Možno deti atraktívne učiť o peniazoch? Malá finančná akadémia je dôkazom, že áno!

Malá finančná akadémia zaujala tisíce detí po celom Slovensku. Podľa učiteľov je pri vyučovaní finančnej gramotnosti zatiaľ najlepším dostupným materiálom.
Malá finančná akadémia zaujala tisíce detí po celom Slovensku. Podľa učiteľov je pri vyučovaní finančnej gramotnosti zatiaľ najlepším dostupným materiálom. / Foto: Eva Amzlerová

Aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Prečo sa dokážu peniaze jednoducho minúť? Aj na tieto otázky hľadalo 6505 žiakov z 260 základných škôl z celého Slovenska mesiac odpovede v inovatívnom projekte Malá finančná akadémia.


Nezisková organizácia EDULAB už niekoľko rokov poukazuje na význam moderných technológií pri vzdelávaní detí a opakovane prináša do vzdelávacieho prostredia inovácie, ktoré napomáhajú modernizácii vzdelávania. Tentokrát priniesla v spolupráci so spoločnosťami Tatra banka a AGEMSOFT do škôl projekt Malá finančná akadémia, ktorý učí deti na prvom stupni ZŠ hravou formou finančnú gramotnosť.

 

Učenie spojené s každodenným životom

Priviesť deti k pochopeniu zmyslu peňazí nie je jednoduché. Tvorcovia projektu ho preto deťom priblížili hravou zážitkovou formou. Svetom peňazí v projekte deti sprevádza malý mimozemšťan Kozmix, ktorý nevie, čo je to zodpovednosť voči peniazom. Celé svoje vreckové ľahko minie a dostane sa do problémov. Vďaka svojim kamarátom však pochopí, že zodpovednosť pri narábaním s peniazmi je pre nás všetkých dôležitá a vedie k tomu v projekte i deti.

 

 

„Nechceli sme, aby sa deti učili o takejto dôležitej téme tak, že im učitelia budú diktovať poznámky. Chceli sme, aby tieto súvislosti deti samy zažili a vďaka tomu aj lepšie pochopili,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ako pristupovali k tvorbe vzdelávacích materiálov.

Učitelia mali na realizáciu projektu Malá finančná akadémia na svojej škole k dispozícii metodickú príručku, digitálny vzdelávací obsah a hru Naše mesto. Všetky aktivity kopírovali situácie z bežného života a smerovali k tomu, aby učenie prebiehalo hravou formou a deti čo najviac zaujalo.

Napriek tomu, že sa deti učili netradičnou zážitkovou formou, tvorcovia upozorňujú, že všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, teda dokumentu, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl.

Projekt rozvíjal deti komplexne a nešlo v ňom iba o samotné poznatky z finančnej gramotnosti. Rozvíjal čitateľskú gramotnosť, tímovú prácu, prezentačné schopnosti detí a mnoho iného. „Finančná gramotnosť nebola jediný cieľ, ktorý sme v tomto projekte sledovali. Chceli sme zároveň predstaviť projekt, ktorý bude inovatívny a ako by malo vyzerať vyučovanie v modernej škole,“ vysvetlil Ján Machaj.

 

Za mesiac vybudovali vlastné mesto

Cieľom hry Naše mesto bolo využitie vedomostí detí z oblasti finančnej gramotnosti pri budovaní mesta podľa ich vlastnej fantázie. Tie sa zadanej úlohy zhostili v každej jednej triede skutočne kreatívne. Na začiatok si museli vytvoriť vlastné peniaze, teda svoju triednu menu, ktorou boli počas celého mesiaca odmeňované a mohli si nakupovať na výstavbu mesta materiál, makety budov a postupne v tímoch vybudovať svoju mestskú časť.  V základnej škole v Bošanoch si svoje peniaze deti nazvali „kozmixáče“ a svoje mesto Druhákovo, v základnej škole v Detve to bolo mesto Turzopolis po ich rodákovi a prvom slovenskom námornom kapitánovi Júliusovi Turzovi a menu pomenovali „raje“. Každé jedno mesto bolo jedinečné a deti jeho výstavbou doslova žili.

 

Foto: Edulab

 

Učiteľka Henrieta Korvasová zo základnej školy v Bošanoch bola kvalitou materiálov v projekte nadšená. Ocenila, že sa projekt nevenoval iba pojmom z oblasti finančnej gramotnosti, ale umožňoval učiteľom zachádzať do oveľa hlbších súvislostí.

Žiaci si napríklad pri výstavbe mesta mohli vyskúšať rolu architekta, bankára či novinára. „Deti si pri tom mohli uvedomiť súvis medzi získavaním peňazí a prácou. Zistili, že rodičia nechodia do práce len preto, aby zarábali peniaze, ale aby uspokojovali potreby iných ľudí. Zistili, že každé povolanie je dôležité.“

Vyzdvihla, že výstavba mesta si vyžadovala zapojenie mnohých zručností ako prezentovanie, argumentáciu a dobrú tímovú prácu. Ocenila aj príležitosť upriamiť pozornosť detí na to, že nie všetky túžby, ktoré máme sú dôležité pre náš život. Deti spísali osobné želania a vytvorili ich rebríček. „Zistili sme, že najdôležitejšia je pre deti rodina, bezpečie a zdravie,“ opísala bližšie spoločné aktivity v rámci projektu.

„Deti tiež prišli na to, že rodičia nezabezpečujú potreby rodiny iba finančne, ale aj domácimi prácami, starostlivosťou o rodinu a poskytovaním lásky. Pretransformovali sme to na to, ako môžu deti teraz pomáhať rodičom napr. v domácnosti, “ dodala učiteľka.

 

Učitelia chcú učiť efektívne a hľadajú cesty

Od vyhlásenia registrácie do projektu boli miesta plne obsadené do 2 dní. Celkový záujem učiteľov vysoko presiahol plánovanú kapacitu. „Na Slovensku máme veľa učiteľov, ktorí majú záujem robiť častokrát aj veci, ktoré sú nad rámec ich povinností. Hľadajú cesty, ako svoju prácu zefektívniť, inovovať a spraviť školu pre deti zaujímavejšou,“ zdôraznil Machaj.

Podobne vyzdvihol prácu učiteľov i riaditeľ spoločnosti AGEMSOFT, ktorá projekt zabezpečovala po technickej stránke. „Z doterajších výstupov projektu vidieť, že na Slovensku máme veľmi veľké množstvo šikovných učiteľov. Ak im dokážeme vytvoriť dobré podmienky a poskytnúť kvalitné materiály, dokážu robiť fantastické veci.“ Zároveň dodal, že aj vďaka ďalšej pozitívnej skúsenosti budú v príprave kvalitných materiálov pre učiteľov naďalej pokračovať. „Pre nás je Malá finančná akadémia pokračovaním úspešnej spolupráce v projekte Moja prvá škola, pre ktorý sme pripravili príbeh mimozemšťana Kozmixa, materiály a vzdelávací portál Kozmix.sk. Ten má do dnešného dňa viac ako 8 mil. zobrazení. Ide prakticky o náš najúspešnejší projekt pre deti na prvom stupni vzdelávania,“ reagoval. „Momentálne už pracujeme na ďalšej vzdelávacej hre zameranej na outdoorové vzdelávanie. V blízkej budúcnosti plánujeme deťom na prvom stupni sprístupniť materiály na anglický jazyk. V príprave sú aj cvičenia na slovenský jazyk, ktoré budú zamerané viac na samoštúdium detí. Nezabudli sme ani na materské školy a budúci rok sa v nich Kozmix objaví tiež. Podobne kvalitných projektov je veľa a určite budeme v spolupráci s Edulabom pokračovať,“ dodal Ján Trubač.

 

Foto: Eva Amzlerová

 

Význam v podpore kvalitných projektov pre školy vidí aj ďalší z partnerov Malej finančnej akadémie, ktorým sa stala Tatra banka. „Mnohí ľudia tvrdia, že peniazom rozumejú, avšak prieskumy a prax ukazujú opak. Považujeme preto za nevyhnutné viesť deti už na základných školách k finančne zodpovednému správaniu,“ uviedol dôvody spolupráce Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

 

Čítajte viac o téme: Peniaze, Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku