Čo učitelia očakávajú od rodičov?

  

Jedno múdre africké príslovie hovorí: „Aby ste vychovali dieťa, potrebujete celú dedinu.“ Na vychovanie skvelého človeka naozaj potrebuje komunitu, ktorá má o dieťa záujem. V rámci výchovy si však mnohí myslia, že vzdelávanie detí patrí do rúk iba učiteľom.

Tí však nie sú jediní, ktorí sú zodpovední za vzdelanie našich detí. Výskumy dokazujú, že mamy a otcovia v tomto prípade zohrávajú ďaleko dôležitejšiu rolu ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ak teda patríte k tým, ktorí majú záujem, aby vaše dieťa prospievalo, začnite s učiteľmi efektívne spolupracovať. Viete, čo by učitelia ocenili?

Spoznajte svojho učiteľa

Snažte sa, čo najlepšie spoznať svojho učiteľa. Dohodnúť si s ním možnosti kontaktovania telefonicky či emailom, aby ste si boli vzájomne k dispozícii. Buďte rodičom, ktorý je pripravený riešiť akékoľvek otázky ohľadne svojho dieťaťa. Dajte učiteľovi najavo, že sa na vás môže kedykoľvek obrátiť.

Podporujte priateľstvá detí mimo školy

Dieťaťu sa v škole darí, ak sa venuje počas hodín prednášajúcemu učiteľovi, novým informáciám a nie spolužiakom. Naše školy sú naozaj postavené tak, že v nich nie je počas vyučovania veľa priestoru na budovanie hlbokých priateľstiev. Tieto putá sa tvoria počas prestávok či po škole. Uistite sa, že vaše dieťa má dostatok príležitostí tráviť čas s deťmi, ktoré chce spoznávať. Podporujte ho teda v mimoškolských aktivitách so spolužiakmi či vo vyhradení času na spoločné hranie.

Rovnako je dôležité, aby dieťa malo kontakt aj s deťmi z iného prostredia ako z vlastnej triedy. Nezatracujte preto priateľstvá zo škôlok či iných škôl, ale podporujte deti, aby sa z času na čas stretli.

Čítajte si s deťmi

Mnoho rodičov si neuvedomuje, že práve čítanie kníh s deťmi je neskôr kľúčom k tomu, aby im samostatné učenie išlo ľahko a efektívne. Všímate si koľko správ hovorí o tom, že naše deti majú problémy s porozumením textu? Uvedomujete si fakt, že ak dieťa nerozumie textu, aké náročné môže byť preň následné individuálne učenie? Mali by ste mať na pamäti, že schopnosť naučiť sa čítať s porozumením môže dieťa len počas prvých školských rokov. Neskôr už táto schopnosť zaniká. Pravidelným čítaním s deťmi im pomáhate zasadiť semienka neskoršieho úspechu nielen v škole, ale i v zamestnaní.

Inšpirujte sa: Čítame s deťmi: Ako naučiť dieťa efektívne čítať?

Spolupracujte so školou

Navštevujte školské zasadnutia rodičovskej rady a zaujímajte sa o smerovanie školy, kde vaše deti chodia. Pýtajte sa, na čo sa vynakladajú peniaze z rodičovskej nadácie a čo robí samotné vedenie pre pokrok školy. Ak sa stretnutia organizujú v skorých poobedných hodinách, domáhajte sa, aby sa z času na čas organizovali podvečer. Váš hlas môže byť jediným, ktorý zastupuje záujmy vášho dieťaťa. Nespoliehajte sa, že to za vás urobia iní rodičia. Ak sa rodičia spoja, dokážu v školách  ovplyvniť ďaleko viac vecí ako sa vám môže zdať. Aj samotné vedenie potrebuje cítiť zo strany rodičov tlak, aby školy mohli napredovať. Prosby reprodukované triednymi učiteľmi váš osobný záujem nenahradia.

Pomôžte pri organizácii školských eventov

Buďte súčasťou takýchto aktivít. Aj v tejto pozícii si z vás dieťa môže brať príklad, že ľudia majú okolo seba pomáhať aj bezodplatne. Urobte to aspoň raz ročne. Spoločné spomienky vám zostanú v pamäti navždy.

Prineste učenie domov

Vždy môžete nájsť zaujímavé možnosti ako priniesť učenie aj mimo triedu. Pečte spoločne koláč a vážte suroviny. Urobte si výlet do múzea či akvária. Pozrite si hodnotný dokument či film, ktorý sa môže páčiť celej rodine. Takéto zážitkové učenie s rodinou je skvelou cestou ako znásobiť budúci úspech vašich detí.

Oceňujte vzdelanie

Zdôrazňujte deťom, že vzdelávanie je celoživotná cesta a dobrodružstvo, ktoré nekončí keď opustíte brány školy. Vyzdvihujte vzdelaných ľudí, čo speli poctivou prácou a svojimi vedomosťami.  Čítajte knihy, navštevujte kurzy, čo vás zaujímajú či môžu zlepšiť vaše postavenie v práci. Buďte im i takto inšpiráciou na ceste za vzdelaním.

Nebuďte takí trpezliví

„Trpezlivosť je pre martýrov,“ hovorí Lisa Holewa, spolupautorka knihy Čo vedia učitelia v materskej škole. Lisa tvrdí, že pokiaľ nebudete schopní naliehať na svoje dieťa, neskôr možno nebude stíhať v škole spoločný program. Ak napríklad beriete svoje dieťa na schôdzku, choďte tam načas bez ohľadu na to, čo úžasné vaše dieťa upútalo či aká nepodstatná daná schôdzka je. Verte, že ak sa dieťa naučí plniť program, budete mať v budúcnosti výrazne menej starostí.

Učte deti upratovať

Upratal si svoje hračky? Odložil si po sebe tanier zo stola? Ak neupratuje dieťa po sebe doma, verte tomu, že v škole bude ukážkový bordelár. Nechajte ho vždy po hre hračky upratať. Učte ho tiež upratať svoju posteľ, vysypať smeti či odložiť špinavé riady. Ak to bude doma štandardom, udržiavanie uprataného stola nebude u vás žiadnou veľkou témou.

Inšpirujte sa: Čo dokážu vaše deti upratať ?

Vy ste dôležitou súčasťou úspechu vašich detí v škole i mimo nej. Nielen učitelia vám budú za vašu oporu vďační, ale jedného dňa i samotné deti. Preto kooperujte so školami v maximálnej možnej miere ako vám to vaše povinnosti dovolia.


Foto: Shutterstock

Zdieľať na facebooku