Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Melancholik #3

  

V článku Prečo by ste pri výchove detí mali brať do úvahy temperament a nepristupovať k nim rovnako?, sme si objasnili dôležitosť prístupu rodičov k výchove dieťaťa na základe jeho temperamentu. Podľa vedcov neexistuje jednotný prístup, ktorý by bol vhodný pre všetky deti. Každý súrodenec je úplne iný, a preto ak chceme mať šťastnú a harmonickú rodinu, mali by sme ku každému svojmu dieťaťu pristupovať inak.

 

 

  

Dnes sa budeme venovať tretiemu temperamentu dieťaťa – melancholikovi. Je to typ dieťaťa, ktoré je viac ako predošlé typy temperamentov sústredené na rodinu. Je to introvert a nemá v obľube spoločnosť, preto rodina bude vždy jeho skutočným prístavom.

 

 

Aký je melancholik?

Typickými črtami charakteru melancholika je, že je to citlivé, jemné a poslušné dieťa. Býva tiež plaché, rozpačité a nerozhodné. Jeho váhavosť je vidieť vo všetkých  jeho pohyboch, gestách i artikulácii. Smutné je, že jeho emocionálna nestabilita naozaj nie je vrtoch. Je veľmi senzitívny a dokonca aj kvôli zvýšenému ľudskému hlasu sa takéto malé dieťa ihneď rozplače. Slzy melancholika sú nevyčerpateľné. Tieto deti sa boja všetkého a obzvlášť neznámych ľudí a nových situácií.

 

 

Charakteristické črty

Pozitíva

 • Tieto deti sú veľmi citlivé.
 • Sú prirodzene vrúcne a schopné súcitu a pochopenia.
 • Často majú vysoký intelekt.
 • V rodinnom prostredí sú to svedomití pracovníci.
 • Sú jemné.
 • Majú dobrú vôľu.
 • Sú veľmi naviazaní na rodinu.

 

Negatíva

 • Melancholici sú ľahko zraniteľní a priveľmi plachí.
 • Bývajú často zamyslení.
 • Izolujú sa a nemajú radi spoločnosť.
 • Sú menej aktívni.
 • Ak nemajú ideálne podmienky, efektivita ich práce býva nízka.

 

Deti melancholici sa v novom kolektíve uzavrú do seba a chcú zostať niekde v tieni. Často sú posadnutí dokonalosťou a veľmi bolestivo reagujú na negatívne zhodnotenie svojich výkonov. Tresty vnímajú ako absolútnu tragédiu. Zraniteľnosť je u takéhoto dieťaťa na vrchole a nikdy nemá konca. Všetko si veľmi pripúšťa. Melancholické deti sú tiež veľmi podozrievavé a často sa trápia aj nad maličkosťami. Čokoľvek nepodstatné je v ich prípade dôležité.

 

Malý melancholik je vystrašený z nových miest a akýchkoľvek zmien životného štýlu.

Vzdelávanie mu robí ťažkosti. V dôsledku svojej nedostatočnej aktivity konštantne stráca pozornosť na nepodstatné veci a nedokáže sa sústrediť na tie základné.

Toto dieťa je z akejkoľvek aktivity rýchlo unavené. Unaví sa ľahko dokonca aj z hry.

Melancholici rýchlo menia svoju náladu, a preto ťažko prichádzajú do kontaktu s rovesníkmi. Dá sa povedať, že tieto deti nemajú rady spoločnosť.

Ich pohyby sú neisté a chabé. Ich hlas je tichý, ale s expresívnou intonáciou.

 

Ako vychovávať dieťa- melancholika?

1) Základným princípom, ktorý vo výchove musíte aplikovať pri takomto dieťati je „žiadne ubližovanie.“

 

2) Správanie sa k dieťaťu a váš výchovný prístup ovplyvňuje zraniteľnosť jeho psychiky. Nezvyšujte preto na neho hlas a nepokúšajte sa u neho priveľkým tlakom dosiahnuť nejaké výsledky. Komunikujte s ním citlivo a pokojne. Dajte mu čas spracovať veci, ktoré sa vám nepáčili.

 

3) Pamätajte, že dieťa melancholik vyžaduje špeciálnu pozornosť, vrúcny vzťah a pomoc. Buďte k nemu jemný. V komunikácii s melancholikom často používajte dotyky, pohladenia hlavy a podobne.

 

4) Veľa ho chváľte a nešetrite vyjadrovaním úprimných citov a slov. Citlivo to vníma a dodáva mu to životnú silu, ak vie, že je milované. Tým, že nemá v obľube spoločnosť, býva takéto dieťa upäté hlavne na rodinu. Buďte mu preto dobrým útočiskom.  

 

5) Povzbudzujte ho dokonca aj pri menej významných úspechoch a výsledkoch.

 

6) Pomáhajte mu prijímať aj negatívne stránky života a učte ho, že chyby nie sú zlé. Naopak, pomáhajú nám rásť. Naopak dokonalosť nie je prirodzená.

 

7) Dávajte mu najavo, že silné záchvaty hnevu mu nesvedčia. Nespokojnosť môže prejavovať aj jemnejším spôsobom.

 

8) Nezabúdajte na jeho únavu a slabosť spôsobenú nervovými procesmi. Dávajte mu napríklad častejšie prestávky pri robení domácich úloh. Ale ani počas dní voľna ho aktivitami nepreťažujte. Nezabúdajte, že dokonca aj hry unavujú vaše dieťa a vedú k stupňovaniu jeho stresu.

 

9) Pre melancholika je stresujúca akákoľvek súťaživá situácia. Skúste sa im vyhýbať. Pokiaľ je to možné, požiadajte aj učiteľku v škôlke alebo škole, aby čo najmenej začleňovala do vyučovacieho procesu súťaže.

 

10) Nežiadajte od melancholika to, čo je pre neho nemožné. Zamerajte sa na zvládnuteľné veci a pomôžte mu zvládať úlohy na čas a vyhýbajte sa vyčerpaniu. Dôležité je pri tomto dieťati dobré plánovanie, ktoré by sa postupne malo naučiť i samé.

 

11) Dávajte mu každý deň čas, aby sa mohol uzavrieť do seba a robiť to, čo ho baví.

 

12) Rozvíjajte nezávislosť tým, že mu budete zadávať primerané a splniteľné úlohy. Nezabúdajte ho pri tom povzbudiť.

 

13) Buďte trpezliví pri rozvíjaní jeho pohyblivosti a odvahy.

 

14) Stimulujte u dieťaťa jeho iniciatívu.

 

15) Rozvíjajte u neho spoločenskosť.

 

16) Nedávajte príležitosť sledovať dieťaťu strašidelné rozprávky, filmy

 

17) Pomáhajte sa rozhovormi deťom zbavovať strachov z rôznych vecí.

 

18) Čo sa týka výberu školy, pamätajte, že je potrebné mu hľadať takú, kde nebude mať veľkú záťaž a monotónne činnosti.

 

19) V rodinnom a priateľskom prostredí dokáže pracovať efektívne.

 


 Foto: Bigstock

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prečo by ste pri výchove mali brať do úvahy temperament vašich detí?

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Sangvinik #1

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Cholerik #2

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Melancholik #3

Výchova dieťaťa podľa jeho temperamentu: Flegmatik #4

 

 

 

Čítajte viac o téme: Temperament
Zdieľať na facebooku