Inovatívna výučba: Kozmix robí učenie zábavnejším

Už tisíce detí a učiteľov na Slovensku oslovil projekt Moja prvá škola. Považujú ho za ďalší pozitívny krok k modernému vzdelávaniu.
Už tisíce detí a učiteľov na Slovensku oslovil projekt Moja prvá škola. Považujú ho za ďalší pozitívny krok k modernému vzdelávaniu. / Foto:Bigstock

Tisíce detí na 1300 základných školách na Slovensku sa učí nové veci o našej planéte a ľudských zvykoch hravou formou s milým mimozemšťanom. Volá sa Kozmix a deti sa spolu s ním učia formou hry, zážitkového učenia, či projektového vyučovania.

 

Triedy plné znudených detí učitelia nechcú

Učiteľ stojaci celú hodinu za katedrou nie je to, čo by dnešné deti zaujalo. Sú zvyknuté na pohyb, spoluprácu a interakciu. Ak sa ich vyučovanie podobá čo najviac voľnému času, ktorý si s obľubou užívajú, aj nadobúdanie nových vedomostí je pre nich prirodzenejšie a oveľa lákavejšie. Aj preto učitelia siahajú čoraz viac po najmodernejších pomôckach a metódach, ktoré sú na hodinách pre deti atraktívne. Jednou z nich sú aj inovatívne digitálne materiály s príbehom malého mimozemšťana Kozmixa, ktoré sa na Slovensku už takmer rok tešia veľkej obľube detí aj učiteľov.

 

Foto: Z. Gránska

 

Keď škola stiera rozdiel medzi učením a hrou

Drobný Kozmix s očami na stopkách je mimozemštan, ktorý stroskotal na našej planéte. O Zemi nevie nič, ale veľmi rád by ju spoznal. Na cestu spoznávania sa preto vydá spolu s deťmi.

Tie sa s ním môžu na vyučovaní stretnúť na každej základnej škole, ak jej učitelia prejavia o takéto inovatívne materiály záujem. Dodnes sa ich na hravé vyučovanie, kde sa spája tradičná výuka a moderné digitálne technológie, odhodlalo už viac ako 6 tisíc. Projekt Moja prvá škola spája inovatívne metodické materiály so vzdelávacím portálom Kozmix.sk. Ponúka učiteľom dostatok podnetov na nevšedné hodiny pre ich žiakov. V metodickej príručke nájdu 250 návodov na rôzne zážitkové aktivity a v rámci portálu Kozmix.sk viac ako 500 lekcií, 600 animácií a 1400 digitálnych interaktívnych cvičení. Za projektom Moja prvá škola stojí nezisková organizácia Edulab, ktorá v spolupráci s nadšenými učiteľmi z praxe a odborníkmi vytvorila kvalitný učebný obsah, ktorý môžu používať učitelia na prvom stupni základných škôl. „Záujem učiteľov a spätná väzba ukazuje, že sme im dali do rúk naozaj niečo výnimočné, čo im pomáha s prípravou na hodiny a žiakov motivuje k učeniu zábavnou formou,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Ján Machaj.

 

Foto: Edulab

 

Vedia, že tablety nie sú všetko

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Čataji Silvia Fabóová si materiály z portálu Kozmix a publikácie Moja prvá škola s jej deťmi tiež obľúbila. Pravidelne z nich využíva na svojich hodinách rôzne aktivity. „Deti takéto vyučovanie naozaj baví. Sú zvedavé na nové animácie, ktoré budeme potom analyzovať a odpovedať na otázky. Baví ich pracovať na interaktívnej tabuli. Sú to všetko veci, ktoré sú dnešným deťom blízke,“ vysvetľuje riaditeľka prirodzený záujem detí. Zároveň však upozorňuje, že projekt Moja prvá škola neponúka iba digitálny obsah, ale aj rôzne iné aktivity, ktoré ako učebné metódy využívajú tímovú prácu, kde sa deti učia spolupracovať, rovesnícke vzdelávanie, kedy sa deti učia navzájom, outdoorové vzdelávanie, ktoré využíva učenie vonku alebo storytelling, kde sa deti učia nové učivo pomocou príbehov. Medzi obľúbené metódy tiež patrí gamifikácia, kde pri učení používa učiteľ herné prvky alebo myšlienkové mapy, ktoré zobrazujú vzťahy medzi novými pojmami a napomáhajú deťom k zapamätaniu učiva.

Ak sa teda niekto obáva, že od vstupu digitálnych technológií do tried budú deti pracovať už iba na tabletoch či interaktívnych tabuliach, nemusí. „Stráviť celú hodinu pri interaktívnej tabuli alebo na tablete by pre deti nebolo vhodné. Pri vyučovaní pracujeme chvíľu s interaktívnou tabuľou, potom v skupine, chvíľu niečo tvoríme. Deti potrebujú zmenu. Ideálna hodina je z každého rožka troška a je dobré, že si máme z čoho vyberať,“ dodáva Silvia Fabóová.

 

Foto: Z. Gránska

 

Deti sa chcú učiť, aj keď nemusia

Dôkazom, že mimozemšťan Kozmix deti zaujal, je určite aj fakt, že sa chcú touto formou učiť aj doma. Portál Kozmix totiž nie je určený iba na výučbu v škole,  deti ho  môžu kedykoľvek využiť aj v domácom prostredí.

Štvrták Drahoš zo Základnej školy s MŠ v Čataji hovorí, že často, keď si doma  dokončí písomné úlohy z matematiky , sám si zapne tablet a vypĺňa vzdelávacie aktivity na portáli Kozmix. Pre rodičov je to podľa neho milé prekvapenie, že sa na tablete iba nehrá.

 

Foto: Edulab

 

Učitelia však portál Kozmix.sk využívajú aj priamo na zadávanie domácich úloh. Vždy, keď odučia na vyučovaní hodinu s mimozemšťanom Kozmixom, učiteľ/-ka im zadá číselný kód úlohy, ktorú si  takýmto spôsobom ľahko na portáli nájdu. Dieťa tu vyplní zadanie, označí správne odpovede a úlohu odošle vyučujúcemu. Popri tom dostáva od malého mimozemšťana neustále spätnú väzbu, ako sa mu pri úlohách darilo. Drahošova spolužiačka Vanesska hovorí, že ju takéto úlohy bavia oveľa viac ako keď ich musí písať do zošita a bez problémov by ich privítala aj častejšie.

Podľa Jána Machaja je práve takáto forma učenia to, čo vedie deti k celoživotnému vzdelávaniu.

„Najviac sa učíme, keď o tom ani nevieme. Najefektívnejšie je totiž také učenie, ktoré ide ruka v ruke s prirodzenou skúsenosťou – zážitkom. Ak sa nám podarí vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k takémuto učeniu už na základnej škole, je veľká šanca že to prispeje k chuti celoživotne sa vzdelávať. Veď predsa bez celoživotného vzdelávania sa dnes nezaobídeme,“ dodáva Machaj.

Čítajte viac o téme: IT, Počítačové hry a aplikácie
Zdieľať na facebooku