Bratislavskí seniori čítajú v škôlke deťom pred spaním

Bratislavskí seniori čítajú v škôlke deťom pred spaním
Bratislavskí seniori čítajú v škôlke deťom pred spaním / Foto: Archív DTV

Deťom v materskej škole na Bulíkovej ulici chodia z neďalekého domu seniorov čítať pred spaním dôchodcovia rozprávky. Ide o medzigeneračný projekt "Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku!", ktorí má pomáhať nielen seniorom, ale i deťom.

 

Podľa riaditeľky centra Daniely Palúchovej zo zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku sa už na túto aktivitu dôchodcovia veľmi tešili a hoci ju naplánovali už minulý rok, čakali na vhodnejšie počasie. Staršie klientky, ktoré by rady deťom čítali vždy nie sú v ideálnej zdravotnej kondícii, a preto je pre ne náročné prejsť dlhšiu vzdialenosť. Aj z toho dôvodu sa sústredili na spoluprácu s najbližšou škôlkou na Bulíkovej a tiež materským centrom Budátko.

 

Foto: Archív DTV

 

Nejde podľa nej o žiadnu novinku s čítaním spojenú s ich seniormi. „Biblioterapia prebieha v našom zariadení už niekoľko rokov. Začali sme formou keď zamestnanci čítali knihy ležiacim klientom, potom sa čítanie rozšírilo  v rámci individuálnych plánov, kedy mobilní klienti začali čítať knihy imobilným klientom, a najnovšie spolupracujem so škôlkou Bulíková. Biblioterapia prebieha vo všetkých týchto formách súčasne podľa naplánovaných aktivít. Taktiež u nás prebieha zážitkové čítanie s klientmi, ktorí majú o danú tému záujem (klienti si zadávajú témy o ktoré majú záujem), pripravujeme pre klientov stretnutia so spisovateľmi, v rámci biblioterapie prebieha v zariadení aj „Literárna kaviareň“ a taktiež nemôžem opomenúť aj skvelú spoluprácu s Pertžalskou knižnicou,“ objasnila pani Palúchová.

 

Dôchodkyne chodia čítať deťom na týždennej báze a nikdy neodídu na prázdno. Deti si pre ne pripravia nejaké ručne vyrobené prekvapenie, z ktorého sa vždy veľmi tešia. A v čom je takéto čítanie pre ne výnimočné?

Čítanie kníh je bežná aktivita u seniorov v našom zariadení. Výnimočné je pre nich čítať detskú knihu pre deti, lebo tu je dôležitý aj spôsob interpretácie.“

Ako veľké pozitívum vníma pani riaditeľka práve pocit, že môžu aj starší ľudia zažívať opäť niečo nové a neznáme a hoci to sprevádzajú aj obavy, rešpekt a zodpovednosť, krásne ich to vytrhne z denného stereotypu. „Hneď, ako ich deti privítajú, tréma z nich opadne a zažívajú výnimočné chvíle, keď sa opäť cítia potrebné.“

 

Foto: Archív DTV

 

Z detského centra Budatko k nám navyše chodia detičky aj s ich mamičkami a v tvorivej dielničke si pre ne vždy pripravujú seniori nejaké tematické aktivity. A čo hovoria na tieto návštevy detí samotní rodičia?

„ Vnímajú ich pozitívne. Niektoré deti majú starých rodičov žijúcich na opačnom konci republiky, preto nemajú možnosť sa s nimi stretnúť. Naše klientky aspoň na malú chvíľu dokážu nahradiť objatie starého rodiča,“ dodala pani Palúchová.

 

Foto: Archív DTV

Zdieľať na facebooku