Environmentálna výchova

Ak to myslí úprimne učiteľ, chrániť prírodu budú úprimne aj deti

Environmentálne povedomie občanov je na Slovensku nedostatočné a nevedie k zmene správania a nastavenia hodnôt v zmysle udržateľného rozvoja. Citujeme zo Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. So vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, konštatuje sa tiež v stratégii. Ako to funguje v praxi?

Recyklohry sú späť – zber starých mobilov pokračuje

Nie každý spotrebič, ktorý vypovedal službu, patrí automaticky do koša a rozhodne by tam nemal skončiť. Zaslúži si druhú šancu a možno práve naň čaká niekto, komu ešte poslúži. Platí to o mobiloch, tabletoch, ale aj inej spotrebnej elektronike, ku ktorej by sme sa mali správať zodpovedne.

B.Gröhling: Šírenie environmentálnych tém medzi mladými ľuďmi považujem za mimoriadne dôležité

Vedenie ministerstva školstva chce aj takýmto spôsobom podporiť tému ochrany životného prostredia v školách a inšpirovať žiakov a študentov k ekologickému správaniu s väčším ohľadom na našu planétu.

Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum

Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum. Koordinátori environmentálnej výchovy by tiež mali byť finančne ohodnotení. Vyplýva to z analýzy "Čo vás v tej škole učia", ktorú vypracovali analytici z Inštitútu environmentálnej politiky a Inštitútu vzdelávacej politiky.

Manuál 21 má na školách prepojiť mediálne zručnosti s aktívnym občianstvom

Priniesť na školské vyučovanie témy, ako územné plánovanie či občianska participácia, bol hlavný cieľ vytvorenia novej online príručky pre pedagógov Manuál 21 – učíme sa pre 21. storočie.

Školské klimatické záhrady obohatia deti viac, ako by ste čakali

Verejné, súkromné  aj školské pozemky sú odrazom hodnôt, estetického a ekologického cítenia a prístupu k životnému prostrediu jednotlivcov, aj celej spoločnosti.

Na Slovensku odštartovala kampaň Európske solárne dni

Kampaň Európske solárne dni na Slovensku odštartovala už po deviaty krát.

Britská BBC mieri do slovenských škôl. Predmet Fenomény sveta je absolútny unikát

Nezisková organizácia EDULAB prináša v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT a britskou BBC do slovenských škôl nový jedinečný vzdelávací projekt. Fenomény sveta budú učiť deti moderne o 5 javoch a odhalia im svet v súvislostiach.