Stereotypy a predsudky

Stereotypy si vytvárajú už malé deti. Ako ich v tom nepodporovať?

Stereotypy sa začínajú budovať už v detstve. Ako sa im vyhnúť a nezasiať takéto vnímanie svojho okolia aj do mysle našich detí? Ako vychovať novú generáciu otvorenejšiu a rešpektujúcejšiu?

Už malé dievčatá veria, že geniálnosť je mužskou črtou

Už dievčatá vo veku 6 rokov veria, že že geniálnosť je mužskou črtou. Tvrdí to nedávno publikovaný americký výskum, ktorý skúmal rodové stereotypy.