Britská BBC mieri do slovenských škôl. Predmet Fenomény sveta je absolútny unikát

Nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT A BBC prinášajú do škôl unikátny projekt Fenomény sveta.
Nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT A BBC prinášajú do škôl unikátny projekt Fenomény sveta. / Zdroj: EDULAB

Nezisková organizácia EDULAB prináša v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT a britskou BBC do slovenských škôl nový jedinečný vzdelávací projekt. Fenomény sveta budú učiť deti moderne o 5 javoch a odhalia im svet v súvislostiach.

 

Viacerí odborníci sa zhodujú, že jeden z vážnych problémov slovenského školstva je to, že nevidíme žiaka ako jedinečnú osobnosť s jeho potrebami a odlišnou schopnosťou učiť sa. Stále učíme deti prevažne fakty a prehliadame, že dnešné deti sa v záplave podnetov potrebujú učiť úplne inak.

 

Detská schopnosť učenia sa mení a my musíme reagovať

„Naše školstvo je stále veľmi dobré v odovzdávaní faktov a vie ich žiakov naučiť. Ale svet sa od momentu, kedy bola hlavná úloha školy naučiť deti fakty, zásadne posunul. Musíme tento spôsob učenia inovovať,“ upozorňuje Ján Machaj, pedagóg a riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB.

Ján Machaj sa už roky sa podieľa na tvorbe moderných a inovatívnych vzdelávacích materiálov do škôl. Spolu so svojím tímom pedagógov stál za posledné roky za viacerými úspešnými projektmi, ktoré poskytli učiteľom kvalitné materiály na prierezové témy na prvom stupni základných škôl. Medzi tieto projekty patril napríklad vzdelávací portál Kozmix, Malá finančná akadémia či Misia modrá planétaUpozorňuje, že ak si chceme pozornosť detí na hodinách získať, mali by sme začať naše hodiny meniť. „Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme dbať na výber metód a kvalitu materiálov, ktoré pri vyučovaní používame,“ zdôrazňuje pedagóg. Považuje za nevyhnutné, aby sme deťom rovnaké informácie dokázali podávať rôznymi spôsobmi. „Len v tom prípade dokážeme skutočne osloviť každé jedno dieťa, ktoré v triede sedí," myslí si.

 

Za ideálnu modernú hodinu považuje takú, kde v úvode učiteľ žiakom predstaví fakty, no následne s nimi interaktívne pracujú. A práve tieto aktivity mnohí učitelia so žiakmi nerobia. „Nie preto, že by nechceli, no preto, že často nemajú vhodné materiály, na ktorých by mohli stavať," vysvetľuje.

„Z vlastnej niekoľkoročnej skúsenosti v školstve môžem potvrdiť, že učiť pútavo učitelia dokážu aj na slovenských školách. Stačí, ak dostanú do rúk kvalitné materiály, základné inštrukcie a výborne si v triedach poradia,“ dodáva J. Machaj.

 

Zdroj: EDULAB

 

Fenomény sveta a britská BBC

Doteraz EDULAB pripravoval materiály k prierezovým témam pre 1. stupeň základných škôl. Všetky sa zakladali na spoznávaní faktov v kombinácii s rôznorodými vzdelávacími metódami. Pozitívne reakcie učiteľov a detí na tento prístup ich motivovali pokračovať v tvorbe ďalej. Od septembra prichádzajú s jedinečnými materiálmi, ktoré majú pomôcť pedagógom s ďalšími prierezovými témami. Tentoraz na 2. stupni základných škôl.

 

EDULAB prináša do škôl unikátny predmet Fenomény sveta. Ten bude žiakom približovať 5 javov, ktoré každodenne ovplyvňujú náš život: vodu, vzduch, slnko, komunikáciu a kultúru. Každá z tém je preberaná z rôznych perspektív a žiakom odhalí svet v potrebných súvislostiach a kontexte.

„Na slovenských školách je takmer všetko zaškatuľkované do príslušnej 45 minútovej vyučovacej hodiny. Lenže svet okolo nás je štruktúrovaný úplne inak a tomu sme sa snažili prispôsobiť aj výučbu tohto predmetu,“ hovorí Ján Machaj.

 

Zárukou kvality pripravených materiálov je aj skutočnosť, že stoja na profesionálne spracovaných vzdelávacích videách z produkcie britskej verejnoprávnej spoločnosti BBC. A hoci sa táto spolupráca nerodila ľahko, spokojnosť je nakoniec na oboch stranách.

„Sme presvedčení, že naša videoknižnica môže byť úspešne použitá na vytvorenie kvalitného vzdelávacieho produktu, ktorý môže byť použitý v akomkoľvek vzdelávacom systéme. Keď sme však videli tento vyrobený materiál, boli sme si istí, že sme urobili správne rozhodnutie,“ povedala o slovenských Fenoménoch sveta Kara Iaconis, viceprezidentka pre predaj a marketing BBC.

 

Podobne ako v predchádzajúcich projektoch EDULAB-u pôjde o balík materiálov, ktoré učiteľovi poskytnú všetko, aby mohol začať ihneď učiť. Vďaka takejto podpore bude môcť deťom odovzdávať vedomosti inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Žiakov bude motivovať hľadať odpovede na ich otázky. K odpovediam deťom pomôžu vzdelávacie aktivity a videá z dielne BBC.

 

Balík materiálov obsahuje 90 profesionálnych vzdelávacích videí BBC a video knižnicu, 12 vzdelávacích modelov, pričom každý z nich obsahuje rôznorodé vzdelávacie aktivity a doplnkové materiály, 90 interaktívnych aktivít a hru Fenomény sveta.

Táto kombinácia aktivít dokáže premeniť hodinu z nudného výkladu na vizuálne atraktívne a efektívne učenie.

 

 

Ak chcete, aby sa dostali Fenomény sveta aj do vašej školy, alebo sa chcete o tomto jedinečnom projekte dozvedieť viac, pozrite si www.fenomenysveta.sk alebo www.facebook.com/fenomenysveta.

Čítajte viac o téme: Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku