Prečo by rešpekt nemal chýbať

Rešpekt predstavuje pre rôznych ľudí rôzne veci. Vo všeobecnosti však znamená obyčajnú ľudskú ohľaduplnosť.
Rešpekt predstavuje pre rôznych ľudí rôzne veci. Vo všeobecnosti však znamená obyčajnú ľudskú ohľaduplnosť. / Foto: Shutterstock

Je rešpekt v našom živote dôležitý? Prečo vlastne viesť k rešpektu aj deti? Kde všade nám jeho neprítomnosť sťažuje život?

 

Existuje mnoho situácií, kedy by sme si mali navzájom preukazovať rešpekt v spoločnosti. No nie vždy sa to darí i nám dospelým. Dennodenne zápasíme s tým, či odpovedať niekde vyčerpanej pani za prepážkou rovnako nepriateľsky, ako ona prehovorila na nás alebo uponáhľanému šéfovi, ktorý šetrí na slušných slovách práve, keď hovorí s nami. Je to ťažké nenechať sa strhnúť emóciami iných, ale napriek tomu sa o to väčšina z nás dospelých dennodenne usiluje. Deti sú na tom podobne. Každú chvíľu sú atakované negatívnymi emóciami, ktoré sa v nich hromadia a ešte ich nedokážu ovládať.

 

Mnoho dospelých sa dnes zhoduje na tom, že deti nemajú voči nim rešpekt. Platí to v škole, ale aj doma. No prečo je to tak?

 

Pozerajúc na malé dieťa, ktoré na ihrisku kope do matky, pretože práve nechce ísť domov, premýšľam, či to tak mohlo byť aj pred 20, 30 či 40 rokmi. Mama starostlivo vysvetľuje dieťaťu, prečo musia odísť. Po chvíli rezignuje a zostáva ešte chvíľu na ihrisku. Možno krásny príklad obetavej matky, ale čo je horšie: Je to exemplárny príklad toho, ako z dieťaťa časom vychovať nevyliečiteľného egoistu. A takýchto situácií dnes vidieť na ihriskách neúrekom. To, že máme deťom vysvetľovať veci a zaujímať sa o ich pocity, neznamená, že máme dovoliť , aby neprimeraným správaním zmenili náš postoj, názor alebo plán. 

 

Pokiaľ deti nepociťujú tlak okolia, že hoci sú negatívne emócie prirodzené, ale nie je správne na ich základe rovnako negatívne konať, ľahko uveria, že ich správanie je normálne. Nie je dôvod, aby to nabudúce robili inak. Snažíme sa dávať deťom všetko, no mnohokrát im zabúdame odovzdať práve tie najsamozrejmejšie veci:

Rešpekt voči sebe i voči ľuďom navôkol patrí medzi základné predpoklady, aby bol človek schopný neskôr budovať dobré vzťahy v súkromí, v škole či v práci.

Rešpekt predstavuje pre rôznych ľudí rôzne veci. Vo všeobecnosti však znamená obyčajnú ľudskú ohľaduplnosť.

 

 

Rodič by nemal byť len priateľ

Detská psychologička Ms. Petersen potvrdzuje, že problémy s rešpektom patria na zoznamoch, s ktorými za ňou rodičia prichádzajú do ordinácie, k najhorúcejším témam.

Dnes sa rodičia snažia byť k deťom čo najlepší a zaujať pozíciu priateľa svojho dieťaťa. Majú pocit väčšej blízkosti  a dôvery.  Psychológovia však varujú, že tento prístup môže zasahovať do ich výchovy, nakoľko dieťa ťažšie prijíma negatívnu spätnú väzbu, alebo mu ju rodič v pozícii priateľa proste nepodáva dostatočne. Málokto si pritom uvedomuje, že takýmto priateľstvom svojmu dieťaťu škodí. Jeden americký prieskum dokázal, že takéto priateľstvo podporuje u detí neustále vyjednávanie. Až 60 % detí neakceptovalo od rodičov „nie“ a stále sa snažilo zvrátiť situáciu vo svoj prospech.  Navyše 55 % uviedlo, že rodičia pristúpili na ich požiadavky.

 

Rodičia by si mali uvedomiť, že stále môžu byť úžasnými a milujúcimi rodičmi, aj keď budú hovoriť „NIE“. Otec a mama by v prvom rade mali byť rodičmi a deti vychovávať. Je viac ako žiadúce, aby hovorili dieťaťu aj negatívne veci, ktoré priatelia zväčša nehovoria a trvali na nich. Je jednoduchšie, no krátkozraké, pristúpiť vždy na požiadavky dieťaťa. Tento prístup sa určite negatívne rodičom vráti o pár rokov ako bumerang.  No vtedy už môže byť na výchovu neskoro.

 

Pofesor Jim Taylor z University of San Francisco  tvrdí, že aj napriek mnohým zlým príkladom preukazovania rešpektu okolo nás a v médiách "dieťa si osvojuje rešpekt v prvom rade zo správania svojich rodičov.“ A táto cesta je celoživotná. Tak ako ste sa stali rodičmi, tak ste sa stali ľuďmi, z ktorých viac nezídu oči vašich detí. Vždy sa budú pozerať, či ste láskaví, zdvorilí a či prejavujete vôkol seba rešpekt.

 

Učitelia nemôžu urobiť túto prácu za nás

Často počúvame názory učiteľov, že dnešné deti sú nevychované a nemajú rešpekt pred autoritami. Pokiaľ to nenaučíme deti, kým sú malé, nenaučia sa rešpektovať ľudí či pravidlá spoločnosti nikdy. Voľakedy dávno bol učiteľ všade rešpektovanou autoritou. Dnes je bežnou praxou, že rodičia doma hovoria o učiteľoch pred deťmi v negatívnom zmysle. Pravdepodobne majú pocit, že učiteľov sa to nijako nemôže dotknúť. Opak je však pravdou. Znemožňujú tak ich denodennú prácu. Ak sa rodič vyjadruje o učiteľoch zle, tak to celkovo môže ovplyvniť školské výsledky jeho dieťaťa. Dieťa nemá dôvod v škole  spolupracovať a nasledovať inštrukcie, pretože vie, že váš názor na školu je podobný – negatívny.

 

Na to, aby sme dokázali niekoho niečo naučiť, musí nás rešpektovať. Učitelia tak množstvo svojho času venujú práve tejto problematike. Ak im však rodičia hádžu polená pod nohy, nemajú inú možnosť ako dosiahnuť napredovanie žiakov iba naladiť sa bojovo. Pod rôznymi  hrozbami, trestami, odmenami a inými nátlakovými prostriedkami si tak následne učitelia pokúšajú získavať rešpekt. Ten je bohužiaľ nevynútiteľný.  A tak sa natíska otázka, či práve absentujúci rešpekt detí voči autoritám nemože byť jednou z príčin dnešného ťažko fungujúceho školstva. „Je to vyčerpávajúce a neraz frustrujúce zaoberať sa takou základnou vecou, aby ste vôbec mohli začať učiť. Nemyslím si, že je to správne, aby sa ešte aj výchova dnešných detí prenášala na naše ramená,“ myslí si učiteľka základnej školy Lenka.  Dieťa by malo prísť so základnými návykmi a správnymi postojmi z domu. „My môžeme na tom akurát stavať, no nie budovať všetko od základov,“ dopĺňa. Samozrejme, nie všetky deti majú doma ideálne podmienky, ale aj mnoho takých, ktoré majú a ich rodičia sú vzdelaní, neposkytujú im tento potrebný základ do života prirodzene.

 

Rešpekt- citáty

Vybavme deti do života silou ohľaduplnosti

Aby sme dokázali robiť v tomto smere s deťmi pokroky, v prvom rade musia deti rešpektovať nás - rodičov. Ak nás vnímajú ako tú správnu autoritu a vážia si nás, potom sme ich životným príkladom. A to bude mať na ich zdravý vývoj určite najväčší dopad.

Rodičia, buďme deťom sami dobrým príkladom. Rozlišujme pri ich dennodennom vedení životom, čo je pre nich naozaj dobré. Uvedomujme si hranice, kedy ešte pracujeme na budovaní ich sebavedomia a kedy z nich už budujeme nevyliečiteľných sebcov. Učme ich ohľaduplnosti voči rodičom, sebe i ostatným pokým sú malé. Pokiaľ ešte majú záujem spoznávať tieto hodnoty. Keď vstúpia samy do skutočného sveta, budú vďaka nám schopné túto silu použiť, aby boli šťastnými, úspešnými a milovanými ľuďmi.

 

TIPY na budovanie morálnej inteligencie detí

Ak by ste radi pracovali s deťmi na tejto oblasti v škole, či doma aj iným spôsobom, je to možné.  Psychologička a edukačná poradkyňa Michael Borba uvádza niekoľko príkladov, ktoré môžete s deťmi praktizovať, aby vo svojom živote vnímali rešpekt  ako jeho dôležitú súčasť a budovali u detí morálnu inteligenciu.
 

 1. Každý deň tento týždeň daj niekomu úprimný kompliment. Urob si týždenný plán, ktorý ti pomôže zaznamenať tvoje správanie. Každý deň si zapíš, komu si dal kompliment a opíš jeho reakciu.
   

 2. Urob si zoznam ľudí, o ktorých si myslíš, že sú rešpektovaní a povedz, prečo si myslíš, že patria na tento zoznam.
   

 3. Diskutujte, prečo je rešpektujúce chovanie dôležité v našich životoch.
   

 4. Aké sú 3 spôsoby, ako by si mohol preukázať rešpekt svojmu učiteľovi? Aké sú 3 spôsoby, ako by si mohol preukázať rešpekt svojim rodičom?
   

 5. Urob s niekým rozhovor a opýtaj sa ho, akým spôsobom by preukázal rešpekt inej osobe. Napíš si to.
   

 6. Napíš si 5 spôsobov, ako by sme mohli preukázať väčší rešpekt voči životnému prostrediu.
   

 7. Predstav si, že si pozvaný na návštevu ku kamarátovi na rodinnú večeru. Akými spôsobmi by sme mohli preukázať rešpekt a zdvorilosť, keď po prvý krát prídeme na návštevu? Keď večeriame? Keď odchádzame?
   

 8. Pozrite si v slovníku synonymických slov slovo rešpekt. Nájdi ich čo najviac  a na samostatné papieriky vystrihni. Potom ich zlep a urob z nich reťaz.
   

 9. Vymyslite reklamu o rešpekte. Pokúste sa podať niekomu rešpekt tak, aby ho začali bežne preukazovať. Napríklad, povedzte niečo pozitívne, čo sa môže stať na svete, ak viac ľudí bude preukazovať rešpekt ostatným.
   

 10. Urobte koláž o rešpekte. Nakreslite alebo nalepte z časopisov obrázky preukazujúce rôznymi spôsobmi rešpekt iným.

Čítajte viac o téme: Učiteľ a rodič
Zdieľať na facebooku