Temperament

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Flegmatik #4

Flegmatik je typ dieťaťa, ktoré v predstavivosti predbehne všetkých, ale do života vám vnesie spomalenie, ktoré vás možno občas bude privádzať k zúfalstvu. Budete mať pocit, že čas sa zastavil alebo prinajmenšom, že nemá žiadnu cenu. Ako vychovávať flegmatika a vytvárať mu čo najlepšie podmienky pre rozvoj?

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Melancholik #3

Melancholik je typ dieťaťa, ktoré je priveľmi citlivé, často plače, nemá rado spoločnosť a rodina bude navždy jeho alfou i omegou. Viete, ako ho vychovávať?

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Sangvinik #2

Sangvinik je typ dieťaťa, ktoré neznáša nudu, má veľa energie a bude ju vyžadovať aj od vás. Viete, ako ho vychovávať?

Prečo by ste pri výchove mali brať do úvahy temperament vašich detí a nepristupovať k nim rovnako?

Temperament detí môže pri harmónii v rodine zohrávať veľkú úlohu. Beriete naň ohľad?

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Cholerik #1

Cholerik typ, ktorý si vyžaduje asi najväčšiu dávku trpezlivosti a sebaovládania zo strany rodičov, pretože práve v tejto oblasti má cholerické dieťa najviditeľnejšie problémy.