Môžu byť fyzicky zdatnejšie a aktívnejšie deti aj múdrejšie?

  Foto: Bigstock

Deti, ktoré sú fyzicky zdatné, teda majú dobrú kondíciu, môžu mať lepšie jazykové schopnosti ako ich rovesníci, ktorí sa pohybu venujú menej, tvrdí nedávny výskum.

 

Výskum Univerzity Illinois zistil, že mozog detí s dobrou kondíciou reaguje pri čítaní rýchlejšie. To im prináša lepšie výsledky v čítaní a zároveň porozumení jazyka.

„Naša štúdia ukázala, že funkcia mozgu pri viac aktívnych deťoch je odlišná v tom zmysle, že sú schopné lepšie rozdeľovať zdroje v mozgu vzhľadom na kognitívne myslenie, ktoré podporuje čítanie s porozumením,“ vysvetlil vedúci štúdie Charles Hillman.

Vedci poznamenali, že ich zistenia nepotvrdzujú, že fyzická zdatnosť (meraná príjmom kyslíka počas cvičenia) priamo pôsobí na elektrickú aktivitu mozgu. Naznačujú však, že to poskytuje možné vysvetlenie pre spojenie medzi fyzickou zdatnosťou a lepším výkonom mozgu pri určitých testoch jeho funkcií.

„Všetko, čo momentálne vieme je to, že je rozdiel medzi deťmi s dobrou a horšou kondíciou,“ vysvetlil Hillman.

Pri vykonávaní štúdie výskumníci použili elektródy na meranie mozgovej aktivity. Mozgové vlny spojené s jednotlivými úlohami záviseli od jednotlivých osôb, ale aj od typu aktivity a stimulov.

 

Táto nedávno publikovaná štúdia v časopise Brain and Cognition sa zameriavala na mozgové vlny spájané s rozpoznávaním slov a gramatiky. Ukázala, že ak mali deti dobrú fyzickú kondíciu, spájalo sa to s ich silnejšou aktivitou mozgových vĺn v dvoch oblastiach, keď čítali normálne a nezmyselné vety. Vedci si myslia, že to je dôvod, prečo fyzicky aktívnejšie deti spracúvajú informácie rýchlejšie ako menej aktívne deti v ich veku.

Čítajte viac o téme: Výskum, Šport
Zdieľať na facebooku