Ako zvýšiť koordináciu medzi ľavou a pravou hemisférou a jej dôležitosť v detstve

Spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou je nevyhnutná na to, aby sme sa lepšie učili, fungovali inteligentnejšie a zdokonalili sa v čomkoľvek.
Spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou je nevyhnutná na to, aby sme sa lepšie učili, fungovali inteligentnejšie a zdokonalili sa v čomkoľvek. / Foto: Bigstock

Plaziace sa dieťa robí oveľa viac ako len prekonáva vzdialenosť. Užíva si trochu nezávislosti a buduje svoju silu. Rozvíja svoje zmysly pre rovnováhu, zrak a sluch. A tiež rozvíja svoju mozgovú koordináciu. Krížové plazenie zahŕňa pohyb jednej ruky a opačnej nohy. Na to musí dieťa koordinovať pohyby a zároveň integrovať a spracovávať informácie zo zmyslov. Kríženie sa však neobmedzuje len na ruky a nohy. Kríženie sa deje aj v mozgu, keď informácie prechádzajú tam a späť medzi jeho dvoma hemisférami, čím sa vytvára pásmo nervov, ktoré podporuje prebiehajúcu komunikáciu. Krížové pohyby, ako je plazenie, aktivujú obe strany mozgu vyváženým spôsobom. Umožňujú aj prechod cez strednú čiaru tela (napr. pohyb pravej ruky na ľavú stranu), čo podporuje integráciu reflexov. To je len jedna ilustrácia dôležitosti mozgovej rovnováhy a koordinácie. 

 

Na čo je určená ľavá a pravá hemisféra

Je všeobecne známe, že pravá strana mozgu je tvorivá a založená na jazyku a ľavá časť mozgu je založená na logike a analytike. V skutočnosti obe strany mozgu zvládajú analytické aj kreatívne prvky. Ide len o to, že jedna strana mozgu je viac špecializovaná na určitý typ akcie.

Pre zjednodušenie:

Myslenie ľavej hemisféry: Vo všeobecnosti viac sekvenčné, lineárne, logické, praktické, matematické, analytické, vedecké a orientované na čas.

Myslenie pravou hemisférou: Viac nelineárne, intuitívne, abstraktné, zamerané na veľký obraz, kreatívne a orientované na priestor.

 

Dôležitosť prepojenia hemisfér

Mozog je vysoko organizovaný, rozdelený na oblasti, ktoré slúžia špecifickým funkciám. V ideálnom prípade by sa strany mozgu mali vyvíjať rovnakou rýchlosťou a informácie by medzi nimi mali ľahko prechádzať. Spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou je nevyhnutná na to, aby sme sa lepšie učili, fungovali inteligentnejšie a zdokonalili sa v čomkoľvek. Dobrá koordinácia vďaka cerebelárnej funkcii je ďalším základným aspektom vývoja a nastavuje dieťa tak, aby bolo schopné efektívne využívať svoje telo na vykonávanie zručností potrebných na vyučovanie a hru. Je to časť mozgu, ktorá nám pomáha spojiť všetky malé pohyby potrebné na vytvorenie zložitejších úloh a zručností. Keď tento systém funguje dobre, vidíme dobrú motorickú kontrolu, priestorové vnímanie, rovnováhu medzi ľavou a pravou stranou a hornou a dolnou polovicou tela a schopnosť predpovedať, kam telo smeruje a prispôsobiť sa zmene prostredia. Keď nepoužívate jednu stranu mozgu, váš mozog sa nastaví na to, na čo je zvyknutý a časti, ktoré si nezvyknú, atrofujú. To vytvára úzkoprsý pohľad na svet, obmedzenú schopnosť myslenia a neurologickú nerovnováhu.

Všimli ste si niekedy, že je jednoduchšie myslieť, ak robíte niečo rytmické, ako je chôdza, pletenie alebo dokonca žuvanie? Niektoré dobré nápady vám môžu prichádzať napríklad pri upratovaní domu. Existujú však určité špecifické pohyby, ktoré môžete urobiť na uľahčenie ešte lepšej integrácie hemisféry a má to veľa spoločného s vývojom mozgu v detstve.

 

Ako zvýšiť koordináciu medzi ľavou a pravou hemisférou

Kedykoľvek ľavá a pravá strana nášho tela pracujú súčasne alebo jedna strana nášho tela prekročí strednú čiaru na druhú stranu, mozog je nútený vysielať signály tam a späť z jednej strany na druhú. Čím viackrát to robíme, tým silnejšie sú tieto spojenia. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete tieto prepojenia trénovať:

 

Nezhodný pohyb

Rovnako ako plazenie a chôdza, nesprávne prispôsobenie pohybov vašich rúk a/alebo nôh je dobrým mozgovým cvičením, ktoré podporuje koordináciu. Napríklad krúžte pravou rukou v smere hodinových ručičiek a ľavou rukou si potľapkajte stehno. Na tejto úlohe musia obe mozgové hemisféry spolupracovať. Alebo napríklad krúžte pravým členkom v smere hodinových ručičiek a potom pravou rukou nakreslite číslo šesť. Vaša noha zmení smer. Nesprávne prispôsobenie pohybov vašich rúk a/alebo nôh je dobré mozgové cvičenie, ktoré podporuje koordináciu.

 

Písanie nedominantnou rukou

Aspoň niekoľko minút denne by mal pravák písať ľavou rukou a ľavák pravou rukou. Tento trik nie je taký populárny, ako by mal byť, ale ukazuje sa ako mimoriadne účinný.

 

Modelovanie z hliny

Modelovanie z hliny pomáha zmyslovému rozvoju detí, jeho motorickým schopnostiam, sebaúcte a sebavyjadreniu, zručnostiam pri riešení problémov, disciplíne a hrdosti. Hlina má tiež jedinečnú vlastnosť, a to, že deti upokojuje, vydržia pri nej obsedieť a udrží ich pozornosť celé hodiny. Modelovanie z hliny je jednou z najstarších aktivít v histórii na posilnenie mozgu. Aktivuje funkčnú oblasť mozgu, ako je predstavivosť, budovanie obrazu, holistický prístup a koordinácia pohybu ruka-oko. Pomáha posilňovať pohyby prstov detí, čo je primárna potreba rozvoja kreativity. 

Kreslenie a maľovanie má podobný efekt ako modelovanie z hliny, keďže využíva nespútanú fantáziu detí. Okrem toho kresba rôznymi typmi farieb, ako sú pastelky, olejové farby a vodové farby, im pomôže pochopiť hlavné rozdiely medzi farbami a ich kombináciami.

 

Bubnovanie

Bubnovanie má mnoho výhod, napríklad znižuje napätie, úzkosť a stres, uvoľňuje negatívne pocity. Okrem toho tiež pomáha posilňovať spojenie medzi ľavou a pravou hemisférou.

 

Pokúste sa urobiť rovnakú úlohu oboma rukami

Toto je tiež zaujímavé cvičenie na udržanie schopnosti reagovať oboma stranami mozgu. Ak ste si všimli, častejšie používame nožnice alebo hráme spoločenské hry s dominantnou rukou. Skúste vymeniť ruky a stimulovať si mozog.

 

Zložité matematické úlohy

Matematika je oblasť, kde ide kreativita a vedomosti ruka v ruke. Mnohé ťažké problémy majú elegantné, jednoduché a kreatívne riešenia. Nájdenie vysvetlení pre rôzne typy problémov zapája do ich hľadania obe strany mozgu.

Zdieľať na facebooku