Trend odkladania rodičovstva môže prinášať populácii viac psychických porúch u detí

Odkladanie rodičovstva mužmi i ženami môže mať negatívne dopady na zdravie detí.
Odkladanie rodičovstva mužmi i ženami môže mať negatívne dopady na zdravie detí. / Foto: Bigstock

Štúdia Indiana University v spolupráci s lekárskym výskumom z Karolinskeho Institutu v Štokholme odhalila, že pokročilý vek rodičov v období počatia, môže viesť k zvýšenému riziku psychických a akademických problémov ich potomstva v porovnaní s predošlými odhadmi.

 

Vedci v štúdii skúmali obrovský počet dát – každého narodeného vo Švédsku od 1973 do roku 2001. Zdokumentovali tak závažné spojenie medzi pokročilým vekom rodičov v čase počatia a množstvom psychických porúch a problémov vo vzdelávaní ich detí vrátane autizmu, ADHD, bipolárnych porúch, schizofrénie, pokusov o samovraždy a problémov vnímania podstaty vecí. Akademické problémy zahŕňali horšie známky, dosahovanie výsledkov a nižšie IQ.


Medzi zistenia tiež patrilo: „Ak porovnáme dieťa 24-ročného otca a dieťa 45-ročného otca, tak je 3,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že bude mať autizmus, 13-krát vyššia pravdepodobnosť ADHD, 2-krát vyššia pravdepodobnosť psychotických porúch, 25-krát vyššia bipolárnych porúch a 2,5-krát vyššia, že bude chcieť spáchať samovraždu alebo bude mať problémy s vnímaním podstaty." Pre väčšinu týchto porúch, pravdepodobnosť ich výskytu stúpa práve s pribúdajúcim vekom rodičov.

„Boli sme šokovaní týmto zistením“, hovorí Brian D'Onofrio, vedúci autor a profesor na Department of Psychological and Brain Sciences na College of Arts and Sciences v IU Bloomington.

„Špecifické spojenia s vekom rodičov boli omnoho, omnoho väčšie ako v predošlých štúdiách. V skutočnosti sme zistili, že existuje oveľa väčšie riziko vyššie uvedených porúch s pribúdajúcim vekom ako sa predpokladalo. Tradičné štúdie hovorili iba o tom, že v nižšom veku sa nevyskytujú .“

Štúdia Parental Age at Childbearing and Offspring Psychiatric and Academic Morbidity bola publikovaná v roku v odbornom časopise JAMA Psychiatry.

 

Špecifické črty výskumu

Tento výskum je špecifický a nezanedbateľný svojimi výsledkami i tým, že spája dôkazy ohľadne pokročilého veku rodičov v čase počatia z viacerých výskumov zameraných na problémy potomstva.

 

V rámci tohto výskumu tiež porovnávali súrodencov i bratrancov a sesternice, ktorí mali veľmi podobné faktory vplývajúce na ich život.  Porovnaním bratrancov a sesterníc, vrátane prvorodených, vedci mohli skúmať, či poradie alebo vplyv jednorodených na ďalšie deti v poradí je možno započítavať do zistení.

 

Autori tiež štatisticky kontrolovali najvyšší dosiahnutý level vzdelania, príjmu, a brali do úvahy i faktory, ktoré sú často považované ako brániace negatívnym efektom, pretože starší rodičia sú s väčšou pravdepodobnosťou zrelší a finančne stabilnejší.

 „Zistenia tejto štúdie sú oveľa viac informatívnejšie ako predošlé,“ poznamenáva D'Onofrio. „Po prvé: mali sme najväčšiu vzorku na skúmanie rodičovského veku. Po druhé: Dokážeme predvídať množstvo psychických a akademických problémov spôsobených značným poškodením. A na záver: Sme schopní predpovedať spojitosť medzi vekom rodičov v období ich plodnosti a problémov porovnávaním odlišných súrodencov a bratrancov a sesternice. Tieto prístupy nám umožnili brať do úvahy omnoho viac faktorov oproti iným štúdiám.“

 

Celkový dopad trendu na populáciu 

V posledných 40 rokoch priemerný vek na počatie dieťaťa zásadne vzrástol pri mužoch i ženách. Od roku 1970 napríklad priemerný vek prvorodičiek v USA poskočil z 21,5 roka na 25,4 roka. Pre mužov je priemerný vek o tri roky vyšší. Na severovýchode je vek ešte vyšší. Následky, aké tento fakt môže priniesť populácii ako celku z dlhodobého hľadiska, nám zatiaľ nie sú  detailne jasné.

 

Navyše vek matky bol pod drobnohľadom celé roky a teraz stále viac výskumov začína odhaľovať možné efekty na psychické a fyzické zdravie potomstva aj zo strany muža. Ako muž starne, je tiež vystavený množstvu enviromentálnych toxínov, ktoré môžu spôsobovať mutácie DNA v spermiách. Molekulárno-genetické štúdie v skutočnosti poukazujú na to, že starší muži majú viac genetických mutácií.

 

Táto štúdia a jej podobné pravdepodobne signalizujú, že môžeme očakávať nepredvídané negatívne dôsledky relatívne nového trendu v ľudskej histórii.

D'Onofrio hovorí: Môže to mať dôležité sociálne a verejné politické dôsledky. Vzrastajúce riziká súvisiace so stúpajúcim vekom rodičov v období plodnosti by mali politikov a tvorcov zákonov primäť umožniť ženám a mužom usadiť sa s deťmi skôr a zároveň bez toho, aby ostatné svoje ciele nechali stranou."

Čítajte viac o téme: Pôrod, Výskum, Zdravie
Zdieľať na facebooku