O peniazoch učia deti viac školy ako rodičia

V rodinách sa často učenie o peniazoch zanedbáva. Ale prirodzene očakávame, že to jedného dňa budú zodpovedne vedieť.
V rodinách sa často učenie o peniazoch zanedbáva. Ale prirodzene očakávame, že to jedného dňa budú zodpovedne vedieť. / Zdroj: Bigstock

O tom, kto je bohatý a čo je luxusné, hovoríme v spoločnosti stále viac. Už aj tie najmenšie deti vedia povedať, že Mercedes je drahý alebo že dovolenka na Bahamách nie je pre každého. S deťmi debatujeme, kto je úspešný a čo robí, ale aj o tom, že nie všetko, čo vidia na bilboardoch, si môžeme dovoliť. Je to však dosť, čo by mali deti o peniazoch do života vedieť?

 

V učení o peniazoch rodičia zlyhávajú

Rodičia málo s deťmi hovoria o reálnej hodnote peňazí, koľko naozaj zarobia a čo si z toho môžu dovoliť. Nevysvetľujú detailne rozdiel medzi túžbami a potrebami. Doma ich mnohí nevedú k jednoduchému sporeniu drobných mincí, aby raz vedeli hospodáriť s väčším objemom peňazí.

Americká autorka viacerých kníh o peniazoch a deťoch Jayne Pearl hovorí, že existujú dva hlavné dôvody, prečo rodičia s deťmi nehovoria o peniazoch. Prvý je, že sami nekontrolovane míňajú priveľa peňazí a druhý, že o peniazoch toho v skutočnosti veľa nevedia a necítia sa pri tejto téme sebavedomo. „Je však lepšie, ak deti urobia chybu pri 20 dolároch ako pri 20 000 dolároch, keď budú staršie,“ upozorňuje Pearl a vyzýva rodičov, aby venovali priestor tejto téme s deťmi aj doma.

 

O finančnej zodpovednosti učia deti hlavne školy

Finančná gramotnosť patrí na slovenských základných školách k tzv. prierezovým témam. Znamená to, že deti s takouto témou prídu do kontaktu prostredníctvom aktivít cez viaceré vyučovacie predmety. Po prvýkrát sa s problematikou financií stretávajú už v 3. ročníku.

Vlani sa do slovenských škôl dostal doteraz najrozsiahlejší projekt venovaný problematike finančnej gramotnosti - Malá finančná akadémia. Učil deti o peniazoch zábavnou a inovatívnou formou. Záujem škôl bol obrovský a kapacita sa podľa tvorcov projektu naplnila v priebehu dvoch dní. Rovnako ohlasy, ktoré autori projektu  - n.o. EDULAB a spoločnosť AGEMSOFT mali, boli zo strán škôl mimoriadne pozitívne.

Po roku prichádzajú tvorcovia Malej finančnej akadémie s týmto projektom opäť.  A avizujú, že ešte v pútavejšej podobe.

 

 

Do aktuálneho ročníka už zaregistrovalo 272 základných škôl 350 svojich tried. Znamená to, že do aktivít projektu sa zapojí až 6 780 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl, pre ktorých je primárne určený. „Potešil nás pretrvávajúci záujem škôl, lebo podobne ako v prvom ročníku, aj tentokrát o projekt prejavilo záujem viac škôl, ako máme možnosť prijať. A tiež, že sa zapojí veľa nových pedagógov, čo znamená, že Malú finančnú akadémiu poznajú už na 469 slovenských školách,“ povedal Ján Machaj, riaditeľ n.o. EDULAB. Podobne, ako vlani, aj tento rok projekt podporila Tatra Banka, a tak môžu byť metodické materiály dostupné pre 350 škôl bezplatne.

 

O čo je projekt bohatší?

V roku 2018 sa  žiaci stretnú s viacerými novinkami. Ján Machaj hovorí, že ich snahou bolo tento raz do vzdelávania detí o financiách zapojiť aj rodičov. „Výskumy už dlhšie dokazujú, že efektivita učenia je omnoho vyššia, ak s dieťaťom doma pracujú aj rodičia. Navyše vďaka rodičom môže dieťa získať nový pohľad na témy, ktoré preberajú v škole. Pochopiť, ako sa s financiami hospodári v jeho rodine,“ vysvetľuje Machaj. Preto je tento rok súčasťou projektu aj pracovný zošiť určený na prácu doma. Dodáva, že súčasťou zošita sú aj sady interaktívnych cvičení na portáli Kozmix.sk určené taktiež na spoločnú prácu detí so svojimi rodičmi.

 

Aj vo vynovenej verzii sa deti stretnú s obľúbenou hrou Naše mesto, ktorá deťom zaberie v rámci projektu opäť najviac času. Ide o výstavbu vlastného mesta, ktorá je postavená na tímovej spolupráci detí. Počas trvania projektu vymenia učitelia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť, presne podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne. Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom.

 

Zdroj: EDULAB

 

Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu.

 

Učitelia dostanú rovnako ako aj v prvom ročníku metodickú príručku, ktorá obsahuje množstvo námetov na vzdelávacie aktivity na tému finančnej gramotnosti. Príručka je vytvorená odborníkmi z praxe a vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti.

Žiaci budú môcť opäť využiť interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk. Celkovo ich tam deti nájdu 96. Učiteľ ich môže využívať na hodine na interaktívnej tabuli, prípadne ich zadať na domácu úlohu. Úlohami si deti dokážu upevňovať naučené vedomosti najmä z oblasti matematiky a čítania s porozumením.

 

Malá finančná akadémia začala na školách počas prvého aprílového týždňa a potrvá do konca mája. Pre všetky triedy je pripravená aj šablóna dokumentu, ktorý je určený na zaznamenávanie priebehu a zachytenie tých najkrajších momentov v triede. Po ukončení projektu sa tak budú môcť žiaci pochváliť svojím vlastným mestom ostatným triedam, školám a taktiež svojim rodičom. Aj vďaka takýmto projektom sme opäť o niečo bližšie, aby deti rozumeli hodnote peňazí a správali sa v budúcnosti zodpovedne.

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku