Už malé dievčatá veria, že geniálnosť je mužskou črtou

Vedci z New York University, University of Illinois a Princeton University zistili, že dievčatá od 6 rokov veria, že chlapci sú inteligentnejší ako ony.
Vedci z New York University, University of Illinois a Princeton University zistili, že dievčatá od 6 rokov veria, že chlapci sú inteligentnejší ako ony. / Foto: Shutterstock

Už dievčatá vo veku 6 rokov veria, že že geniálnosť je mužskou črtou. Tvrdí to nedávno publikovaný americký výskum, ktorý skúmal rodové stereotypy.

 

Vedci sa vo svojom výskume zamerali na to, aký silný vplv dokáže mať spoločnosť na naše myslenie a ako rýchlo už aj malé deti dokážu absorbovať rodové stereotypy, ktoré sú okolo nich prezentované.

 

Chlapci sú geniálni, dievčatá iba snaživé

Ešte vo veku 5 rokov dievčatá veria, že sú si s chlapcami rovnocenné. Čo sa však stane o rok neskôr? Ich pohľad na ich inteligenciu a vnímanie samých seba sa zmení.

Výskum publikovaný v odbornom časopise Science skúmal 400 detí. Polovica z nich bola dievčat a polovica chlapcov. Pri testoch sa zamerali na zisťovanie vplyvu rodových stereotypov na detské vnímanie inteligencie a schopností.

Pri prvom teste bolo takmer 100 detí vo veku 5-7 rokov požiadaných, aby prečítali príbeh o vysoko inteligentnej osobe. Následne sa ich pýtali, aby uhádli, akého bola pohlavia. Ukazovli im obrázky ľudí s rôznym pohlavím a požiadali ich, aby z nich vybrali tie osoby, ktoré sú podľa nich vysoko inteligentné a teda, o akú osobu mohlo v príbehu ísť.

Výsledky odhalili, že deti do 5 rokov si ešte spájali genialitu s tým istým pohlavím, ako boli ony samy. Staršie dievčatá však už vyberali ženské pohlavie v spojení s genialitou menej často v porovnaní s chlapcami.

Vedcov tiež zaujímalo, ako sa deti pozerajú na úspechy v škole a ktorému pohlaviu sa v nej lepšie darí. Zistili, že v súvislosti so školou si úspech dievčatá spájali ženské pohlavie častejšie ako chlapci. Svoje dobré známky však nespájali s genialitou.

Vedci tiež v rámci výskumu ponúkli deťom možnosť zapojiť sa do hry pre „naozaj, naozaj múdre deti“ a deti, ktoré sú „naozaj veľmi snaživé.“ Vedci zistili, že chlapci aj dievčatá sa zapájali do hry pre snaživé deti v rovnakej miere, avšak do hry pre „múdre“ deti sa dievčatá zapojili menej ako chlapci.

 

Dievčatá si nevyberajú povolania pre veľmi inteligentných

„Dievčatá sa stotožňujú s týmto kultúrnym odkazom v skorom veku svojho vývoja veriac, že hoci môžu tvrdo pracovať, nie sú prirodzene skutočne múdre,“ povedala Christia Spears Brown, profesorka psychológie na Kentucky University.

Podľa vedcov však práve takéto vnímanie saba samých môže dievčatá brzdiť pri výbere vysoko špeicalizovanej kariéry napr. v oblasti neurovedy či v technických odboroch. Experti preto apelujú na médiá, rodičov, učiteľov i celú verejnosť, aby si uvedomovali, ako hovoria o dospelých aj pred malými deťmi. Je evidentné, že to má na ich myslenie i rozhodovanie negatívny dopad.

Čítajte viac o téme: Výskum, Stereotypy a predsudky
Zdieľať na facebooku