrdohlavý;
 • Je málo iniciatívny;
 • Vzhľadom na svoju pohodlnosť má sklony k obezite.

 

 

Hoci je pre neho charakteristické, že je to pomalé dieťa, jeho reakcie a pamäť sú silné. Spomedzi detí  býva asi najviac odlišné.

Flegmatik robí všetko do detailov a nemá problém prekonávať prekážky. Jeho rozhodnutia sa nemenia a ak sa musí brániť, nájde v sebe maximum tvrdohlavosti. Je veľmi oddaný a verný svojim priateľom a rodine, hoci je pre neho ťažké dobrého priateľa nájsť.  Dostať z neho niečo môžete považovať za skutočnú výzvu.

Ak je to možné, vyhýba sa konfliktom, boju a nemá rád riskovanie.  Jeho rečový prejav je pomalý , výrazný, ale nepoužíva gestá, ani výraznejšiu mimiku.

Pretože je flegmatické dieťa pomalé, potrebuje dostatok času, aby nové informácie strávilo. Ak sa tak však stane, pamätá si ich veľmi dobre. Flegmatik sa učí všetkým zručnostiam dlho a ťažko.

Malé deti nemajú rady zmeny a len veľmi pomaly sa prispôsobujú novým situáciám a potrebujú dlhú adaptáciu v detskom organizovanom kolektíve.

Hoci je flegmatik veľmi trpezlivý, ak sa raz nahnevá, radšej sa od neho držte ďalej, lebo môže explodovať. V tomto prípade je cholerik popri ňom len jeho slabý odvar.

 

Ako vychovávať dieťa- flegmatika?

1)  Základným prístupom vo výchove flegmatického dieťaťa je nenaháňať ho. Nedokáže pracovať v časovom strese. Potrebuje jednoducho svoj pokoj. Nevyžadujte od neho rýchlosť.

2)  Učte dieťa využívať svoj čas efektívne, aby dokázalo plniť úlohy, ktoré sú mu dané a nezlyhávalo. Toto sa musí naučiť zvládať už v detstve a na to by rodičia mali naozaj myslieť.

3)  Nevolajte svoje dieťa „slimák“ a podobnými nálepkami, nemôže za to a určite to bude počuť všelikde.

4)  Netlačte na svoje dieťa, pretože pod tlakom sa stáva ešte viac pasívne a nemotorné.

5) Deti flegmatici potrebujú veľa uznania.  

6)  Ak chcete neaktívneho flegmatika priviesť k záujmu o pohyb, hrajte s ním hry, kde je potrebný rýchly pohyb, presnosť, svižnosť a povzbudenie, keď dodržuje pravidlá.

7)  Trénujte s ním prechod z jednej aktivity do druhej. Vaše dieťa s tým má problémy.

8)  Rozvíjajte jeho detskú zvedavosť. Potrebuje k svojej aktivite trošku postrčiť, inak by mohol svoj život stráviť v pohode aj na gauči. Čítajte si spolu zaujímavé edukačné knižky, pozerajte vedecké filmy, navštevujte múzeá a hovorte o tom, čo ste sa dozvedeli.

9)  Stimulujte ho už ako bábätko k väčšej iniciatíve.

10) Učte deti spolupracovať v tíme.

11) Pracujte na rozširovaní jeho rečových schopností.

12) Tieto deti mávajú často hudobný talent a rady sa venujú hudbe. Skúste mu v rámci svojich mimoškolských aktivít ponúknuť túto možnosť.

 


Foto: Bigstock

 

Čítajte viac o téme: Temperament
Zdieľať na facebooku