Miloš Bélik: Misia Modrá planéta naučí deti rozumieť prostrediu, v ktorom žijú

Podľa Miloša Bélika z Edulabu je dôležité vhodným spôsobom oboznamovať deti s tým, že každá ľudská aktivita má dopad na životné prostredie, ktorý nemusí byť nevyhnutne negatívny. Rozhodnutie je vždy na nás.
Podľa Miloša Bélika z Edulabu je dôležité vhodným spôsobom oboznamovať deti s tým, že každá ľudská aktivita má dopad na životné prostredie, ktorý nemusí byť nevyhnutne negatívny. Rozhodnutie je vždy na nás. / Foto: Zuzana Gránska

Prečo sú lesy pľúcami Zeme? Kam sa podeje všetok odpad, ktorý denne vyprodukujeme? Je lepšie chodiť do školy autom či bicyklom? Ako by sme mohli žiť na Zemi zodpovednejšie? Aj na tieto otázky budú hľadať hravou formou odpovede deti v novom projekte Misia Modrá planéta.

Rozprávali sme sa s MILOŠOM BÉLIKOM z neziskovej organizácie EDULAB, ktorý sa spolu so svojimi kolegami a učiteľmi z praxe podieľal na tvorbe nových materiálov pre prvý stupeň základných škôl k prierezovej téme environmentálna výchova.

 

Prečo ste sa rozhodli priniesť do škôl tému životného prostredia?

Téma životného prostredia je na školách zanedbávaná, a pritom je veľmi dôležité, aby ju deti skutočne chápali a dokázali aplikovať v každodennom živote. Navyše si ju žiadali aj samotní učitelia. Chodíme do škôl a často sa s nimi rozprávame. Je to naozaj ťažká téma. Štát učiteľom síce hovorí, aké témy majú učiť, aj čo je ich cieľom, ale nepomáha im s prípravou kvalitných materiálov. Pri rozsiahlych prierezových témach je to pre nich naozaj veľmi náročné, priam nemožné, pripraviť kvalitné materiály a odučiť tieto témy efektívne. Nedávno sme dokončili veľmi úspešný projekt zameraný na tému finančnej gramotnosti Malá finančná akadémia a najkritickejšia bola pre nich po financiách téma životné prostredie.

 

Ako momentálne tému životného prostredia učitelia učia?

Existujú viaceré organizácie alebo jednotlivci, ktorí chodia do škôl a rozličnou formou tieto témy deťom podajú. Ide však skôr o jednorázové, krátkodobé záležitosti. Nie je to nič komplexné a navyše, ak to nerobia učitelia, deti majú pocit, že to bola iba nejaká akcia na škole. Často tam zanikne hlavná myšlienka. My vidíme pridanú hodnotu v tom, ak to dokážu kvalitne deťom podať ich vlastní učitelia.

 

Čo by malo byť hlavným cieľom učenia environmentálnej výchovy?

Deti by mali dokázať chápať súvislosti medzi svojím konaním a životným prostredím, že najvyššou hodnotou je život. Napriek dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti by sme mali u nich stále posilňovať pocit zodpovednosti voči prírode a hlavne k trvalo udržateľnému rozvoju. Ukázať im, že každá ľudská aktivita má dopad na životné prostredie, ktorý ale nemusí byť nevyhnutne negatívny. Cieľom by malo byť aj to, aby deti pochopili, že na Zemi nie sme samozvanými pánmi, ale sme len jej súčasťou.

 

Kde robíme najčastejšie chyby pri učení tejto témy?

Netvrdím, že robíme chybu, len tejto téme prikladáme malú váhu. Už len tým, že to nie je samostatný predmet, dávame deťom na javo, že je to „len“ okrajová záležitosť. Environmentálna výchova je prierezová téma, ktorá sa raz objaví tu, raz tam. Povieme deťom, že je fajn triediť odpad, že treba chrániť prírodu a myslieť na budúcnosť. Je to však ďaleko rozsiahlejšia téma. My sa snažíme pokrývať ju v projekte Misia Modrá planéta komplexne. Nielen povedať, čo je dobré a čo zlé, ale na príkladoch im vysvetliť, prečo je to tak.

 

Hovoríte, že Misia Modrá planéta je komplexná. Z čoho všetkého pozostáva?

Učitelia dostanú sadu materiálov, ktorú môžu okamžite začať pri učení témy používať. Súčasťou bude metodika, ktorá vysvetľuje pojmy a obsahuje návody na vzdelávacie aktivity. Nebude chýbať ani kreatívna hra, ktorá deti úplne pohltila aj pri projekte finančnej gramotnosti. Získajú tiež prístup k digitálnemu obsahu s motivačnými animáciami a interaktívnymi cvičeniami na portáli kozmix.sk.

Tento krát sme k materiálom priradili aj 4 samostatné bádateľské mikroprojekty so samostatnou bádateľskou príručkou a množstvom ďalších aktivít. Jednou z tém je napr. Rastliny z ďalekých krajín.

Foto: Edulab

O aké aktivity hlavne pôjde?

Súčasťou sú rôzne hravé bádateľské a problémové aktivity. Väčšina z nich je zameraná na objavovanie a skúmanie životného prostredia pomocou vlastnej skúsenosti. Napríklad sledovanie stromu a jeho fotenie v rôznych jeho fázach. Deti si uvedomia, že aj ten strom, okolo ktorého každý deň chodia, naozaj žije svoj život. Prežíva zimu, jar, leto i jeseň a ony to môžu všetko dokumentovať.

Alebo príbeh Šípková Ruženka, ktorá sa po dlhom spánku preberie a zobudí sa do sveta, ktorý je plný odpadu a neporiadku. Chce sa vydať za toho, kto ju prebral len v prípade, že bude všade opäť poriadok. Deti budú zisťovať, koľko to ženíchovi bude trvať. Ich úlohou je skúmať, koľko sa rozkladá žuvačka, sklo alebo jablko.

 

Keďže ide o životné prostredie, bude väčšina aktivít realizovaná vonku?

Väčšina nie, ale je ich dosť. Vždy sa však snažíme naše aktivity navrhnúť tak, by boli realizovateľné pre učiteľa v akejkoľvek škole a podmienkach, aby ich všetci učitelia s deťmi naozaj mohli urobiť.

 

Budú tam aj aktivity, ktoré budú môcť deti robiť k tejto téme doma s rodičmi a vtiahnuť ich do svojho bádania?

Sú tam také aktivity. Škola by nemala byť odstrihnutá od reálneho života rodiny a tváriť sa, že je to iný svet. Bohužiaľ, pravda je taká, že nie všetci rodičia sa chcú zapájať. Aj kvôli tomu sú aktivity vytvorené spôsobom, aby zaujali i dospelých.

 

Ako bude vyzerať kreatívna hra, ktorú budú deti robiť v triedach v tímoch?

Deti budú mať založiť základňu na novej planéte, ktorá má podobné vlastnosti ako Zem. Ich úlohou bude postaviť ju tak, aby boli milosrdnejší k planéte, ktorú osídlia. Mali by sa pritom vyvarovať chybám, ktoré ľudstvo počas vývoja na našej planéte robilo. Plán je začať úplne od nuly, nehasiť problémy, ale hľadať riešenia, ako byť vnímavejší voči prírode a novej planéte. Nechceme, aby kopírovali, ako sme vyriešili napríklad otázku odpadu v dnešnej dobe my, ale aby premýšľali, či odpad vôbec musí vznikať. Možno nájdu riešenia, ktoré by nás dospelých ani nenapadli.

 

Budú aj novú planétu fyzicky stavať?

Deti budú odmeňované kreditmi za aktivity v škole i mimo nej a za ne si budú nakupovať makety a stavať základňu. Budú rozhodovať aj o prírodných podmienkach. V každej triede vzniknú 4 tímy a hoci budú zodpovedné za niečo iné, budú musieť spolupracovať. Deti v rámci svojich tímov preberú zodpovednosť vo viacerých oblastiach plánovania a výstavby základne. Stanú sa z nich palubní inžinieri, galaktickí reportéri či hviezdni pokladníci. Veríme, že každé dieťa si nájde to svoje pole pôsobnosti a bude prínosom pre tím vo svojej oblasti.

Aj na základe rozdelenia do tímov a v nich do jednotlivých rolí si deti budú zároveň zlepšovať zručnosti ako komunikácia či spolupráca, budú postavené pred problémové úlohy pri ktorých rozvíjajú svoje argumentačné schopnosti či kritické myslenie.

Po celý čas pri budovaní základne budú prihliadať na to, že sa chcú dopredu vyvarovať problémom, ktoré už ľudia doposiaľ mali.

 

Sú učitelia nejako limitovaní, za aký čas by mali všetky tieto aktivity stihnúť?

Nie sú pri práci s materiálmi Misia Modrá planéta nijako limitovaní časom. My síce časové odporúčanie dávame, ale je na každom učiteľovi, ako si to v rámci svojich hodín odučí, tak aby mu to vyhovovalo. Materiálov je tam naozaj veľa a učiteľ možno ani nevyužije všetko, ale bude mať na výber.

 

Akým vekovo starým deťom je projekt presne určený?

Je pre deti 3. a 4. ročníka základnej školy, čo sú asi 8 - 10-ročné deti.

 

Aké témy životného prostredia tu pokrývate?

Projekt vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre environmentálnu výchovu a je rozdelený do 2 hlavných blokov – Životné prostredie a jeho ochranaĽudské aktivity a problémy životného prostredia. Budeme sa tu venovať tématickým okruhom ako voda, les, ovzdušie, pôda, prírodné zdroje alebo poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, energia, odpad. V každej z tém pritom zaznejú nielen jej hrozby a riziká, ale i súčasné možnosti nápravy.

 

Dostane sa projekt do všetkých škôl, alebo sa budú musieť učitelia prihlásiť?

Učitelia sa budú musieť prihlásiť a následne im bude zaslaný balíček s materiálmi. Počet zapojených škôl bude závislý od partnerov projektu. Predregistrácia je spustená už teraz. Oficiálna registrácia začne až v septembri. Predpokladáme, že to bude podobne ako pri Malej finančnej akadémii do 2 dní naplnené.

 

PREDREGISTROVAŤ sa na projekt MISIA MODRÁ PLANÉTA môžete TU.

Ten záujem musí byť naozaj veľký, ak sa takto rýchlo učitelia hlásia.

Sme hrdí, že materiály, ktoré učiteľom pripravujeme, sa stretávajú s pozitívnymi ohlasmi učiteľov. Je to pre nás silná motivácia pokračovať.

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Prierezové témy
Zdieľať na facebooku